Anda di halaman 1dari 52

SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB SUKAN DAN PERMAINAN


___________________________________________________
1. KELAB BOLA JARING

2. KELAB OLAHRAGA

3. KELAB CATUR

4. KELAB BOLA BALING

5. KELAB HOKI

6. KELAB PERMAINAN TRADISIONAL


SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

KELAB BOLA JARING


SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

AJK INDUK

Penasihat : Guru Besar


Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Ketua Guru Penasihat Bola Jaring
AJK : Guru-guru Penasihat Bola Jaring
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Matlamat strategik

1. Meningkat kualiti dan keberkesanan bola jaring


2. Meningkat pengetahuan undang-undang permainan bola jaring
3. Meningkatkan kemahiran murid dalam permainan bola jaring

Objektif Strategik

1. Memastikan Kelab permainan bola jarring diurus dengan baik dan berkesan.
2. Memastikan pengetahuan undang-undang bola jaring difahami oleh peserta kelab bola jaring.
3. Memastikan kemahiran murid dalam bola jaring dipertingkatkan.
4. Membuat latihan berkala untuk meningkatkan kemahiran murid dalam bola jaring.
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

1. Memastikan kelab Guru sentiasa Kebanyakan guru Prasarana sekolah yang Ibubapa menganggap
permainan bola jaring memberikan komitmen penasihat tidak amat memuaskan bidang permainan
diurus dengan baik mempunyai kemahiran hanyalah
untuk mengisi masa
terluang anak-anak
2. Memastikan murid Guru sentiasa Murid tidak Pihak PIBG sentiasa mereka
murid dapat memberikan komitmen mempunyai semangat memberikan komitmen
memahami undang- dan mengambil bahagian berdikari terutama yang baik Guru terlalu sibuk
undang permainan di dalam sebarang untuk sesi latihan dengan
bola jaring. program yang pelbagai urusan luar
dirancangkan. bilik
3. Murid dapat darjah yang
meningkatkan Pengurusan murid tidak sanggup Hubungan baik sekolah menyebabkan
prestasi permainan kokurikulum yang baik mengorbankan hari lain dan kelab-kelab luar kurang penonjolan
bola jaring secara oleh pihak pengurusan cuti mereka kualiti
tidak langsung sekolah guru terhadap bidang
semasa latihan permainan
berjalan. Mampu mendapatkan
Kemudahan padang Kokurikulum dianggap sumbangan pihak-pihak Kedudukan sekolah di
4. Meningkatkan latihan yang baik tidak penting oleh tertentu tengah-tengah Bandar
berkala bola jaring. murid dan jauh dari tempat
. tinggal murid.
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN STRATEGIK PERMAINAN BOLA JARING (2014-2016)

Bil Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator


Pencapaian

1. Murid kurang Sebilangan murid ahli Meningkatkan tahap Mengadakan Bengkel / Klinik Bilangan murid
kemahiran kelab bola jaring tidak pengetahuan murid dalam Kemahiran boleh mewakili
mengetahui peraturan peraturan dan undang- sekolah meningkat.
dan undang-undang undang permainan. Latihan Berkala
Bola Jaring. Perlawanan Persahabatan

Guru-guru kurang Guru tidak Guru lebih bermotivasi dan Mengadakan atau Bilangan/peratusan
2. kemahiran untuk berkemahiran dan tidak lebih berkemahiran. menghantar guru-guru untuk guru mengikuti
mengendalikan berminat untuk mengikuti latihan atau kursus meningkat
latihan mengendalikan bengkel kejurulatihan di
kelab/persatuan di luar.
bawah kendaliannya
Memantapkan mekanisme
3. Komitmen murid Peratus kehadiran dan Meningkatkan peratus penyeliaan aktiviti Peratus kehadiran
terhadap sesi penglibatan murid kehadiran dan penglibatan kokurikulum murid dan penglibatan
latihan adalah dalam latihan masih murid pada setiap kali murid meningkat
kurang rendah latihan dijalankan. Meningkatkan dari tahun ke tahun
memuaskan kefahaman kepentingan
aktiviti kokurikulum dalam
kalangan murid dan ibu bapa
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN TAKTIKAL PERMAINAN BOLA JARING (2016)


Kos/
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Sumber TOV ETR Indikator
Pencapaian

1. Bengkel / Meningkatkan Guru Penasihat Sepanjang RM 500 80% murid ahli kelab 90% murid ahli Borang
Klinik pengetahuan tahun bola jaring dapat kelab bola jaring pencapaian
Kemahiran murid mengetahui dan dapat
dan Undang- aplikasikan mengetahui dan
undang kemahiran dan aplikasikan
undang-undang kemahiran dan
undang-undang

2. Latihan Membentuk Guru Penasihat Sepanjang RM 200 80% murid ahli kelab 90% murid ahli Borang
Berkala pasukan yang tahun bola jaring dapat kelab bola jaring pencapaian
baik memastikan setiap dapat
murid diberi latihan memastikan
berkala. setiap murid
diberi latihan
berkala

3. Pertandingan Membentuk Guru Penasihat Sepanjang RM 200 80% murid ahli kelab 90% murid ahli Borang
Persahabatan pasukan yang tahun bola jaring SK kelab bola jaring pencapaian
bagi baik Convent (1) Bukit SK Convent (1)
pemilihan Nanas dapat Bukit Nanas Pemerhatian
wakil dan melibatkan diri dalam dapat melibatkan
pelapis mewakili sekolah ke diri dalam
sekolah peringkat zon dan mewakili sekolah
kebangsaan. ke peringkat zon
dan kebangsaan.
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

4. Lawatan ke Memberi Guru Penasihat Sekurang- RM 300 90% murid dapat 95% murid dapat Borang soal
acara pendedahan kurangnya didedahkan dengan didedahkan selidik
pertandingan yang sebenar 3 kali suasana dengan suasana
ketika setahun pertandingan serta pertandingan
pertandingan semangat kesukanan. serta semangat
kesukanan
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN OPERASI 1 KELAB BOLA JARING (2016)

Nama Projek BENGKEL/ KLINIK BOLA JARING

Objektif Meningkatkan pengetahuan murid

Tempoh 1 hari

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring

Guru Terlibat Guru Penasihat,/Penyelaras Bengkel


1. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
2. Menyiapkan kertas kerja dan anggaran belanjawan
3. Persiapan bengkel
Proses Kerja 4. Pelaksanaan Bengkel serta pemantauan
5. Post Mortem dan penambahbaikan
6. Laporan

Kekangan Masa , Kemahiran sedia ada guru

Pemantauan Guru Penasihat

Penilaian Borang Pemarkahan , Pemerhatian

Penambahbaikan Pengurusan masa perjumpaan dan kursus intensif kepada guru-guru penasihat.
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN OPERASI 2 KELAB BOLA JARING (2016)

Nama Projek LATIHAN BERKALA

Objektif Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Bola Jaring, SK Convent (1) Bukit Nanas, Kuala Lumpur

Guru Terlibat Guru-guru Penasihat


PERSIAPAN
Proses Kerja Semua guru dan murid yang terlibat disediakan
Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik.
Latihan melibatkan semua teknik dan strategi permainan
Membuat catatan pada borang senarai semak dan rekod pencapaian murid
POST MORTEM
Ketua guru penasihat mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan
yang boleh dibaiki.
Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada
masa yang akan datang.

Kekangan Masa

Pemantauan Guru Penasihat

Penilaian Borang Pemarkahan , Pemerhatian, borang senarai semak


Penambahbaikan Pengurusan masa perjumpaan
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN OPERASI 3 KELAB BOLA JARING (2016)

Nama Projek JARINGAN DENGAN PIHAK LUAR MELALUI PERLAWANAN PERSAHABATAN

Objektif Membentuk pasukan yang baik

Tempoh Sekurang-kurangnya 3 kali setahun

Kumpulan Sasaran Ahli Pasukan Bola Jaring Sekolah

Guru Terlibat Guru Penasihat


1. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa
Proses Kerja 2. Menyiapkan kertas kerja dan anggaran belanjawan
3. Persiapan murid
4. Pelaksanaan serta pemantauan
5. Post Mortem dan penambahbaikan
6. Laporan

Kekangan Masa perlaksanaan

Pemantauan Guru Penasihat

Penilaian Borang Pemarkahan , Pemerhatian, borang senarai semak

Penambahbaikan Pembinaan jadual pertandingan bagi semua kegiatan kokurikulum berdasarkan takwim
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN OPERASI 4 KELAB BOLA JARING (2016)

Nama Projek
LAWATAN

Objektif Memberi pendedahan yang sebenar ketika pertandingan

Tempoh Jun & Sept

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Permainan Bola Jaring

Guru Terlibat Guru Penasihat


Menyediakan kertas kerja
Proses Kerja Membentuk Jawatankuasa
Mengadakan mesyuarat
Ucapan Pengerusi
Lantik AJK/aguhan tugas
Bincang kos
Pelaksanaan Lawatan

Laporan,refleksi dan penilaian

Kekangan Masa pertandingan dijalankan

Pemantauan Guru Penasihat


Penilaian Pemerhatian, borang senarai semak
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

CARTA GHANTT

Bulan/ Hari
Strategi/ Program Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X X
BENGKEL/KLINIK
BOLA JARIN

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LATIHAN BERKALA

x x
JARINGAN DENGAN
PIHAK LUAR MELALUI
PERLAWANAN
PERSAHABATAN

x x
LAWATAN
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

KELAB OLAHRAGA
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

AJK INDUK

Penasihat : Guru Besar


Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Ketua Guru Penasihat Kelab Bola Olahraga
AJK : Guru-guru Penasihat Kelab Bola Olahraga
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Matlamat Strategik

