Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SK. BUKIT BANDARAYA, KUALA LUMPUR

Mata Pelajaran Pendidikan Moral


Tahun 4 Setia / 4 Kreatif / 4 Bestari
Tarikh / Hari 20 September 2017 (Rabu)
Masa 8.00 - 9.00 pagi (60 minit)
Bilangan Murid 13 orang
Nilai Kasih Sayang
Tajuk Sayangilah Jiran
Standard Kandungan 7.1 Menyayangi jiran
Standard Pembelajaran 7.1.1 Menjelaskan cara menyayangi jiran
7.1.2 Menghuraikan kepentingan menyayangi jiran
7.1.3 Meramalkan perasaan apabila menyayangi jiran
7.1.4 Mengamalkan sikap menyayangi jiran
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Penaakulan: Menjelaskan sekurang-kurangnya dua cara menyayangi


jiran.
2. Perasaan: Menyatakan sekurang-kurangnya dua perasaan apabila
menyayangi jiran.
3. Perlakuan: Menceritakan dua amalan sikap menyayangi jiran.

Pengetahuan Sedia Ada Murid sudah mengetahui maksud kasih sayang antara satu sama lain.
Murid
EMK Kreativiti dan inovatif, TMK
Bahan Bantu Mengajar power point, video, dan lembaran kerja.
(BBM)

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran:

Langkah / Masa Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan


BBM:
Set Induksi - power point,
- Guru menunjukkan tayangan video.
(5 minit ) dan video
- Murid dan guru bersoal jawab tentang mesej yang ingin
disampaikan dari tayangan video tersebut.
- Murid mengaitkan situasi tersebut dengan kehidupan harian
mereka.
Langkah 1 - Guru menyoal murid tentang maksud kasih sayang. BBM:
(15 minit ) - power point
- Murid memberikan beberapa contoh sikap kasih sayang
dengan jiran.
- Murid melihat tayangan slaid power point contoh-contoh
sikap sayang dengan jiran.
- Murid menyatakan sebab-sebab pentingnya mengamalkan
sikap kasih sayang dengan jiran.

Langkah 2 - Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. BBM:


(20 minit ) - power point
- Setiap kumpulan dikehendaki melakonkan situasi seperti
berikut ;
a) contoh sikap baik jiran yang menunjukkan kasih sayang.
b) contoh sikap tidak baik jiran yang tidak menunjukkan kasih
sayang.
- Murid diminta menjelaskan situasi yang dilihat daripada
lakonan bagi setiap kumpulan.

Langkah 3 - Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan ; BBM:


(15 minit ) - Lembaran kerja
a) perasaan jika menyayangi jiran dan juga sebaliknya.
b) kesan-kesan sekiranya menyayangi jiran atau sebaliknya.
- Guru meminta murid untuk melengkapkan lembaran kerja
yang diberikan.

- Guru membuat kesimpulan terhadap aktiviti yang telah dijalankan.


Penutup
(5 minit ) - Guru menekankan kepada semua murid agar mengamalkan sikap baik hati
terhadap jiran dalam kehidupan seharian.
- Guru menunjukkan tayangan video lagu bertajuk ''Kasih Sayang'.
- Murid menyanyi bersama.
Lampiran 1

Hari : _________________ Tarikh : _______________

Soalan : Nyatakan cara anda untuk menunjukkan bahawa anda bersikap sikap menyayangi
jiran

Kasih
Sayang