Anda di halaman 1dari 16

InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING.

4 & 5)
AYAT (TING.4) TERJEMAHAN SEBAB NUZUL INTISARI PENGAJARAN
GEJALA MEMPERSENDAKAN Orang mempersendakan Islam mengharamkan
AGAMA agama kerana terpedaya umatnya mempersendakan
70. dan tinggalkanlah orang-orang
dengan kemewahan dan
keseronokan dunia-
agama sama ada perkataan
atau perbuatan
yang menjadikan agama[mereka mereka mendedahkan diri

sebagai main-main dan senda kepada kebinasaan Islam melarang umatnya


gurau dan mereka telah ditipu
oleh kehidupan dunia. Allah perintah Rasul beri
menghadiri
maksiat
pesta-pesta

Peringatkanlah (mereka) dengan


Al-Quran itu agar masing-masing
peringatan supaya tidak
mempersendakan agama
diri tidak dijerumuskan ke dalam untuk selamatkan mereka


neraka, karena perbuatannya dari kebinasaan
sendiri. tidak akan ada baginya

pelindung dan tidak pula pemberi Tidak ada siapa yang
syafa'at selain daripada Allah. dan mampu menebus


jika ia menebus dengan segala kesalahan mereka selain
macam tebusan pun, niscaya tidak
akan diterima itu daripadanya.
Allah

: mereka Itulah orang-orang yang


dijerumuskan ke dalam neraka.
bagi mereka (disediakan) minuman
dari air yang sedang mendidih dan
azab yang pedih disebabkan
kekafiran mereka dahulu.

PERTANIAN DALAM KEHIDUPAN Allah menjadikan pelbagai jenis Tumbuh-tumbuhan menjadi salah
tumbuhan supaya manusia satu tanda kewujudan dan

..dan Dialah yang menjadikan
kebun-kebun yang menjalar dan
beroleh manfaat. kekuasaan Allah SWT.

yang tidak menjalar, pohon


korma, tanam-tanaman yang
Manusia boleh makan atau jual Hasil pertanian yang telah cukupsyarat, wajib dikeluarkan zakat
bermacam-macam buahnya, zaitun Mereka wajib keluarkan zakat pertanian
dan delima yang serupa (bentuk apabila cukup syarat-syaratnya.
dan warnanya) dan tidak sama
(rasanya). makanlah dari buahnya
Umat Islam dilarang membazirkan


harta pada perkara maksiat dan

(yang bermacam-macam itu) bila
tidak berfaedah.
Dia berbuah, dan tunaikanlahhaknya (zakat) di hari memetik
hasilnya (dengan disedekahkan
kepada fakir miskin); dan
janganlah kamu berlebih-lebihan.


Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-
lebihan.

:


KONSEP IBADAH Allah memerintah Rasul Amalan syirik boleh membatalkan
membuat penegasan bahawa seluruh ibadah


Katakanlah: Sesungguhnya
sembahyangku, ibadatku, hidupku
baginda telah diperintahkan
supaya mengikhlaskan diri dalam Sunat membaca doa iftitah dalam
1
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)

dan matiku hanyalah untuk Allah, ibadat seperti solat dan lain-lain. solat
Tuhan semesta alam.

Seluruh amalan kehidupan dan
kematian hanya kerana Allah
Manusia dijadikan hanya untuk
mengabdikan diri kepada Allah

tanpa Syirik.

:

NEGARA AMAN RAKYAT Allah memerintahkan umat Islam Bersiap sedia dengan kekuatan
SEJAHTERA supaya bersiap sedia untuk untuk berjihad dan

60. dan siapkanlah untuk


pertahan diri, agama dan negara
dari serangan musuh iaitu orang
mempertahankan negara-PLKN


menghadapi mereka kekuatan
apa saja yang kamu sanggupi dan
kafir, munafik , ahli bid`ah dan
lain-lain.
Musuh
menghancurkan
sentiasa berusaha
Islam-Media
dari kuda-kuda yang ditambat
untuk berperang (yang dengan Umat Islam wajib melawan
massa, TV, Internet dll.


persiapan itu) kamu
menggentarkan musuh Allah dan
musuh dengan segala kekuatan
ketenteraan.
Umat Islam yang kuat disegani dan
digeruni

musuhmu dan orang orang selain
mereka yang kamu tidak


mengetahuinya; sedang Allah
Umat Islam disarankan supaya
menerima perdamaian jika
mengetahuinya. apa saja yang
musuh ingin berdamai.

kamu nafkahkan pada jalan Allah
niscaya akan dibalasi dengan


cukup kepadamu dan kamu tidak
akan dianiaya (dirugikan).


61. dan jika mereka condong
kepada perdamaian, Maka

condonglah kepadanya dan
bertawakkallah kepada Allah.


Sesungguhnya Dialah yang Maha
mendengar lagi Maha mengetahui.