1. Melahirkan atlit yang berkualiti dan cergas.

2. Menjuarai seberapa banyak kejohanan dalam majlis sukan yang dianjurkan.

3. Melatih guru-guru dengan ilmu kejurulatihan acara olahraga.

Objektif Strategik

1. Melahirkan atlit yang berkualiti dan berkemahiran tinggi.

2. Menjuarai seberapa banyak kejohanan olahraga yang dipertandingkan.


SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

ANALISIS SWOT KELAB OLAHRAGA

KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN


1. Pendedahan awal mengenai 1. Kekurangan guru 1. Kemudahan padang sekolah 1. Masa latihan yang tidak
teknik-teknik olahraga yang opsyen Pendidikan yang berdekatan mencukupi
betul dalam subjek Pendidikan Jasmani dan guru-guru
Jasmani yang berpengalaman 2. Mendapat sumber kewangan
2. Sokongan ibu bapa tidak
untuk melatih murid dari pihak sekolah
2. Kemudahan peralatan dan memuaskan
padang yang mencukupi dan 2. Murid berbakat tetapi 3. Atlet yang berkebolehan
berkedaan baik tidak dapat menguasai
sepenuhnya teknik-
3. Ramai murid yang berminat teknik dalam olahraga
dalam sukan olahraga

4. Sokongan ibu bapa terhadap 3. Layihan tidak dapat


perkembangan acara olahraga dibuat secukupnya
di sekolah kerana kekangan masa
dan pertindanan aktiviti
5. Sokongan penuh pihak sekolah
pengurusan sekolah
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN STRATEGIK KELAB OLAHRAGA (2014-2016)

Isu Masalah Matlamat Strategi Idikator Pencapaian


Penglibatan 1. Bilangan pelajar 1. Meningkatkan peratus 1. Taklimat dan kempen bagi 1. Peratus pelajar
semua pelajar mendaftar sebagai ahli pelajar mendaftar meningkatkan penglibatan mendaftar sebagai ahli
dalam aktiviti kelab kurang sebagai ahli tercapai pelajar dalam Sukan meningkat .
sukan kurang menggalakkan. menjelang 2016 Olahraga.
memuaskan
3. Penerangan dan sesi 2. Menjuarai Kejohanan
2. Peratusan ahli kelab 2. Meningkatkan ceramah/kursus bagi Sukan Olahraga.
yang mendaftar peratusan ahli yang meningkatkan motivasi dan
sebagai ahli mendaftar berdasarkan minat ahli kelab 3. Keseluruhan 3 tempat
berdasarkan ikut minat tercapai teratas untuk Olahraga
kawan dan desakan menjelang 2016 4. Pemantauan latihan secara
guru. berterusan dilakukan bagi
memastikan pelaksanaan
3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah
3. Pelaksanaan aktiviti aktiviti yang telah dirancang.
yang telah dirancang dirancang dapat
sepanjang tahun tidak dilaksanakan 5. Penghargaan dan
100% tercapai menjelang 2016 pengiktirafan diberi bagi
pelajar yang cemerlang
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN TAKTIKAL KELAB OLAHRAGA (2016)

Kos/ Indicator
Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh TOV ETR
Sumber Pencapaian

1. Latihan Mengenal pasti dan PK Jan - Pencapaian Pencapaian % Pencapaian


Intensif bagi memilih pemain yang Kokurikul Julai Pasukan Olahraga Pasukan Pasukan
persediaan berbakat untuk um dalam Olahraga dalam Olahraga dalam
penyertaan mewakili sekolah S/U pertandingan pertandingan pertandingan
dalam : dalam olahraga Sukan, peringkat Zon dan peringkat Zon peringkat Zon
Guru negeri dan negeri dan negeri
- Peringkat Penasihat meningkat 5%
sekolah setiap tahun
- Peringkat
zon

2 Klinik Meningkatkan Guru-guru Feb RM 200 50% ahli 80% ahli Motivasi diri
Motivasi motivasi diri peserta Penasihat Unit menghadiri klinik menghadiri murid meningkat
dalam pertandingan Kokurikulu klinik dan melahirkan
Olahraga peringkat m atlet yang
sekolah dan Zon agar mampu
dapat meningkatkan membawa
pencapaian . pulang pingat ke
sekolah
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN OPERASI 1 KELAB OLAHRAGA (2016)


Nama Projek Latihan Intensif Olahraga Bagi Penyertaan Pertandingan Peringkat Sekolah dan Zon
Objektif Mengenal pasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah dalam pertandingan olahraga

Tempoh Jan - Julai


Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Olahraga SK Convent 1 Bukit Nanas
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat
Sediakan kertas kerja
Penubuhan J/K Sesi Latihan dan Pertandingan
Mesyuarat J/K Sesi Latihan dan Pertandingan
Proses Kerja Proses borang dan persiapan teknikal
Taklimat pertandingan
Perlaksanaan pertandingan
Post Mortem

Kekangan
Tiada jurulatih yang bertauliah, Padang tidak mengikut spesifikasi stadium dan Kekurangan kelengkapan atlit.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

PELAN OPERASI 2 KELAB OLAHRAGA (2016)


Nama Projek Klinik Motivasi

Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam olahraga.


