Anda di halaman 1dari 2

Doa Setelah Akad Nikah (Versi KH.

Maimun Zubair)
Doa Setelah Akad Nikah (Versi KH. Maimun Zubair)

..


.
.


.

.

.
.
.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah
Tuhan Semesta Alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Nya dan akan menjamin
tambahan nikmat-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala bentuk pujian, sebagaimana pujian
yang layak kepada Dzat-Mu Yang Maha Agung, dan kepada kerajaan-Mu yang Maha Besar.
Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw., dengan
rahmat yang penuh cahaya sebagai simpanan di sisi Allah dan menjadi kemudahan,
kebahagiaan dan kegembiraan bagi kami dan orang-orang mukmin dan (berikanlah rahmat-
Mu) kepada keluarga dan para sahabatnya, serta selamatkanlah mereka dengan keselamatan
yang sempurna. Ya Allah, jadikanlah akad ini, akad yang penuh berkah, akad yang tidak ada
setelahnya perpisahan (perceraian) maupun permusuhan, akad yang diberkahi bagi keduanya
dan kepada keduanya dari awal sampai akhirnya hingga keduanya bertemu Engkau dan Engkau
ridha kepada keduanya Wahai Tuhan Semesta Alam. Ya Allah, luaskanlah rezeki bagi
keduanya dan baguskanlah akhlaq bagi keduanya serta lindungilah keduanya dari perbuatan
syirik, ragu-ragu, nifaq dan akhlaq yang buruk. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah diantara
keduanya, keserasian yang tidak ada putus dan ujungnya dan jauhkanlah keduanya dari
permusuhan dan perpisahan dengan rahmat-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Penyayang orang-
orang yang penyayang. Ya Allah, jadikanlah pernikahan ini, pernikahan yang abadi dan
langgeng hingga bertemu Engkau dan Engkau ridha kepada keduanya, Wahai Tuhan Semesta
Alam. Ya Allah, jadikanlah mata pencaharian keduanya, mata pencaharian yang baik dan
penghidupan yang baik, nikmat dan diridhai serta berikanlah rezeki bagi keduanya anak
keturunan yang baik-baik dan membawa kebaikan serta menjadi penyenang hati bagi
keduanya, Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dan selalu segera dalam
memenuhi permohonan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan
di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan
keselamatan kepada junjungan dan panutan kami Nabi Muhammad saw. dan kepada
keluarganya serta sahabat-sahabatnya.

Doa ini dibacakan pada saat akad Nikah Gus Said Lirboyo (putra alm KH Ridwan Kodran
Kediri yang menikah dengan putri alm KH Bahru Ulum Marzuki Pondok Pesantren Lirboyo)
di Kediaman Habib Luthfi Pekalongan

Anda mungkin juga menyukai