62. dan jika mereka bermaksud


menipumu, Maka Sesungguhnya


cukuplah Allah (menjadi
pelindungmu). Dialah yang


memperkuatmu dengan
pertolongan-Nya dan dengan Para


mukmin,
63. dan yang mempersatukan hati


mereka (orang-orang yang
beriman) walaupun
membelanjakan semua (kekayaan)
kamu

: yang berada di bumi, niscaya


kamu tidak dapat mempersatukan
hati mereka, akan tetapi Allah
telah mempersatukan hati mereka.
Sesungguhnya Dia Maha gagah
lagi Maha Bijaksana.KETEGUHAN IMAN ASAS Menurut Ibnu Abbas segolongan badwi Golongan musyrikin memeluk Umat Islam mesti sentiasa
KEKUATAN JATI DIRI menemui Rasulullah dan memeluk Islam Islam dalam keadaan ragu dan bersabar menghadapi ujian.

lalu kembali ke kampung masing- jahil. Jika mendapat kesenangan
11. dan di antara manusia ada masing. Tiba musim hujan tanaman dan nikmat, kekayaan dan Mempercayai perkara khurafat
orang yang menyembah Allah
2
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)
dengan sikap dan pendirian yang subur, isteri-isteri melahirkan anak-anak kesihatan mereka berasa tenang boleh merosakkan iman.
tidak tetap, kalau dia memperoleh yang sihat lalu berkata bahawa agama dan kekal dalam Islam.

kebbaikan, tenanglah ia dalam


baru ini sangat baik.
keadaan itu, dan jika ia ditimpa Jika ditimpa kesusahan dan


oleh suatu bencana, berbaliklah ia
Apabila tiba kemarau dan isteri-isteri kesakitan mereka murtad dan
kepada kekufuran. (Dengan sikap melahirkan anak kurang sihat mereka menganggap kesusahan
itu) rugilah dia di dunia dan di

berkata tidak ada kebaikan pada agama disebabkan oleh Islam dan
akhirat. yang demikian itu adalah baru ini lalu turunlah ayat ini. berhala mereka telah marah.

kerugian yang nyata.
12. ia menyeru selain Allah,
Mereka kembali menyembah
berhala. Sesungguhnya tindakan


sesuatu yang tidak dapat memberi
mudharat dan tidak (pula)
mereka itu merupakan satu
kerugian dan kesesatan

memberi manfaat kepadanya.
yang demikian itu adalah


kesesatan yang jauh.
13. ia menyeru sesuatu yangsebenarnya mudharatnya lebih
dekat dari manfaatnya.
Sesungguhnya yang diserunya itu
- : adalah sejahat-jahat kawan.

IKTIBAR DARI SEJARAH Allah memberi galakan dan


motivasi kepada Rasul supaya
Mempertahankan seruan dakwah
para Rasul adalah satu kewajipan.


42. dan jika mereka (orang-orang bersabar dengan penentangan
musyrik) mendustakan kamu, dan pendustaan di dalam Umat Islam dituntuk mengambil

Maka Sesungguhnya
mendustakan juga
telah
sebelum
dakwah. iktibar dari sejarah.

mereka kaum Nuh, 'Aad dan


Tsamud,
Allah mengarahkan Rasul


mengambil iktibar daripada

43. dan kaum Ibrahim dan kaum
Luth,
balasan yang ditimpakan kepada


umat terdahulu.

44. dan penduduk Madyan, dan
telah didustakan Musa, lalu aku


tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-
orang kafir, kemudian aku azab


mereka, Maka (lihatlah) bagaimana
besarnya kebencian-Ku (kepada

mereka itu).
45. Berapalah banyaknya kota


yang Kami telah
membinasakannya, yang

penduduknya dalam Keadaan


zalim, Maka (tembok-tembok) kotaitu roboh menutupi atap-atapnya
dan (berapa banyak pula) telaga


yang telah ditinggalkan dan istana
yang tinggi,


46. Maka Apakah mereka tidak
berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu
- : mereka dapat memahami atau
mempunyai telinga yang dengan

3
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)
itu mereka dapat mendengar?
karena Sesungguhnya bukanlah
mata itu yang buta, tetapi yang
buta, ialah hati yang di dalam
dada.

KECEMERLANGAN IMAN ASAS Allah menjanjikan kejayaan dan Umat Islam di wajibkan
KEJAYAAN syurga Firdaus kepada orang menunaikan solat, mengeluarakan

beriman yang menunaikan solat zakat, menjaga amanah dan
1. Sesungguhnya beruntunglah dengan khusyuk., mengeluarkan menepati janji untuk berjaya di

orang-orang yang beriman,
2. (yaitu) orang-orang yang
zakat an menjaga kehormatan
diri.
dunia dan akhirat.


khusyu' dalam sembahyangnya,
3. dan orang-orang yang Mereka yang menunaikan janji
Mukmin yang berjaya akan diberi
bakasan syurga Firdaus.

menjauhkan diri dari (perbuatan
dan perkataan) yang sia-sia.
akan beroleh kejayaan di dunia
dan akhirat.


