Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN TEKNOLOGI PERTANIAN KELAS 5 DAHLIA


TARIKH/ HARI 20 September 2017 Rabu MASA 7.30-8.30 pagi
TEMA Teknikal TAJUK Teknologi Pertanian
STANDARD
KANDUNGAN
5.1 Menanam benih dalam bekas.

5.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti sudip tangan, serampang tangan
STANDARD
dan penyiram.
PEMBELAJARAN
5.1.3 Menyediakan alatan iaitu sudip tangan, serampang tangan dan penyiram.

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


PEMBELAJARAN 1. Menamakan dan menerangkan fungsi alatan.

1 Guru menunjukkan alatan sebenar dan meminta murid memberikan nama serta
AKTIVITI
PENGAJARAN &
kegunaannya.
PEMBELAJARAN 2 Guru menerangkan kepada murid fungsi bagi setiap alatan.
3 Murid menjawab lembaran kerja.
(PdP)
4 Murid memberikan rumusan dengan bimbingan guru.

Buku teks Internet Radio / TV Spesimen


BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

ELEMEN MERENTASI Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai

PENILAIAN Pemerhatian Lisan Tugasan


Lembaran Kerja
PENGAJARAN & Projek
Hasil Kerja Kuiz Drama
PEMBELAJARAN

_____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

Mesyuarat / Kursus
REFLEKSI Cuti Rehat / Cuti Sakit
Program Sekolah
HADIR ( / ) Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana . Cuti Peristiwa / Cuti
Aktiviti Luar
Umum

Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________