Objektif
Meningkatkan motivasi diri peserta agar mencapai objektif bilangan emas.

Tempoh Feb
Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Olahraga SK Convent 1 Bukit Nanas
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat
Proses Kerja Sediakan kertas kerja
Penubuhan J/K Klinik Motivasi
Surat menyurat / menjemput pegawai atau jurulatih
Perlaksanaan Klinik Motivasi
Post Mortem

Kekangan Penyertaan pelajar kurang memuaskan.

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KELAB CATUR

22
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AJK INDUK

Penasihat : Guru Besar


Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Ketua Guru Penasihat Kelab Catur
AJK : Guru-guru Penasihat Kelab Catur

23
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANALISIS SWOT KELAB CATUR SK CONVENT (1) BUKIT NANAS

Strength ( S ) Weakness ( W )

S1 Jurulatih yang mahir dan terlatih W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.
S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam W2 Tidak mempunyai tempat yang sesuai
setiap aktiviti yang dijalankan. W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing
S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan pemain
guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.

Opportunity ( O ) Threats ( T )

O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1- Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. penting.
O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG dan T2- Ketiadaan jurulatih yang pakar dan mahir
agensi luar.

24
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN STRATEGIK KELAB CATUR (2014-2016)

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian Kelab Catur 1. Bilangan pelajar 1. Meningkatkan Taklimat dan kempen bagi Peratus pelajar
masih belum mendaftar sebagai ahli peratus pelajar meningkatkan penglibatan pelajar mendaftar sebagai ahli
memuaskan. kelab amat rendah mendaftar sebagai ahli dalam kelab hoki. meningkat tercapai
tercapai menjelang 2016 Penerangan dan sesi 2014 20 org
2. Peratusan ahli kelab ceramah/kursus bagi 2015 25 org
yang mendaftar sebagai 2. Meningkatkan meningkatkan motivasi dan minat 2016 30 org
ahli berdasarkan minat peratusan ahli yang ahli kelab
dan kesedaran belum mendaftar berdasarkan Pemantauan secara berterusan 3. Peratusan
memuaskan minat tercapai dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti
menjelang 2016 pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang mencapai
3. Pelaksanaan aktiviti dirancang. 100%
yang telah dirancang 3. 100% Pelaksanaan Penghargaan dan pengiktirafan 2014 70%
sepanjang tahun tidak aktiviti yang telah diberi bagi pelajar yang cemerlang 2015 80%
100% tercapai dirancang dapat 2016 90%
dilaksanakan menjelang
2016

25
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN TAKTIKAL KELAB CATUR 2016

Bil Program Objektif Tanggung Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator


jawab Sumber Pencapaian
1. Klinik Catur Meningkatkan S/U Januari - Jun Penglibatan ahli Bilangan pelajar Peningkatan
bilangan dan KoKurikulum, kelab 100 % mendaftar sebagai bilangan pelajar
peratusan Guru- guru Bilangan pelajar ahli kelab yang mendaftar
pelajar Penyelaras hadir semasa meningkat sebagai ahli
melibatkan aktiviti Bilangan pelajar kelab tercapai
diri dengan perjumpaan hadir semasa aktiviti
permainan melebihi 55 % perjumpaan kelab
tradisional melebihi 60 %

2. Karnival Memupuk S/U Julai RM 300 85 % pelajar 100 % pelajar hadir Peningkatan
catur kerjasama KoKurikulum, Peruntukan hadir setiap kali setiap kali aktiviti peratusan
semangat Guru kokurikulum aktiviti kelab kelab dijalankan pelaksanaan
permainan Penyelaras dijalankan aktiviti dan
secara AJK kelab kehadiran ahli
berpasukan kelab
dalam
kalangan
murid.

26
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN OPERASI 1 KELAB CATUR (2016)

Nama Projek Klinik Catur


Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan catur
Tempoh Januari & Jun
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Catur
Guru terlibat Semua guru Kelab Catur
Proses Kerja 1. Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Program dijalankan pada hari Selasa selepas waktu sekolah
4. Post Mortem dan penambahbaikan
5. Laporan
Kekangan Pelajar yang menjadi ahli kelab permainan yang tinggal jauh dari sekolah
Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum, Guru Penyelaras.
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek

27
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN OPERASI 2 KELAB CATUR (2016)

Nama Projek Karnival Catur


Objektif Memupuk kerjasama semangat permainan secara berpasukan dalam kalangan murid.
Tempoh Julai
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Catur
Guru terlibat Semua guru Kelab Catur
Proses Kerja 1. Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Program dijalankan pada hari Selasa selepas waktu sekolah
4. Post Mortem dan penambahbaikan
5. Laporan
Kekangan Set catur yang terhad
Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum, Guru Penyelaras.
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek

28
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KELAB BOLA BALING

29
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AJK INDUK

Penasihat : Guru Besar


Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Ketua Guru Penasihat Kelab Bola Baling
AJK : Guru-guru Penasihat Kelab Bola Baling

30
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matlamat Strategik

1. Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social, jasmani, minat dan bakat pelajar kearah
kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara, Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara.

2. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan.

3. Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara dan Rukunegara.

Objektif Strategik

1. Meningkatkan tahap pengetahuan murid dalam peraturan dan undang-undang permainan.

2. Meningkatkan tahap minat murid terhadap aktiviti kokurikulum dan mencungkil bakat serta kemahiran murid.

3. Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan murid pada setiap kali latihan dijalankan.

31
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

1. Semua murid dapat Guru sentiasa Kebanyakan guru Prasarana sekolah yang amat Ibu bapa menganggap
mempelajari kemahiran memberikan komitmen penasihat tidak memuaskan bidang permainan
bola baling dengan betul mempunyai kemahiran hanyalah untuk mengisi
Murid tidak mempunyai dalam bola baling Tempoh diberi dan murid masa terluang anak-anak
2. Guru sentiasa semangat berpasukan akan diberikan panduan mereka
memberikan komitmen terutama semasa sesi untuk menjalankan aktiviti.
dan mengambil bahagian latihan Jurulatih Kekurangan murid
di dalam sebarang berpengalaman Pihak PIBG sentiasa berbakat dalam
program yang Pengurusan kokurikulum memberikan komitmen yang permainan bola baling
dirancangkan. yang baik oleh pihak Murid tidak sanggup baik Sikap segelintir murid
pengurusan sekolah mengorbankan hari yang sombong / tidak
cuti mereka berminat.
3. Murid dapat menjalankan
latihan berterusan
sebelum sesuatu Kedudukan sekolah di
pertandingan tengah-tengah Bandar
dan jauh dari tempat
tinggal murid

32
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN STRATEGIK BOLA BALING (2014-2016)

Isu Masalah Matlamat Strategi Idikator Pencapaian


Murid kurang Sebilangan murid ahli kelab Meningkatkan tahap 1. Mengadakan Program Intensif Bilangan murid boleh
kemahiran bola baling tidak pengetahuan murid dalam /Klinik Kemahiran mewakili sekolah
mengetahui peraturan dan peraturan dan undang-undang 2. Latihan Berkala meningkat.
undang-undang Bola Baling. permainan. 3. Perlawanan Persahabatan

Murid tidak Murid tidak berminat untuk Murid lebih berminat dan lebih Mengadakan atau menghantar Bilangan / peratusan
berminat melibatkan diri dalam berkemahiran. murid untuk mengikuti latihan atau murid mengikuti
permainan bola baling bengkel kejurulatihan di luar. kursus meningkat

Komitmen murid Peratus kehadiran dan Meningkatkan peratus 1. Memantapkan mekanisme Peratus kehadiran
terhadap sesi latihan penglibatan murid dalam kehadiran dan penglibatan penyeliaan aktiviti kokurikulum dan penglibatan
adalah kurang latihan masih rendah murid pada setiap kali latihan murid murid meningkat
memuaskan dijalankan. dari tahun ke tahun
2. Meningkatkan kefahaman
kepentingan aktiviti
kokurikulum dalam kalangan
murid dan ibu bapa

33
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA BALING (2016)
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ TOV ETR Idikator
Sumber Pencapaian
1.
Bengkel / Klinik Meningkatkan Guru Penasihat Sepanjang RM 300 80% murid ahli kelab 90% murid ahli kelab Borang
Kemahiran dan pengetahuan tahun bola baling dapat bola baling dapat pencapaian
Undang-undang murid mengetahui dan mengetahui dan
aplikasikan aplikasikan kemahiran
kemahiran dan dan undang-undang
undang-undang
2.
Latihan Berkala Membentuk Guru Penasihat Sepanjang RM 80% murid ahli kelab 90% murid ahli kelab Borang
pasukan yang /jurulatih tahun 12000 bola baling dapat bola baling dapat pencapaian
baik memastikan setiap memastikan setiap
murid diberi latihan murid diberi latihan
berkala. berkala
3.
Pertandingan Membentuk Guru Penasihat Sepanjang RM 200 80% murid ahli 90% murid ahli kelab Borang
Persahabatan pasukan yang tahun kelab bola baling SK bola baling SK Convent pencapaian
bagi pemilihan baik Convent (1) Bukit (1) Bukit Nanas dapat
wakil dan Nanas dapat melibatkan diri dalam pemerhatian
pelapis sekolah melibatkan diri mewakili sekolah ke
dalam mewakili peringkat zon dan
sekolah ke peringkat kebangsaan.
zon dan kebangsaan.
4.
Lawatan ke Memberi Guru Penasihat Sekurang- RM 300 90% murid dapat 95% murid dapat Borang soal
acara pendedahan kurangnya didedahkan dengan didedahkan dengan selidik
pertandingan yang sebenar 3 kali suasana suasana pertandingan
ketika setahun pertandingan serta serta semangat
pertandingan semangat kesukanan
kesukanan.

