Anda di halaman 1dari 2

1.

1.
1 E F 1 0 1 G 1 H 1
3 6 2

Berdasarkan garis nombor di atas, hitung nilai


(a) E + G,
(b) F H.

2. Jam tangan Aini adalah 5 1 minit lebih lambat daripada waktu sebenar manakala jam
2
tangan Rosman adalah 8 1 minit lebih cepat daripada waktu sebenar. Hitung beza
4
masa antara jam tangan Aini dengan Rosman.

3. Selesaikan setiap yang berikut.

(a) 2 + 1 1 2 1
3 4 6

(b) 1 1 12 1 2 1
5 2 10

(c) 1 + 1 3 2 1 1
8 4 7

(d) 6 7 1 2 2
13 13 7

(e) 3 11 1 2 1 15 2
8 4 16

(f) 1 1 6 2 1 1 5 2
3 11 3 6

1
Jawapan
1. (a) 1
2
(b) 1
3

2. 133 minit
4

3. (a) 1
4
(b) 3 3
5
(c) 41
56
(d) 4
7
(e) 1
2
(f) 32
55