Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN 20

JABATAN KERJA RAYA


JKR DAERAH / NEGERI SEMBILAN

PERAKUAN SIAP KERJA


(Sebut Harga Kerja)

Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. JD.JL.R/P/385

Tarikh : Julai 2017

AKI BERKAT ENTERPRISE,


NO.51,KAMPUNG BUKIT KELULUT,
72100 BAHAU,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

Berdaftar dengan CIDB dalam Kelas G1

No. Sebut Harga : JKR/NS/JL/J/P/002/2017

Sebut Harga untuk : KERJA - KERJA PEMBAIKAN KECIL CERUN DI JALAN UTAMA
SERTING 1-4 FT 1268 SEKSYEN 1.10 DAN LAIN-LAIN KERJA
BERKAITAN DALAM DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN.

Menurut Syarat-syarat Sebut Harga, dan tertakluk kepada penyiapan berkaitan dengan
pembaikan apa-apa kecacatan, ketidaksempurnaan, kesusutan atau apa-apa kerosakan lain
apajuapun sebagai mana yang dikehendaki di bawah Syarat-syarat Sebut Harga dan yang
mungkin terzahir dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan maka adalah dengan ini diperakui
bahawa seluruh Kerja seperti yang tersebut di atas telah siap sejajar dengan syarat-syarat
dalam Dokumen Sebut Harga pada 06.07.2017 dan diambil milik pada 07.07.2017 dan
dengan itu Tempoh Tanggungan Kecacatan untuk Kerja tersebut bermula pada 07.07.2017
dan akan berakhir pada 20.04.2018.

..
( Pegawai Inden )

Nama Penuh : ROSDI B. ABU BAKAR

Nama Jawatan : Jurutera Daerah

s.k - Pengarah Kerja Raya Negeri Sembilan.


(u.p. Ketua Penolong Pengarah Ukur Bahan)
- Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan
Negeri Sembilan.
- Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Negeri Sembilan.
- Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan
Negeri Sembilan.
LAMPIRAN 20

JABATAN KERJA RAYA


JKR DAERAH / NEGERI SEMBILAN

PERAKUAN SIAP KERJA


(Sebut Harga Kerja)

Ruj. Kami : Bil. (14 ) dlm. JD.JL. R/P/386

Tarikh : Julai 2017

Pirana Ceria Enterprise


No. 133, Felda Serting Hilir 3
72120 Bandar Seri Jempol, NSDK.

Berdaftar dengan CIDB dalam Kelas G1

No. Sebut Harga : SH ( J ) 012 / 2017

Sebut Harga untuk : KERJA - KERJA PEMBAIKAN KECIL CERUN DI JALAN DANGI -
BAHAU N17, SEKSYEN 21.4 DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
DALAM DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN.

Menurut Syarat-syarat Sebut Harga, dan tertakluk kepada penyiapan berkaitan dengan
pembaikan apa-apa kecacatan, ketidaksempurnaan, kesusutan atau apa-apa kerosakan lain
apajuapun sebagai mana yang dikehendaki di bawah Syarat-syarat Sebut Harga dan yang
mungkin terzahir dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan maka adalah dengan ini diperakui
bahawa seluruh Kerja seperti yang tersebut di atas telah siap sejajar dengan syarat-syarat
dalam Dokumen Sebut Harga pada 11.05.2017 dan diambil milik pada 21.07.2017 dan
dengan itu Tempoh Tanggungan Kecacatan untuk Kerja tersebut bermula pada 21.07.2017
dan akan berakhir pada 12.04.2018

..
( Pegawai Inden )

Nama Penuh : ROSDI B. ABU BAKAR

Nama Jawatan : Jurutera Daerah

s.k - Pengarah Kerja Raya Negeri Sembilan.


(u.p. Ketua Penolong Pengarah Ukur Bahan)
- Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan
Negeri Sembilan.
- Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Negeri Sembilan.
- Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan
Negeri Sembilan.
.