34
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN OPERASI 1 KELAB BOLA BALING (2016)

Nama Projek
BENGKEL/KLINIK BOLA BALING
Objektif
Meningkatkan pengetahuan murid
Tempoh
1 hari
Kumpulan sasaran
Ahli Kelab Bola Baling
Guru Terlibat
Guru Penasihat,/Penyelaras Bengkel
Proses Kerja 1. Mesyuarat pengurusan dan penyediaan belanjawan
2. Persediaan sebelum bengkel
3. Pelaksanaan bengkel dan pemantauan semasa bengkel dilaksanakan
4. Post mortem
5. Laporan

Kekangan
Masa , Kemahiran sedia ada guru
Pemantauan
Guru Penasihat
Penilaian
Borang Pemarkahan , Pemerhatian
Penambahbaikan
Pengurusan masa perjumpaan dan kursus intensif kepada guru-guru penasihat.

35
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN OPERASI 2 KELAB BOLA BALING (2016)


Nama Projek
LATIHAN BERKALA
Objektif
Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid
Tempoh
Sepanjang tahun
Kumpulan sasaran
Ahli Kelab Bola Baling, SK Convent (1) Bukit Nanas, Kuala Lumpur
Guru Terlibat
Guru-guru Penasihat dan jurulatih
Proses Kerja PERSIAPAN
Semua guru dan murid yang terlibat disediakan
Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik.
Latihan melibatkan semua teknik dan strategi permainan

Membuat catatan pada borang senarai semak dan rekod pencapaian murid

POST MORTEM
Ketua guru penasihat mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program
dan kelemahan yang boleh dibaiki.
Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi
program ini pada masa yang akan datang.

Kekangan Masa
Pemantauan Guru Penasihat
Penilaian Borang Pemarkahan , Pemerhatian, borang senarai semak
Penambahbaikan Pengurusan masa perjumpaan

36
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN OPERASI 3 KELAB BOLA BALING (2016)
Nama Projek JARINGAN DENGAN PIHAK LUAR MELALUI PERLAWANAN PERSAHABATAN
Objektif Membentuk pasukan yang baik
Tempoh Sekurang-kurangnya 2 kali setahun
Kumpulan sasaran Ahli Pasukan Bola Baling Sekolah
Guru Terlibat Guru Penasihat
Proses Kerja MESYUARAT
1.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras pertandingan )
1.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh
penyelaras pertandingan.
1.3 Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan, dibentangkan untuk menjayakan program.
1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat
sehinggalah Peringkat akhir
1.5 Hal-hal lain.

PERSIAPAN AWAL
2.1 Semua guru dan murid yang terlibat disediakan
2.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik.

POST MORTEM
4.1 Penyelaras Permainan mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan
kelemahan yang boleh dibaiki.
4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi
program ini pada masa yang akan datang.
Kekangan
Masa perlaksanaan
Pemantauan
Guru Penasihat
Penilaian
Borang Pemarkahan , Pemerhatian, borang senarai semak
Penambahbaikan
Pembinaan jadual pertandingan bagi semua kegiatan kokurikulum berdasarkan takwim

37
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN OPERASI 4, KELAB BOLA BALING (2016)


Nama Projek
LAWATAN KE ACARA PERTANDINGAN
Objektif
Memberi pendedahan yang sebenar ketika pertandingan
Tempoh
April dan September
Kumpulan sasaran
Ahli Persatuan Permainan Bola Baling
Guru Terlibat
Guru Penasihat
Proses Kerja Menyediakan kertas kerja
Membentuk Jawatankuasa
Mengadakan mesyuarat
Ucapan Pengerusi
Lantik AJK/aguhan tugas
Bincang kos

Pelaksanaan Lawatan
Laporan,refleksi dan penilaian
Kekangan Masa pertandingan dijalankan
Pemantauan
Guru Penasihat
Penilaian Pemerhatian, borang senarai semak
Penambahbaikan Memastikan takwim pertandingan yang akan dijalankan

38
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KELAB HOKI

39
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AJK INDUK

Penasihat : Guru Besar


Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Ketua Guru Penasihat Kelab Hoki
AJK : Guru-guru Penasihat Kelab Hoki

40
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANALISIS SWOT KELAB HOKI SK CONVENT (1) BUKIT NANAS

Strength ( S ) Weakness ( W )
S1 Mempunyai jurulatih yang berpengalaman dan berdedikasi. W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan.
setiap aktiviti yang dijalankan.
W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing
S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan pemain
proses interaksi.

S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan


guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.

S5 Guru dan ibubapa bekerjasama untuk memudahkan aktiviti


Latihan dilaksanakan

Opportunity ( O ) Threats ( T )
O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 Kos peralatan agak mahal
sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.
T2- Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak
O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG dan penting. melaksanakan aktiviti kelab
agensi luar.

O3 Murid sentiasa didedahkan dengan kemahiran bermain


hoki
Secara betul dan mengikut peraturan yang betul.

41
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN STRATEGIK KELAB HOKI, 2014-2016

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR


PENCAPAIAN
Pencapaian Kelab Hoki 1. Bilangan murid 1. Meningkatkan Taklimat dan kempen Peratus murid
masih belum mendaftar sebagai ahli peratus murid bagi meningkatkan mendaftar sebagai ahli
memuaskan. kelab amat rendah mendaftar sebagai ahli penglibatan murid meningkat tercapai
tercapai menjelang 2016 dalam kelab hoki. 2014 40 org
2. Peratusan ahli kelab Penerangan dan sesi 2015 50 org
yang mendaftar sebagai 2. Meningkatkan ceramah/kursus bagi 2016 60 org
ahli berdasarkan minat peratusan ahli yang meningkatkan motivasi
dan kesedaran belum mendaftar berdasarkan dan minat ahli kelab Peratus ahli mendaftar
memuaskan minat tercapai Pemantauan secara berdasarkan minat
menjelang 2016 berterusan dilakukan tercapai
3. Pelaksanaan aktiviti bagi memastikan
yang telah dirancang 3. 100% Pelaksanaan pelaksanaan aktiviti 2014 45%
sepanjang tahun tidak aktiviti yang telah yang telah dirancang. 2015 50%
100% tercapai dirancang dapat Penghargaan dan 2016 55%
dilaksanakan menjelang pengiktirafan diberi bagi
2016 murid yang cemerlang 3. Peratusan
pelaksanaan aktiviti
dirancang mencapai
90%

2014 80%
2015 90%
2016 100%

42
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN TAKTIKAL KELAB HOKI (2016)

Bil Program Objektif Tanggung Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator


jawab Sumber Pencapaian
1. Klinik Hoki Meningkatkan PK Februari RM 100.00 Penglibatan Bilangan murid Peningkatan
bilangan dan KoKurikulum, & Sumbagan ahli kelab mendaftar bilangan murid
peratusan Guru Jun PIBG 100 % sebagai ahli yang mendaftar
murid Penyelaras Bilangan kelab melebihi sebagai ahli kelab
melibatkan diri murid hadir 60 org tercapai
dengan kelab semasa Bilangan murid
PALS aktiviti hadir semasa
perjumpaan aktiviti
kelab perjumpaan
melebihi 55 kelab melebihi
% 60 %

2. Karnival Hoki Memupuk PK Julai RM 300 85 % murid 100 % murid Peningkatan


kerjasama KoKurikulum, Peruntukan hadir setiap hadir setiap kali peratusan
semangat Guru kokurikulum kali aktiviti aktiviti kelab pelaksanaan
berpasukan Penyelaras kelab dijalankan aktiviti dan
dalam kalangan AJK kelab dijalankan keadiran ahli
murid. kelab

43
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN OPERASI 1, KELAB HOKI (2016)

Nama Projek Klinik Hoki


Objektif Meningkatkan bilangan dan peratusan murid melibatkan diri dengan kelab Hoki

Tempoh Februari & Jun

Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki

Guru terlibat Semua guru kelab hoki

Proses Kerja 1. Taklimat Program Klinik hoki


1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Program dijalankan pada hujung minggu.
4. Post Mortem
5. Laporan
Kekangan Murid menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan, bukan atas dasar bakat, potensi dan minat
Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum, Guru Penyelaras.
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek

44
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PELAN OPERASI 2 KELAB HOKI (2016)

Nama Projek Karnival Hoki


Objektif Memupuk kerjasama semangat permainan secara berpasukan dalam kalangan murid.
Tempoh Julai
Kumpulan Sasaran Ahli Kelab Hoki
Guru terlibat Semua guru Kelab Hoki
Proses Kerja 1. Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program
1.3 Pelantikan Penyelaras Program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Program dijalankan pada hari Selasa selepas waktu sekolah
4. Post Mortem dan penambahbaikan
5. Laporan
Kekangan Set hoki yang terhad
Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum, Guru Penyelaras.
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek

45
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KELAB PERMAINAN TRADISIONAL

46
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AJK INDUK

Penasihat : Guru Besar


Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Ketua Guru Penasihat Kelab Permainan Tradisional
AJK : Guru-guru Penasihat Kelab Permainan Tradisional

47
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matlamat Strategik

1. Meningkatkan kualiti dan keberkesanan permainan tradisional


2. Meningkat pengetahuan murid mengenai pelbagai jenis permainan tradisional dalam dan luar Negara
3. Meningkatkan kemahiran murid serta menambahkan rasa cinta akan permainan tradisinal Negara
4. Mengekalkan warisan negara

Objektif Strategik

1. Memastikan kemahiran murid sekurang-kurangnya dalam 3 jenis permainan tradisional


2. Memastikan murid mendapat penerangan yang jelas dan betul tentang permainan yang brkaitan
3. Memastikan kehadiran murid adalah ditahap memuaskan supaya tidak berlaku keciciran dalam ilmu yang diperolehi dan murid merasa
gembira sepanjang aktiviti dialngsungkan.
4. Menyediakan murid untuk menyertai sebarang pertandingan yang berkaitan dalam dan luar sekolah.

