Anda di halaman 1dari 2

1.

Diketahui A = (
2 3
) dan B = (
1 3
) 4. Himpunan penyelesaian dari
4 1 2 4 3 x2
1
Maka 3A + 2B sama dengan ... . 5
x 2
adalah ... .
8 15 25
A. ( )
16 5 10
B. (
8 15
) A. {x | x < }
16 5 3
8 15 10
C. ( ) B. {x | x > }
16 5 3
8 15
D. ( ) 10
16 5 C. {x | x }
8 5 3
E. ( )
16 15 10
D. {x | x }
3
10
1 E. {x | x < }
2. Jika f(x) = 2x 3 dan g(x) = maka 3
3x 1
(fog) -1(x) adalah ... .
3x 1 5. Diketahui persamaan : 4+2 = 16+5 ,
3
A.
2x 9 maka nilai dari 2 adalah ... .
3x 1 A. 32
B. B. 16
2x 9
C. 8
x 1 D. 4
C.
3x 9 E. 2
3x 1
D.
2x 9
3x 1
E.
2x 9

( x 4) sin( x 2)

3.
lim
x 2 x2 x 6 ... .
2
A. 5
6
B. 5
2
C. 5

D. 2
6
E. 5