4. dan orang-orang
menunaikan zakat,
yang

5. dan orang-orang yang menjaga


kemaluannya,


6. kecuali terhadap isteri-isteri
mereka atau hamba sahaya yang


mereka miliki. Maka Sesungguhnya
mereka dalam hal ini tiada terceIa.


7. Barangsiapa yang mengingini
selain yang demikian, maka

mereka Itulah orang-orang yang
melampaui batas.


8. dan orang-orang yang
memelihara amanat-amanat (yang

dipikulnya) dan janjinya.


9. dan orang-orang yang

memelihara sembahyangnya.
10. mereka Itulah orang-orang


yang akan mewarisi,
11. (yakni) yang akan mewarisi
syurga Firdaus. mereka kekal di
dalamnya.

- :

4
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)
WASIAT LUKMAN AL-HAKEEM Allah menceritakan kepada Nabi Ibu bapa bertanggungjawab


Muhammad s.a.w kisah Luqman mendidik anak-anak dengan
12. dan Sesungguhnya telah Kami
berikan hikmat kepada Luqman,
al-Hakeem supaya menjadi didikan yang baik.


iktibar kepada umat Islam.
Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Anak-anak wajib menghormati,
dan Barangsiapa yang bersyukur

Umat Islam disarankan supaya berbuat baik dan patuh kepada
(kepada Allah), Maka bersyukur dengan nikmat kedua ibu bapaselam tidak disuruh


Sesungguhnya ia bersyukur untuk

kurniaan Allah, menjauhi syirik melakukan maksiat.
dirinya sendiri; dan Barangsiapa
yang tidak bersyukur, Maka
dan menghormati ibu bapa.

Sesungguhnya Allah Maha Kaya


lagi Maha Terpuji".

13. dan (ingatlah) ketika Luqman
berkata kepada anaknya, di waktu
ia memberi pelajaran kepadanya:

"Hai anakku, janganlah kamu


mempersekutukan
Sesungguhnya mempersekutukan
Allah,


(Allah) adalah
kezaliman yang besar".
benar-benar

14. dan Kami perintahkan kepada


manusia (berbuat baik) kepada

dua orang ibu- bapanya; ibunya


telah mengandungnya dalam

Keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam
dua tahun. Bersyukurlah kepadaku
dan kepada dua orang ibu
bapamu, hanya kepada-Kulah

kembalimu.
15. dan jika keduanya memaksamu
untuk mempersekutukan dengan
aku sesuatu yang tidak ada
pengetahuanmu tentang itu, Maka
janganlah
keduanya,
kamu
dan
mengikuti
pergaulilah
keduanya di dunia dengan baik,

dan ikutilah jalan orang yang
kembali kepada-Ku, kemudian

hanya kepada-Kulah kembalimu,Maka Kuberitakan kepadamu apa
yang telah kamu kerjakan.
16. (Luqman berkata): "Hai
anakku, Sesungguhnya jika ada
(sesuatu perbuatan) seberat biji
sawi, dan berada dalam batu atau

di langit atau di dalam bumi,
niscaya Allah akan

mendatangkannya
(membalasinya). Sesungguhnya

Allah Maha halus pengetahuannya

lagi Maha mengetahui.

17. Hai anakku, dirikanlah shalat

5
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)

dan suruhlah (manusia)
mengerjakan yang baik dancegahlah (mereka) dari perbuatan
yang mungkar dan bersabarlah

terhadap apa yang menimpa
kamu. Sesungguhnya yang
demikian itu Termasuk hal-hal yang
diwajibkan (oleh Allah).
18. dan janganlah kamu
: memalingkan mukamu dari
manusia (karena sombong) dan
janganlah kamu berjalan di muka
bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang
sombong lagi membanggakan diri.
19. dan sederhanalah kamu dalam
berjalan dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk
suara ialah suara keledai.


TANDA-TANDA KEKUASAAN
ALLAH
Seorang ketua musyrikin Ubay bin Khalaf
datang kepada Rasulullah s.a.w dengan
Allah mengemukakn beberapa
bukti kekuasaanNya
Manusia perlu melihat dan
mengambil iktbar dari tanda-tanda

77. dan Apakah manusia tidak


membawa seketul tulang. menghidupkan orang yang telah
mati.
kekuasaan Allah.


memperhatikan bahwa
menciptakannya dari setitik air
Kami Tulang itu dipatahkan lalu ditanam.
Antara tanda-tanda kekuasaan
Umat Islam mesti yakin dengan
hari kebangkitan dan pembalasan.

(mani), Maka tiba-tiba ia menjadi

penentang yang nyata!
Lalu dia berkata: Wahai Muhammad
benarkah kamu mendakwa bahawa
Allah ialah menjadikan manusia
dari air mani dan kejadian api


78. dan ia membuat perumpamaan
bagi kami; dan Dia lupa kepada
tulang reput seprti ini akan dihidupkan dari kayu yang hijau.

kejadiannya; ia berkata: "Siapakah


kembali oleh Allah.
yang dapat menghidupkan tulang
Lalu Allah menurunkan ayat ini.

belulang, yang telah hancur luluh?"
79. Katakanlah: "Ia akan

dihidupkan oleh Tuhan yang

menciptakannya kali yang


pertama. dan Dia Maha
mengetahui tentang segalamakhluk.
80. Yaitu Tuhan yang menjadikan


untukmu api dari kayu yang hijau,
Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api)


dari kayu itu".

81. dan tidaklah Tuhan yangmenciptakan langit dan bumi itu
berkuasa menciptakan yang


serupa dengan itu? benar, Dia
berkuasa. dan Dialah Maha


Pencipta lagi Maha mengetahui.
82. Sesungguhnya keadaan-Nya

apabila Dia menghendaki sesuatu


hanyalah berkata kepadanya:
"Jadilah!" Maka terjadilah ia.

6
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)
- : 83. Maka Maha suci (Allah) yang di
tangan-Nya kekuasaaan atas
segala sesuatu dan kepada-Nyalah
kamu dikembalikan.

KONSEP TAARUF DALAM ISLAM Rasul menyarankan kepada kabilah Bani Allah menegaskan manusia Umat Islam dilarang bermegah
Bayadah supaya mengahwinkan seorang adalah sama di segi asal kejadian dengan keturunan.
13. Hai manusia, Sesungguhnya hamba iaitu Yasar (Abu Hind) dengan iaitu Adam dan Hawa.


Kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dari kabilah itu. Umat Islam disarankan supaya


seorang laki-laki dan seorang Manusia dijadikan pelbagai bertaaruf dengan bukan Islam
perempuan dan menjadikan kamu Mereka mempertikaikan saranan etnik, bangsa dan kabilah supaya dalam bidang ekonomi, pendidkan
berbangsa - bangsa dan bersuku- tersebut dengan menyatakan adakah saling berkenalan. dan kebudayaan.


suku supaya kamu saling kenal- Rasul inginkan mereka mengahwinkan

mengenal. Sesungguhnya orang


yang paling mulia diantara kamu
anak-anak perempuan mereka dengan
hambalalu turunlah ayat ini
Kedudukan di sisi Allah bukan
ditentukan dengan keturunan
Tiada kelebihan bagi seseorang
manusia melainkan dengan takwa.
disisi Allah ialah orang yang paling
taqwa diantara kamu.
tetapi melalui taqwa.

: Sesungguhnya Allah Maha


mengetahui lagi Maha Mengenal.


NIKMAT KURNIAAN ALLAH Diturunkan sebagai menjawab persoalan
kaum Musyrikin yang berpura-pura tidak
Allah menerangkan sifat
RahmanNya yang pemurah
Manusia dan Jin diwajibkan
bersyukur terhadap nikmat Allah.


1. (tuhan) yang Maha pemurah,
2. yang telah mengajarkan Al
mengetahui maksud Al-Rahman. melalui kelebihan pelbagai
nikmat yang diberikan kepada Umat Islam disarankan

Quran.
3. Dia menciptakan manusia.
manusia. menggunakan nikmat dengan
sebaik mungkin.
4. mengajarnya pandai berbicara.
5. matahari dan bulan (beredar)


menurut perhitungan.
6. dan tumbuh-tumbuhan danpohon-pohonan Kedua-duanya
tunduk kepada nya.


7. dan Allah telah meninggikan
langit dan Dia meletakkan neraca


(keadilan).
8. supaya kamu jangan melampaui


batas tentang neraca itu.
9. dan Tegakkanlah timbangan itu

dengan adil dan janganlah kamu


mengurangi neraca itu.


10. dan Allah telah meratakan
bumi untuk makhluk(Nya).


11. di bumi itu ada buah-buahan
dan pohon kurma yang mempunyai


kelopak mayang.
12. dan biji-bijian yang berkulit dan


bunga-bunga yang harum baunya.
13. Maka nikmat Tuhan kamu yang


manakah yang kamu dustakan?
14. Dia menciptakan manusia dari


tanah kering seperti tembikar,
15. dan Dia menciptakan jin dari

7
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)
nyala api.
16. Maka nikmat Tuhan kamu yang


manakah yang kamu dustakan?
17. Tuhan yang memelihara kedua


tempat terbit matahari dan Tuhan
yang memelihara kedua tempat

terbenamnya[1442]
18. Maka nikmat Tuhan kamu yang


manakah yang kamu dustakan?
19. Dia membiarkan dua lautan


mengalir yang keduanya kemudian

bertemu,


20. antara keduanya ada batas
yang tidak dilampaui masing-


masing [1443].
21. Maka nikmat Tuhan kamu yang


manakah yang kamu dustakan?
22. dari keduanya keluar mutiara

dan marjan.
23. Maka nikmat Tuhan kamu yang


manakah yang kamu dustakan?
24. dan kepunyaanNya lah

bahtera-bahtera yang Tinggi


layarnya di lautan laksana gunung-

gunung.
25. Maka nikmat Tuhan kamu yang


manakah yang kamu dustakan?
26. semua yang ada di bumi itu

akan binasa.
27. dan tetap kekal Dzat Tuhanmu

yang mempunyai kebesaran dan


kemuliaan.


28. Maka nikmat Tuhan kamu yang
manakah yang kamu dustakan?
29. semua yang ada di langit dan
bumi selalu meminta kepadanya.
Setiap waktu Dia dalam
- : kesibukan[1444].
30. Maka nikmat Rabb-mu yang
manakah yang kamu dustakan?

[1442] Dua tempat terbit matahari


dan dua tempat terbenamnya ialah
tempat dan terbenam matahari di
waktu musim panas dan di musim
dingin.
[1443] Di antara ahli tafsir ada
yang berpendapat bahwa la
yabghiyan Maksudnya masing-
masingnya tidak menghendaki.
dengan demikian maksud ayat 19-
20 ialah bahwa ada dua laut yang
keduanya tercerai karena dibatasi

8
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)
oleh tanah genting, tetapi tanah
genting itu tidaklah dikehendaki
(tidak diperlukan) Maka pada
akhirnya, tanah genting itu
dibuang (digali untuk keperluan
lalu lintas), Maka bertemulah dua
lautan itu. seperti terusan Suez
dan terusan Panama.

TERJEMAHAN
AYAT (TING.5) SEBAB NUZUL INTISARI PENGAJARANLAYANAN TERHADAP ORANG Allah S.W.T telah Umat Islam wajib
BUKAN ISLAM memerintahkan Nabi memberikan perlindungan


6. dan jika seorang diantara orang-
Muhammad
memberi
S.A.W
perlindungan
kepada orang bukan Islam
yang memerlukan


orang musyrikin itu meminta dan keamanan kepada perlindungan.

perlindungan kepadamu, Maka orang musyrikin yang


lindungilah ia supaya ia sempat menunjukkan sikap baik Umat Islam perlu
mendengar firman Allah, kemudian sangka dan berminat menunjukkan sikap yang
hantarkanlah ia ketempat yang mempelajari Islam. baik dalam pergaulan
: aman baginya. demikian itu dengan bukan Islam
disebabkan mereka kaum yang Mereka perlu diberi
tidak mengetahui. kesempatan untuk
mendengar dan
mempelajarinya.Terpulang
lah kepada mereka sama
ada mahu menerima Islam
atau sebaliknya.

Perintah itu bertujuan


memberi perlindungan
dan pertolongan kepada
golongan yang belum
Islam.

MENGUTAMAKAN Menurut pendapat Al-Kalbi,ayat Allah tidak menyekat kebebasan Allah memberi peringatan supaya

KEPENTINGAN AGAMA 24 surah At-Taubah berkaitan manusia mendapatkan kekayaan tidak melantik orang fasik menjadi
arahan Rasulullah berhijrah ke pemimpin
23. Hai orang-orang beriman, Madinah Al-Munawarah

Allah tidak melarang manusia
janganlah kamu jadikan bapa-bapa
dan saudara-saudaramu menjadi
Para sahabt berbincang dan
maklumkan kepada kelurga
mengasihi ibubapa, keluarga, Tuntutan dan kepentingan Allah


anak isteri dan kaum kerabat dan Rasul (tuntutan agama)
wali(mu),
mengutamakan
jika mereka
kekafiran
lebih
atas
masing-masing hendaklah diutamakan daripada

keimanan dan siapa di antara Sebahagian sahabat segera


Walaubagaimanapun, kecintaan
kepada Allah dan Rasul serta
kepentingan peribadi.
kamu yang menjadikan mereka sahut arahan yang berhijrah

berjihad di jalan Allah hendaklah Umat Islam perlu berjihad
wali, Maka mereka Itulah orang-
orang yang zalim.
manakala sebahagian
teragak-agak kerana enggan
lain
diutamakan berterusan walaupun pelbagai
halangan.
24. Katakanlah: "Jika bapa-bapa , tinggalkan isteri, anak-anak dan
9
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)


anak-anak , saudara-saudara, keluarga
isteri-isteri, kaum keluargamu,
harta kekayaan yang
usahakan, perniagaan yang kamu
kamu Turunlah ayat ini untuk menegur
dan mencela sikap mereka yang


khuatiri kerugiannya, dan tempat
tinggal yang kamu sukai, adalah
utamakan kepentingan peribadi
melebihi kepentingan Rasul dan


lebih kamu cintai dari Allah dan agama
RasulNya dan dari berjihad di jalan


nya, Maka tunggulah sampai Allah
mendatangkan keputusan NYA".
dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang fasik.

:

MENYESAL DAN BERTAUBAT Di turunkan kepada Abu


Lubabah dan lima rakan yang
Mengakui kesalahan sendiri
adalah perbuatan mulia


102. dan (ada pula) orang-orang
lain yang mengakui dosa-dosa
tidak menyertai peperangan
Tabuk
yang sukar dilaksanakan
kecuali bagi mereka yang


mereka, mereka teguh imannya.
mencampurbaurkan pekerjaan Mereka mengikat diri di pagar


yang baik dengan pekerjaan lain masjid Setiap umat Islam perlulah
yang buruk. Mudah-mudahan Allah kerana menyesal bertaubat apabila
menerima taubat mereka. melakukan kesalahan dan
: Sesungguhnya Allah Maha Mereka tidak mahu membuka dosa
Pengampun lagi Maha Penyayang. ikatan kerana mengharapkan
Rasulullah membukanya.
Apabila ayat ini turun Rasulullah
membuka ikatan dan
memaafkan

RASUL DAN PERANANNYA Allah


Rasulullah
mengutuskan
daripada
Nabi pemimpin unggul
kerana mempunyai akhlak128. sungguh telah datang kepadamu kalangan manusia yang terpuji
seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat sangat prihatin terhadap


umatnya dan sentiasa Tawakal sumber kekuatan

terasa olehnya penderitaanmu, sangat
menginginkan (keimanan dan keselamatan) mengharapkan rahmat dalam menempuh sebarang


bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang serta bertawakal kepada
Allah
cabaran hidup


terhadap orang-orang mukmin.

129. jika mereka berpaling (dari keimanan), Umat Islam perlu


mencontohi keperibadian
Maka Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku;

Rasulullah s.a.w. dalam
tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-
Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan
setiap aspek kehidupan
yang memiliki 'Arsy yang agung".
:

10
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)HUKUM ZINA, QAZAF & LI`AN
1. Ini ialah satu "surah" yang Kami
Ibnu Abas meriwayatkan
bahawa Hilal bin Umaiyah telah
Zina, Qazaf dan Li`an
adalah perbuatan keji
Zina, Qazaf & Li`an adalah
perbuatan keji yang


turunkan dan Kami wajibkan membuat tuduhan terhadap termasuk dalam dosa termasuk dalam dosa-dosa
hukum-hukumnya, serta Kami isterinya. Rasulullah meminta besar yang boleh besar.


Hilal mengemukakan saksi, jika menjatuhkan maruah diri,
turunkan padanya
keterangan yang nyata supaya
ayat-ayat
tidak dia akan dikenakan had. keluarga, masyarakat dan Orang yang melakukan


Hilal gagal mengemukakan saksi merosakkan keturunan. Zina, Qazaf & Li`an akan
kamu beringat (mengamalkannya).
2. Perempuan yang berzina dan lalu berdoa kepada Allah supaya dikenakan hukuman had


menurunkan wahyu yang (hudud).

lelaki yang berzina, hendaklah
kamu sebat tiap-tiap seorang dari membebaskannya daripada


hukuman had. Umat Islam wajib menjaga

keduanya seratus kali sebat dan
janganlah kamu dipengaruhi oleh maruah diri, keluarga dan

perasaan belas kasihan terhadap masyarakat.
keduanya dalam menjalankan

hukum agama Allah, jika benar


kamu beriman kepada Allah dan


hari akhirat dan hendaklah
disaksikan hukuman seksa yang


dikenakan kepada mereka itu oleh
sekumpulan dari orang-orang yang


beriman.
3. Lelaki yang berzina (lazimnya)


tidak ingin berkahwin melainkan
dengan perempuan yang berzina

atau perempuan musyrik dan
perempuan yang berzina itu pula

(lazimnya) tidak ingin berkahwin


dengannya melainkan oleh lelaki


yang berzina atau lelaki musyrik
dan perkahwinan yang demikian


itu terlarang kepada orang-orang
yang beriman.
4. Dan
melemparkan
orang-orang
tuduhan
yang
(zina)kepada
terpelihara
perempuan yang
kehormatannya,


kemudian mereka tidak
membawakan empat orang saksi,


maka sebatlah mereka delapan
puluh kali sebat dan janganlah


kamu menerima persaksian
mereka itu selama-lamanya;

kerana mereka adalah orang-orang
yang fasik; -


5. Kecuali orang-orang yang
bertaubat sesudah itu (dari
kesalahannya yang tersebut) serta

11
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)


memperbaiki amalannya, maka
sesungguhnya Allah Maha


Pengampun,
Mengasihani.
lagi Maha


6. Dan orang-orang yang menuduh
isterinya berzina, sedang mereka


tidak ada
mengesahkan
saksi-saksi
tuduhannya
(yang
itu)


hanya dirinya sendiri, maka
persaksian (sah pada syarak) bagi


seseorang yang menuduh itu
hendaklah dia bersumpah dengan


nama Allah, empat kali, bahawa
sesungguhnya dia dari orang-


orang yang benar; -
7. Dan sumpah yang kelima
(hendaklah dia berkata): Bahawa
- : laknat Allah akan menimpa dirinya
jika dia dari orang-orang yang
dusta.
8. Dan bagi menghindarkan
hukuman seksa dari isteri (yang
kena tuduh) itu hendaklah dia
bersumpah dengan nama Allah,
empat kali, bahawa suaminya
(yang menuduh) itu sesungguhnya
adalah dari orang-orang yang
berdusta; -
9. Dan sumpah yang kelima
(hendaklah dia berkata); Bahawa
kemurkaan Allah akan menimpa
dirinya jika suaminya dari orang-
orang yang benar.
10. Dan kalaulah tidak kerana
adanya limpah kurnia Allah dan
rahmatNya kepada kamu, dan juga
(kalaulah tidak kerana) bahawa
Allah Maha Penerima taubat, lagi
Maha Bijaksana, (tentulah kamu
akan) akan mengalami kesusahan
yang sukar diatasi).


HUKUM MENUTUP AURAT Ayat ini diturukan berikutan Allah mewajibkan muslim Wajib bagi setiap muslim
Asma` binti Abu Bakar menemui dan muslimat memelihara menutup aurat.


30. Katakanlah kepada orang laki- Rasulullah dengan pakaian yang aurat dan mengawal
laki yang beriman: "Hendaklah nipis. pandangan mereka Berhias hanya untuk suami,bertujuan menjaga isteri dan mahram sahaja.
mereka menahan pandanganya,
dan memelihara kemaluannya; Rasulullah s.a.w menegur kehormatan diri.yang demikian itu adalah lebih suci
bagi mereka, Sesungguhnya Allah
dengan menyatakan perempuan
yang telah datang haid tidak Perempuan Islam tidak
Orang lelaki dan wanita
muslim hendaklah


boleh menzahirkan auratnya dibenarkan menunjukkan menundukkan pandangan
Maha mengetahui
mereka perbuat".
apa yang
kecuali muka dan tapak tangan perhiasan kepada ajnabi terhadap perkara-perkara
31. Katakanlah kepada wanita sahaja yang diharamkan Allah.

12
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)


yang beriman: "Hendaklah mereka
menahan pandangannya, dan


kemaluannya,
mereka
dan janganlah
Menampakkanperhiasannya, kecuali
(biasa) nampak dari padanya
yang

(muka dan tapak tangan) . dan


hendaklah mereka menutupkankain kudung kedadanya, dan
janganlah Menampakkan


perhiasannya kecuali kepada
suami mereka, atau ayah mereka,


atau ayah suami mereka, atauputera-putera mereka, atau
putera-putera suami mereka, atau
saudara-saudara laki-laki mereka,


atau putera-putera saudara lelaki
mereka, atau putera-putera


saudara perempuan mereka, atau
wanita-wanita Islam, atau budak-


budak yang mereka miliki, atau
pelayan-pelayan laki-laki yang

tidak mempunyai keinginan


(terhadap wanita) atau anak-anak

yang belum mengerti tentang


aurat wanita. dan janganlah


mereka memukulkan kakinyua
agar diketahui perhiasan yang


mereka sembunyikan. dan
bertaubatlah kamu sekalian


kepada Allah, Hai orang-orang
- : yang beriman supaya kamu
beruntung.


NUR DAN HIDAYAH Allah
perbandingan
membuat
nur dan
Allah menganugerakan
hidayah kepada sesiapa
35. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit
dan bumi. perumpamaan cahaya Allah,
hidayah yang dikurniakan
kepada manusia seperti
yang di kehendakinya.adalah seperti sebuah lubang yang tak lampu yang berada di Kita hendaklah sentiasa

tembus[1039], yang di dalamnya ada pelita dalam bekas kaca berdoa untuk mendapat
besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu Cahayanya
setiap sudut
memancar hidayah


seakan-akan bintang (yang bercahaya)
seperti mutiara, yang dinyalakan dengan
Orang diberi hidayah
minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu)
pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah
hidup dalam keredaan


Allah.
timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah
barat(nya)[1040], yang minyaknya (saja)


Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak


disentuh api. cahaya di atas cahaya
(berlapis-lapis), Allah membimbing kepada


cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan
Allah memperbuat perumpamaan-

13
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)
: perumpamaan bagi manusia, dan Allah
Maha mengetahui segala sesuatu


