Anda di halaman 1dari 6

PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO

LANGKAH / AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN


ISI KANDUNGAN CATATAN / BBM
MASA PENGAJARAN

-Guru memainkan Dalam langkah 2, para pelajar Kaedah yang digunakan :


lagu Lan Hua Cao hendaklah mengetahui tentang Berpusatkan kepada
Langkah 2 objektif, isi pembelajaran dan guru
(8 minit) -Guru menunjukkan konsep yang akan dipelajari di
demonstrasi kepada dalam bilik darjah dan diterangkan
pelajar dan dengan jelas dan nyata agar Teknik pengajaran :
memulakan latihan pembelajaran pelajar tidak lari dari Demonstrasi
teknik menyanyi landasan yang betul. Bermain
solfa. Dalam Langkah 2, guru
-Guru membetulkan menggunakan bahan pengajaran
postur pelajar yang piano sebagai lagu yang BBM:
betul ketika menyanyi mengiringi nyanyian pelajar ketika Piano
agar dapat p&p. Paparan slaid
melantunkan suara Seterusnya adalah paparan slaid.
dengan selesa serta Ia membantu memaparkan lirik
pic yang lebih tepat. dan skor di hadapan kelas, agar Kemahiran Berfikir yang
tidak ada seorang pelajar pun diterapkan dalam p&p:
ketinggalan. Ini dapat Membanding beza
mengelakkan pelajar tidak fokus pic
kerana kehilangan skor di dalam menganalisis frasa
buku atau sebagainya.
Paparan slaid yang digunakan
perlulah jelas untuk dilihat serta Nilai murni:

-Ketika pelajar
menarik agar dapat meningkatkan Mematuhi arahan
lagi keberkesanan pembelajaran Bekerjasama
sedang membuat
di dalam bilik darjah.
latihan menyanyi Menurut Kodaly, muzik perlu
tanpa lagu, guru akan diajar dan dipelajari oleh semua
menggunakan tanda lapisan masyarakat untuk
isyarat untuk menghasilkan rakyat yang berilmu
menunjukkan dinamik dalam bidang muzik.
bahagian lagu Ini dapat dikaitkan dengan
tersebut, seperti pelajaran nyanyian lagu bahasa
beransur kuat, Cina, Lan Hua Cao. Walaupun
beransur perlahan terdapat pelbagai bangsa di
agar para pelajar Negara ini, hendaklah semua
tahu dan faham cara pelajar mengetahui sedikit
nyanyian yang sebanyak tentang lagu rakyat atau
sebenar. lagu kanak-kanak bangsa yang
lain.
Pertama sekali, guru membuat
demonstrasi dan
memperdengarkan not solfa
menggunakan kibod dan suara.
Kemudian, murid mula mengikut
guru membuat latihan teknik
menyanyi solfa dengan iringan
kibod dengan betul.
Guru memperbaiki kesilapan yang
dilakukan oleh pelajar agar
mereka dapat pelajari konsep
nyanyian dengan betul. Antara
kesilapan yang perlu ditegur oleh
guru adalah pic suara dan postur
nyanyian.
Selepas itu, murid diminta untuk
menyanyi bersama guru secara
frasa demi frasa tanpa iringan
muzik untuk memastikan mereka
menyanyi dengan betul.
Seterusnya, guru juga
memperkenalkan dinamik seperti
nyanyian semakin kuat atau
perlahan di dalam lagu, agar
murid mempunyai pengalaman
cara menyanyi yang betul dan
tepat.
Sebelum memulakan latihan
nyanyian yang sempurna, guru
akan memainkan lagu Lan Hua
Cao menggunakan piano agar
dapat memberi pelajar
berimaginasi menggunakan
pendengaran dalaman yang
merupakan kemahiran yang agak
kompleks dan sukar dijelaskan. Ia
akan melibatkan kemahiran
mendengar atau selalu disebut
sebagai 'memikirkan' seuatu unsur
muzik seperti melodi atau irama di
dalam mental seseorang tanpa
membunyikannya..
Menurut Konrard (2000), muzik
memainkan peranan penting
dalam perkembangan sosial
individu. Murid menyanyi
bersama-sama frasa demi frasa
dengan iringan muzik yang
dimainkan pada piano.
Oleh itu, kaedah pengajaran yang
melibatkan kumpulan akan
mendedahkan pelajar kepada
sikap individu, idea, pengalaman
dan kepercayaan yang berfungsi
untuk mencapai objektif secara
kolektif atau bersama.
Aktiviti yang dipilih harus berfokus
kepada matlamat utama topik
yang ingin diajar di mana guru
perlu memberikan perhatian
kepada jenis aktiviti yang boleh
menuju pencapaian matlamat
tersebut iaitu pemahaman
kandungan pelajar dan kebolehan
untuk mengaplikasikannya dalam
situasi lain.
Akhir sekali, apabila semua
pelajar faham akan objektif dan
konsep yang akan mereka
pelajari, ini bermakna, guru telah
berjaya menyampaikan ilmu
mengikut kurikulum standard
sekolah rendah.
Menurut Taylor (1977), beliau
menyatakan esetetika
pendidikan merangkumi konsep
persekitaran belajar dan mengajar
sebagai satu sistem yang dapat
mempengaruhi estetika, dan gaya
belajar secara interaktif.
Selain itu, sebarang aktiviti
perlulah dipilih dengan baik.
Aktiviti tersebut perlu
dipersembahkan dan dipantau
serta disusuli jika meninginkan
impak yang sepenuhnya. Ini
bermakna pelajar perlu bersedia
lebih awal sebelum aktiviti. Guru
perlu memberikan bimbingan dan
maklum balas semasa aktiviti
serta menstruktur refleksi selepas
aktiviti.
Cataldo (1977) menyatakan
bahawa nilai estetika dan holistic
dapat dikembangkan melalui
pendidikan muzik.
Kesimpulannya, muzik rakyat
adalah bahan yang terbaik untuk
pembelajaran dan pengajaran di
dalam bilik darjah kerana renj
suara dan lirik lebih sesuai
dengan kebolehan kanak-kanak.
RUJUKAN

Cataldo, John U. (1977). Major Research Questions: To form new Alliances in Arts and
Aesthetics: An Agenda for the future. Stanley S. Madeja, Editor : St Louis: CENREL, Inc., 1977.

Konrad R.R. (2000). Emphaty, Arts and Social Studies, Disertation Abs. Human 7 Soc. Schi, 60,
pg 2325.

Powell R.S. (1995). Music Education as a Means of Preserving an Indiginious Culture. Los
Angeles. University Of California.

Taylor (1977). Feelings and Thinking: Preferences Need No Inferences. American Psychologist,
35(2), pp. 151 - 157