48
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANALISIS SWOT KELAB PERMAINAN TRADISIONAL

Strength ( S ) Weakness ( W )
S1 Pengalaman sedia ada pada guru-guru penasihat W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam W2 Tidak mempunyai ruang yang mencukupi
setiap aktiviti yang dijalankan.
W3 Tiada kelengkapan yang mencukupi
S3 Murid menunjukkan minat

S4 Guru dan ibubapa bekerjasama untuk memudahkan aktiviti


Latihan dilaksanakan

Opportunity ( O ) Threats ( T )
O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk mencuba T1 Tiada tempat penyimpanan alatan yang sesuai

O2 Aktiviti dijalankan secara berkumpulan T2- Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak
penting
O3 Murid diperkenalkan dengan pelbagai jenis permainan
tradisional dalam dan luar negara

49
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN STRATEGIK KELAB PERMAINAN TRADISIONAL, 2014-2016

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR


PENCAPAIAN
Penglibatan murid Tiada pendedahan Mempergiatkan Sentiasa meneliti laman Bilangan murid yang
sekadar di peringkat mengenai pertandingan pencarian berkaitan sesawang terlibat dalam pelbagai
sekolah sahaja. di luar sekolah pertandingan jabatan/agensi yang pertandingan meningkat
seumpamanya dan berkaitan untuk setiap tahun.
menyertainya. mengetahui tentang
pertandingan-
pertandingan yang
berkaitan.

Minat murid tidak Murid hanya berminat Meningkatkan minat Memperkenalkan Permintaan murid untuk
kosisten dengan permainan yang murid terhadap setiap permainan dengan cara: menyertai kelab
dalam pengetahuan aktiviti yang dijalankan 1. Demonstrasi semakin bertambah dan
mereka sahaja dan tidak 2. Tayangan video kehadiran murid setiap
mahu berpanas. kali perjumpaan
melebihi 80%.
Murid tidak mahu
mencuba terutamanya
murid tahun 6.

50
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN TAKTIKAL KELAB PERMAINAN TRADISIONAL (2016)

Bil Program Objektif Tanggung Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator


jawab Sumber Pencapaian
1. Karnival Memupuk PK September RM 350 Murid-murid ahli Murid-murid ahli Peratus
Permainan kerjasama KoKurikulu Peruntukan kelab permainan kelab permainan pencapaian
Tradisional semangat m kokurikulum tradisional tradisional berjaya meningkat setiap
berpasukan Guru-guru berjaya mencapai kejayaan tahun
dalam kalangan Penasihat mencapai dalam dua dan
murid. kelab sukan kejayaan dalam lebih jenis
dan sekurang- permainan yang
permainan kurangnya dua dipertandingkan.
jenis permainan
yang
dipertandingkan.

51
SK CONVENT (1) BUKIT NANAS, KUALA LUMPUR SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PELAN OPERASI 1 KELAB PERMAINAN TRADISIONAL (2016)

Nama Projek Karnival Permainan Tradisional


Objektif Memupuk kerjasama semangat permainan secara berpasukan dalam kalangan murid.
Tempoh September
Kumpulan Sasaran Ahli-ahli terpilih setiap kelab sukan dan permainan yang ada di sekolah
Guru terlibat Semua guru-guru penasihat kelab sukan dan permainan sekolah
Proses Kerja 1. Taklimat Program
1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras
1.2 Penerangan tentang Program
1.3 Pelantikan Penyelaras Program dan ahli jawatankuasa kerja
2. Penyediaan krtas kerja dan anggaran belanjawan
3. Kenal pasti kumpulan sasaran
3.1 Memilih murid peserta
3.2 Meletakkan murid dalam kumpulan mengikut jenis permainan yang dipilih
3. Program dijalankan pada hari Selasa semasa waktu kokurikulum berdasarkan tarikh yang telah dipilih
dalam mesyuarat
4. Post Mortem dan penambahbaikan
5. Laporan
Kekangan Tempat pertandingan yang terhad serta bahan-bahan sumber yang terhad
Pemantauan Penolong Kanan Ko-kurikulum, Guru Penyelaras Sukan dan permainan
Penilaian Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan
Penambahbaikan Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek

52

Anda mungkin juga menyukai