KELEBIHAN ORANG BERIMAN Pendapat Malik Bin Dinar: Orang beriman sentiasa Allah menegaskan orang
patuh kepada al-Quran mukmin tidak sama dengan


Diturunkan kepada sekumpulan sementara orang fasik orang fasik
15. Sesungguhnya orang yang benar benar
percaya kepada ayat ayat Kami adalah sahabat kalangan Ansar yang memberi pelbagai alasan

mereka yang apabila diperingatkan dengan


ayat ayat itu mereka segera bersujud seraya
solat maghrib dan tidak pulang
ke rumah hingga selesai isyak.
untuk tidak mengamalkan
ajaran al-Quran.
Orang mukmin menerima
balasan baik (syurga)manakala orang fasik
bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi
pula mereka tidaklah sombong. Pendapat Mujahid: Orang mukmin akan menerima balasan buruk

mendapat kedudukan (neraka)


16. lambung mereka jauh dari tempat
Diturunkan kepada sekumpulan mulia di sisi Allah dengan
tidurnya[dan mereka selalu berdoa kepada

Rabbnya dengan penuh rasa takut dan
sahabat yang bertahajjud dan
melakukan amalan qiyamullail
ganjaran syurga manakala
orang fasiq akan
harap, serta mereka menafkahkan apa apa

yang lain menerima balasan neraka
rezeki yang Kami berikan.


17. tak seorangpun mengetahui berbagai
nikmat yang menanti, yang indah


dipandang sebagai Balasan bagi mereka,
atas apa yang mereka kerjakan.


18. Apakah orang-orang beriman itu sama
dengan orang-orang yang fasik? mereka

tidak sama.
19. Adapun orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka
jannah tempat kediaman, sebagai pahala


terhadap apa yang mereka kerjakan.
20. dan Adapun orang-orang yang Fasik


(kafir) Maka tempat mereka adalah
Jahannam. Setiap kali mereka hendak

keluar daripadanya, mereka dikembalikan


ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka:
"Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu


mendustakannya.":

HARI KIAMAT DAN KEADILAN ALLAH Hari kiamat yang Kita wajib mempercayai
merupakan hari adanya hari kiamat dan
14
InSTAR 2017 NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5)1. apabila terjadi hari kiamat, kemusnahan segala isi pengadilan Allah.
2. tidak seorangpun dapat berdusta tentang kandungan alam pasti

kejadiannya.
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu
berlaku. Pada hari kiamat manusia
akan dibahagikan kepada


Manusia terbahagi kepada tiga golongan iaituAshabul
golongan) dan meninggikan (golongan yang
lain), tiga golongan pada hari Yamin, Ashabul Shimal & Al-


4. apabila bumi digoncangkan sedahsyat- kiamat iaitu:
1. Ashabul Yamin
Muqarrabun
dahsyatnya,
5. dan gunung-gunung dihancur luluhkan 2. Ashabul Shimal
3. Al-Muqarrabun
seluluh-luluhnya,

6. Maka jadilah ia debu yang berterbangan,


7. dan kamu menjadi tiga golongan.
8. Yaitu golongan kanan[. Alangkah


mulianya golongan kanan itu.

9. dan golongan kiri. Alangkah sengsaranyagolongan kiri itu.
10. dan orang-orang yang beriman paling


dahulu,
11. mereka Itulah yang didekatkan kepada


Allah.
- :
[1448] Ialah mereka yang menerima buku
catatan amal dengan tangan kanan.
[1449] Ialah mereka yang menerima buku
catatan amal dengan tangan kiri.KEAGUNGAN ALLAH
21. kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran
Al-Quran adalah hidayah
kepada manusia yang
Al-Quran adalah amanah
Allah yang besar untuk


ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan mengandungi pelbagai dilaksanakan
melihatnya tunduk terpecah belah ilmu pengetahuan.
disebabkan ketakutannya kepada Allah. dan
Sekiranya al-Quran
Al-Quran adalah mukjizat
paling agung yang
perumpamaan-perumpamaan itu Kami

diturunkan diatas sebuah dianugerahkan Allah kepada
buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, gunung nescaya gunung Nabi Muhammad

yang mengetahui yang ghaib dan yang itu akan hancur lantaran
takut kepada Allah. Semua makhluk yang
nyata, Dia-lah yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang.
Semua makhluk di langit
berada dilangit dan dibumi
bertasbih kepada Allah
23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia,
dan bumi bertasbih menurut cara masing2
Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera,
yang Mengaruniakan Keamanan, yang
kepada Allah.
Maha Memelihara, yang Maha perkasa,


yang Maha Kuasa, yang memiliki segala
Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang


mereka persekutukan.
24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang


Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang
mempunyai asmaaul Husna. bertasbih

kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan


Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

15
InSTAR 2017 )NOTA TOPIKAL SEBAB NUZUL INTISARI & PENGAJARAN AYAT ( TING. 4 & 5


- :

16