Anda di halaman 1dari 1

Tutorial

Tajuk : Tujuan Utama Kaunseling Keluaga

membantu
pasangan suami
isteri untuk
mengurus atau
menangani
masalah
menekankan
peranan, corak Membantu untuk
perhubungan, kenal pasti
matlamat yang penyebab
ingin dicapai oleh permasalahan/
ahli keluarga atau persoalan ahli
perkahwinan keluarga.
pasangan (klien)
Tujuan
Utama
Kaunseling
Keluarga
Membantu
Membantu
menyediakan
menerangkan
data yang
/menjangka
berharga
tingkah laku
berkaitan
matlamat
keluarga

Membantu klien
memahami
masalah yang
berkaitan dengan
keluarga