Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN/SUKAN : SUKAN SEKOLAH PRIBUMI PERINGKAT NEGERI R01


NEGERI : SARAWAK
JANTINA : KUMPULAN UMUR:

Nama Pemain : Sediakan 2 keping


gambar ukuran
Alamat Pemain : pasport,
(Alamat Rumah)
1 keping lekatkan
di sini

No. Kad Pengenalan : No. Telefon (Rumah):

Tahun (Kelas) : Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :

No. Daftar Pelajar : No. Angka Giliran UPSR :

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama IbuBapa / penjaga : No. KP :


No. Telefon (Pejabat) : No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan
bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.
Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan
pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.

Tandatangan : Tarikh :

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN

Nama Guru Besar / Guru Penolong Kanan : No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

Tandatangan dan Cop Rasmi ( Nama, Jawatan & Nama Sekolah ) Tarikh

Nama :
Jawatan :
Nama Sekolah :
No. KP :

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN KETUA UNIT SUKAN JPN

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN


Nama :
No. KP : Cop Rasmi
Jawatan:
Tarikh : Tarikh :

Kepada:

Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan


Sekolah Menengah / Sekolah Rendah

Panduan Mengisi Borang MO1 dan RO1

1. Maklumat atlet

Pastikan bahagian-bahagian di bawah ini dilengkapisi:

1.1 No.Daftar Pelajar: Nombor daftar pelajar di sekolah, BUKAN kod sekolah.
1.2 Tarikh Daftar di sekolah: Tarikh lapor di sekolah.
1.3 Angka Giliran UPSR/PMR/SPM/STPM bagi pelajar yang menduduki peperiksaan
pada tahun ini.

2. Akuan Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan

2.1 Pegawai yang menandatangani bahagian ini perlu turunkan Cop Jawatan
pegawai (Cop yang menunjukkan Nama, Jawatan pegawai dan nama
sekolah).

3. Atlet Sekolah Rendah

3.1 2 salinan Borang RO1 diperlukan. 1 salinan untuk pertandingan dan 1 salinan
untuk perjalanan (Pemeriksaan Imigresen).

3.2 2 salinan Sijil Lahir atlet perlu disahkan oleh Guru Besar atau Guru Penolong
Kanan sekolah sendiri sahaja. Pengesahan oleh pegawai lain dan Guru Besar
sekolah lain TIDAK dapat diterima oleh Urus Setia Kejohanan.

Disediakan oleh:

Unit Sukan
Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Jabatan Pelajaran Sarawak
Fax: 082-241087 / 241275

Ketua Unit Sukan : 082-276 217


Penolong Pengarah Sukan : 082-276 296
Penyelia Sukan : 082-276 330
Pengawai Teknikal : 082-276 296
Pembantu Tadbir : 082-276 365