Anda di halaman 1dari 7

Lampiran 3

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
3769 / 2 : Sains Rumah Tangga

BORANG MARKAH INDIVIDU

NAMA SEKOLAH
NAMA CALON
NO. KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
Skor
Semakan Skor
ASPEK Kriteria Pentaksir
() Penyelaras
MP
Menggunakan pita ukur
I
yang sesuai
Mengambil ukuran badan
1.1 II
dengan teknik yang betul
Mengambil
ukuran badan Mengambil ukuran badan
III
dengan lengkap*
Merekod ukuran yang
IV
diambil
Menggunakan alat mendraf
I
yang betul
Mendraf pola dengan
II
1.2 teknik betul
Menghasilkan Menanda pola dengan betul
pola III
dan lengkap*
Menghasilkan pola
IV berdasarkan stail yang
dipilih*
Menggunakan gunting
I
yang betul*
Menggunting fabrik tepat
1.3 II
pada garisan gunting
Menggunting
fabrik Menggunting fabrik
III
mengikut saiz pola*
Menggunting semua pola
IV
pada masa yang sama

Lampiran 3

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
3769 / 2 : Sains Rumah Tangga

BORANG MARKAH INDIVIDU

NAMA SEKOLAH
NAMA CALON
NO. KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
Skor
Semakan Skor
ASPEK Kriteria Pentaksir
() Penyelaras
MP
Lapik sama lebar pada
I
keseluruhan garis leher

1.4 II Cantuman lapik tidak beralur


Menjahit
Garis leher Lapik ditetapkan dengan
III
jahitan yang sesuai*

IV Garis leher ditekan rata

Menjahit kelim yang sesuai


I
dengan jenis fabrik

1.5 II Kelim dijahit dengan kukuh


Menjahit
kelim Lebar @ basi kelim sama
III
keseluruhannya

IV Kelim ditekan rata


Lampiran 3

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
3769 / 2 : Sains Rumah Tangga

BORANG MARKAH INDIVIDU

NAMA SEKOLAH
NAMA CALON
NO. KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
Skor
Semakan Skor
ASPEK Kriteria Pentaksir
() Penyelaras
MP
Menghasilkan lisu pemadan
yang runcing ATAU
I
menghasilkan kedut lepas
1.6 mengikut ira
Menjahit Menghasilkan lisu pemadan
Penghilang yang sama panjang ATAU
II
gelembung menghasilkan kedut lepas
( L i s u yang sekata
pemadan atau Menekan lisu pemadan
Kedut lepas) III ATAU kedut lepas dengan
betul*
Menghasilkan lisu pemadan
IV ATAU kedut lepas yang
kemas*
Memilih penyudah tepi yang
I
sesuai mengikut stail pakaian
1.7 Menetapkan penyudah tepi
II
Menjahit dengan jahitan yang sesuai
Penyudah Lebar penyudah tepi sama
tepi
III
keseluruhannya
Lebar penyudah tepi sama
IV
keseluruhannya

Skor
Semakan Skor
ASPEK Kriteria Pentaksir
() Penyelaras
MP
Memilih kancing ATAU
I hiasan yang sesuai
mengikut stail pakaian

Kedudukan kancing
ATAU hiasan sesuai
1.8 II
dengan kegunaan dan stail
Menjahit pakaian
Kancing atau
Hiasan Menjahit kancing ATAU
III menetapkan hiasan dengan
betul

Menghasilkan jahitan
IV kancing ATAU hiasan
yang kemas dan kukuh

Mengira kos bahan dengan


I
tepat
Mengira kos upah dengan
II
tepat
2.1
Mengira Kos Mengira kos sampingan
III
dengan tepat

Mengira kos projek


IV
dengan tepat


Skor
Semakan Skor
ASPEK Kriteria Pentaksir
() Penyelaras
MP
Mempamerkan sikap
bekerjasama semasa
I
menjalankan kerja amali
jahitan
Mempamerkan kerja
3.1 II yang sistematik semasa
Mengamalkan menjalankan kerja amali
sikap dan Melaksanakan kerja
amalan terpuji III amali dalam tempoh yang
ditetapkan
Mematuhi peraturan
keselamatan bilik jahitan
IV
semasa menjalankan kerja
amali
Jumlah Markah

Jumlah Markah Keseluruhan 50

PENGESAHAN PENTAKSIR MATA PELAJARAN

Saya mengesahkan telah memeriksa tugasan calon di atas.

Tandatangan Tarikh

Nama Pentaksir

Cap Sekolah

PENGESAHAN PENYELARAS

Saya mengesahkan telah menyelaras tugasan calon di atas.

Tandatangan Tarikh

Nama Pentaksir

Cap Sekolah

Lampiran 4

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


3769 / 2 : Sains Rumah Tangga

BORANG MARKAH KELOMPOK CALON

No. Kad Angka Jumlah


Bil. Nama Calon
Pengenalan Giliran Skor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


Lampiran 4

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


3769 / 2 : Sains Rumah Tangga

BORANG MARKAH KELOMPOK CALON

No. Kad Angka Jumlah


Bil. Nama Calon
Pengenalan Giliran Skor
19
20
21
22
23
24
25

PENGESAHAN PENTAKSIR MATA PELAJARAN

Saya mengesahkan telah memeriksa tugasan calon di atas.

Tandatangan Tarikh

Nama Pentaksir

Cap Sekolah

PENGESAHAN PENGETUA

Saya mengesahkan telah menyemak markah tugasan calon di atas.

Tandatangan Tarikh

Nama Pengetua

Cap Sekolah