Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3

Mata Pelajaran : Matematik Tahun 3

Topik : Masa dan waktu

Masa : 60 minit

Standard Pembelajaran : 10.1 (i)(ii)

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan waktu dalam jam dan minit
ii. Membaca dan merekod waktu semasa,sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:


Guru menunjukkan gambar pelbagai jenis jam kepada murid. Murid menyebut
jenis-jenis jam yang ditunjukkan.
Guru mempamerkan model jam dihadapan kelas
Guru membimbing murid menyatakan waktu dalam jam dan minit
Secara berpasangan, murid dikehendaki menunjukkan waktu yang diminta
guru menggunakan contoh jam yang diberikan
Secara berkumpulan, minta murid menyusun aktiviti berdasarkan waktu yang
diberikan mengikut turutan masa.
Murid merekod aktiviti yang disusun kedalam jadual yang diberikan
Edarkan lembaran kerja kepada murid

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):


Kreatif dan Inovatif

Bahan Bantu Belajar:


Model jam
Gambar jam
Kad gambar
Jadual

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:


Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p, aktiviti dan latihan.

Refleksi:

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3

5 daripada 36 murid yang belum mencapai objektif pembelajaran akan dibimbing


dalam kelas akan datang.

FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI


1. Persediaan 1. Guru menunjukkan gambar i. Namakan jenis-jenis
pelbagai jenis jam kepada jam yang kamu
murid. lihat?
Jam randik
Jam tangan
Jam dinding
Jam loceng
Jam analog
ii. Apakah perbezaan
diantara jam analog
dan jam digital

2 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3

2. Murid diminta menyebut


jenis-jenis jam yang
dipaparkan
3. Murid mengenalpasti
perbezaan diantara jam
analog dan jam digital

2. Imaginasi 1. Guru mempamerkan model jam i. Berapakah jarum yang terdapat


dihadapan kelas. pada permukaan jam?
ii. Namakan jarum-jarum jam
tersebut
iii. Apakah kegunaaan jarum jam
dan jarum minit
iv. Bagaimana kita hendak
menyatakan waktu dalam jam
dan minit ?
( tegaskan kepada murid setiap
senggat menunjukkan 1 minit bagi
setiap gerakan jarum minit. Gandaan 5
1. Murid kenalpasti jarum jam dan menunjukkan minit bagi setiap angka
minit pada muka jam)
2. Guru membimbing murid
menyatakan waktu dalam jam
dan minit

v. Sila gerakkan jarum jam dan


jarum minit supaya
menunjukkan pukul
1:15 tengahhari
7:45 pagi
10:00 malam
6:30 petang
3. Secara perpasangan, murid
5:20 petang
dikehendaki menunjukkan waktu
yang diminta guru menggunakan 9:40 pagi
contoh jam yang diberikan ( tegaskan juga kepada murid jarum
jam perlulah diletakkan diantara dua
nombor jika jarum minit sudah
melepasi angka 12)

1. Murid dibahagikan kepada 4 i. Sila baca dan nyatakan masa


3.Perkembangan
kumpulan. dan aktiviti satu persatu.
2. Setiap kumpulan dibekalkan ii. Rekodkan aktiviti yang diberikan
dengan sekeping sampul surat kedalam jadual mengikut turutan
yang berisi kad aktiviti dan satu masa yang betul.
jadual iii. Sesi soal jawab ;
( Rujuk lampiran 1 ) Pada pukul berapa Amin

3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3

3. Secara berkumpulan, minta bangun dari tidur?


murid menyusun aktiviti Apakah aktiviti yang
berdasarkan waktu yang dilakukan oleh Amin
diberikan mengikut turutan selepas sarapan pagi
masa.
4. Murid merekod aktiviti yang
disusun kedalam jadual yang
.
diberikan.
5. Wakil kumpulan akan
membentangkan hasilan
kumpulan mereka dan sesi soal
jawab dijalankan.

4.Tindakan 1. Minta murid menyatakan aktiviti i. Sila nyatakan aktiviti harian


yang dilakukan semasa cuti yang kamu jalankan semasa
sekolah secara rawak. cuti
Contoh : ii. Sila lengkapkan jadual yang
Membuat kerja sekolah diberikan
bangun pagi
makan malam
membasuh kasut
makan tengahari
mandi pagi
tidur
bersarapan
bermain badminton

1. Edarkan lembaran kerja kepada


murid.
( rujuk lampiran 2 )
2. Murid melengkapkan jadual
dengan masa dan aktiviti
seperti dinyatakan di atas.
3. Bincang jawapan dengan
murid.

Berdasarkan kepada keupayaan murid membaca dan merekod waktu


Pentaksiran
semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti dan memahami
aktiviti yang berlaku berdasarkan masa yang bersesuaian.
Nilai dan sikap Menepati masa, menghormati orang tua, bekerjasama, teliti

4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3

5 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG