Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaykum wr wb

Alhamdulillahi nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfirhu,,wanaudzubillahi min syururri


amfusinaa wa min sayyiaati Amalinaa.. Manyyahdihillahu falaa mudhillalah, waman yudhlil falaa
haa diyalah, Asyhaduallaa ilaaha illallah wahdahulaa syarikalah , Waasyhaduanna muhammadan
abduhu warasuuluhu laa nabiyya badah. Allahumma Shalli wasallim wabaarik alaa Muhammadin
Waalaa aalihi waashabihi wamanwalaah . Ammabadu .

Segala puji bagi Allah Swt, dzat yang maha sempurna diatas segala kesempurnaan, yang
kuasa diatas segala kekuasaan, yang menguasai hari kehidupan dan hari pembalasan, Ditangannya
segala Urusan dari awaal hingga Akhir zaman. Maka selayaknya kita hidup diatas taat. Meninggalkan
segala maksiat, yakin akan adanya hari Akhirat, penentuan diri selamat atau sekarat .

Shalawat dan Salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Saw. Allahumma shalliala
sayyidina Muhammad waala Alihi sayyidina Muhammad . tokoh yang fenomenal dari dulu hingga
sekarang, yang menjadi teladan bagi bagi semua orang, yang menyebar luaskan islam hingga
sepertiga belahan dunia. Hingga islam sampai pada generasi saat ini dan nanti. Semoga kita termasuk
pengikutnya yang setia dan ummat yang kelak akan bersamanya didalam syurga . Amin yaa rabbal
alamin .

Hadhirin hadirat yang dirahmati Allah,. berdirinya saya disini bukan sebagai orang yang
paling pintar bukan pula sebagai orang yang paling benar , namun sekiranya diizinkan, saya ingin
menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul

ALQURAN SEBAGI LANDASAN KEHIDUPAN

Hadhirin hadirat rahimakumullah, Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah khususkan
kemuliaan atasnya dari bulan bulan yang lain, dimana pada bulan inilah peristiwa turunnya Kitab Suci
Alquran kepada Rasulullah Saw pada malam Lailatu Qadr yang sering disebut dengan malam
kemuliaan . Allah turunkan Alquran secara beransur-ansur bukan hanya sebagai peristiwa sejarah,
bukan hanya sebagai kenangan semata . melainkan Allah turunkan kitab tersebut mempunyai tujuan
yang mulia. Sebagaimana tergambar dalam potongan ayat pada surah Al-Baqarah . ayat 185 .

Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang
batil).......

Di tegaskan bahwa Allah turunkan Al-quran sebagai petunjuk bagi para hamba yang
beriman kepada Al Quran, membenarkan serta mengikuti tuntunan Al Quran, sebagai dalil dan
hujjah yang jelas, terang dan gamblang bagi orang yang memahami dan mentadabburinya, sehingga
menunjukkan bahwa Al Quran itu benar-benar sebuah petunjuk yang menafikan kesesatan dan
sebuah pedoman yang menafikan penyimpangan. Juga sebagai pembeda antara yang haqdan yang
baathil.

Alquran adalah sumber segala ilmu, Allah telah gambarkan semuanya ,baik itu kehidupan
orang terdahulu atau kehidupan masa depan, baik itu permasalahan diri, ummat, negeri saat ini Allah
telah beri solusinya semua Dalam Al-quran. Namun kenapa saat ini kebathilan, kecurangan,
kebodohan, kemaksiatan, kebencian dan semua masalah seolah menjadi warnarupa generasi Saat ini,
jawabnnya Adalah karna jauh kita dari nilai nilai Alquran, yang membuat kita semakin jauh dari
Allah.
Bapak ibu hadirin Hadirat Rahimakumullah, sebenarnya saat ini kebanyakan kita sedang
dilanda penyakit, yang dimana penyakit ini tidak ada obatnya diapotik-apotik terdekat, atau rumah
sakit elit sekalipun . penyakit apakah itu , itulah yang disebut dengan penyakit Wahn penyakit yang
cinta dunia dan takut mati penyakit ini akan menyerang orang-orang yang tidak mempunyai
landasan Alquran dalam hidupnya, landasan yang akan mendekatkan dirinya Kepada Allah
Azzawajalla.

Hadirin hadirat rahimakumullah begitu banyak pahala dengan membaca Alquran


sebagaimana Ibnu Masud Radhiyallahu Anhu, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda
Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan
satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat, saya tidak mengatakan bahwa Aliflammim adalah satu
huruf,namun Alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf
(HR. At-tirmidzi , ia berkata hadist ini hasan dan shahih ) .

Subhanllah maha suci Allah yang sebenarnya memudahkan kita dalam menggapai
pahala dan mencari perhatiannya, dengan membaca 1 huruf Alquran Allah telah
menghargainya dengan 10 kebaikan namun kenapa terkadang kita cendrung malas
membacanya dan lebih memilih menjadi tentara-tentara syaithanirrajim untuk meninggalkan
Alquran..

Bapak ibu hadirin hadirat rahilakumullah perlu ditekankan Alquran itu bukan hanya
bacaan yang sampai pada tenggorokan saja melainkan kita di haruskan untuk memahami dan
mengamalkan segala isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah arti sebuah landasan
ketika kita mengamalkan Alquran.. Dan ini pula jawaban kenapa begitu banyak orang yang
membaca Al-quran namun akhlaknya buruk Naudzubillah . kenapa ini terjadi..? karna
Sesungguhnya kebanyakan kita hanya membacanya saja dan tidak mentadabburi ayat-
ayatnya, tidak mengamalkan isi-isinya.

Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Selayaknya sekarang kita kembali kepada
Alquran dan hadist Rasulullah Saw. Mari pelajari Alquran, mari hafalkan alquran, mari
amalkan Al Quran, yang disana Allah telah katakan betapa banyak nikmatnya yang Allah
berikan dan betapa pedih adzab api neraka yang Allah kabarkan terhadap ummat terdahulu
dan kemudian.
Ingin pintar , ingin kaya, ingin tenang, ingin sukses, ingin bahagia, ingin selamat
dunia dan Akhirat. Alquran adalah jawabannya.

Saya, bapak ibu dan teman sekalian adalah generasi yang menentukan berjaya atau
tidaknnya islam di segala penjuru bumi saat ini, sebenarnya saat ini kita semakin dekat
dengan kampung akhirat, namun kita lalai akan adanya hari pembalasan tersebut, dan
kembalilagi bahwa semua itu Allah telah ceritakan berulang kali dalam kitabsuci Alquran,
maka selaknyalah kita menjadi generasi yang Qurani. Generasi Rabbani yang hidup sebagai
hamba yang takut dan taat Kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah saw, dan sentiasa
mencintai Alquran .

Hadirin hadirat rahimakumullah Maka sampai disinilah pidato singkat saya, saya
meminta maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian, kebenaran hanya berasal dari Allah
dan kesalahan berasal dari saya. saya Akhiri dengan Astaghfirullahali walakum,
Subhanakallahumma wabihamdika Asyhadualla illa hailla anta astaghfiruka watuubu ilayih.

Assalamualaykum wr wb