Anda di halaman 1dari 7

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

SK CORONATION PARK, IPOH

PENGURUSAN FAIL PPKI SK CORONATION PARK

NO FAIL NAMA FAIL NO. ITEM KANDUNGAN


1 Maklumat Am Program
2 Carta Organisasi
3 Fail Meja
4 Biodata Guru PPKI
5 Biodata PPM
6 Jawatankuasa Panitia
7 Buku Panduan Pengurusan PPKI
1 Pengurusan Pendidikan Khas
8 Perancangan Strategik
9 Pelan Taktikal
10 Takwim Kurikulum
11 Minit Mesyuarat Pengurusan PPKI
12 Takwim Program / Aktiviti PPKI
13 Akta / Surat Pekeliling
14 Lain-lain
1 Surat Penggilan Mesyuarat
2 Minit Curai
2 Minit Mesyuarat
1 Perancangan Perbelanjaan Tahunan
2 Penyata Peruntukan PCG
3 Pengurusan Kewangan
3 Rekod Perbelanjaan
4 Salinan Nota Minta/ Invois/ Resit
4 Pembantu Pengurusan Murid 1 Carta Organisasi
2 Senarai Nama PPM
3 Biodata PPM
4 Jadual Tugasan
5 Minit Mesyuarat
6 Pekeliling PPM
5 Dokumentasi 1 Kertas Kerja
2 Laporan Aktiviti
3 Post Mortem
6 Jemaah Nazir 1 Laporan Pemantauan
7 SKPMG 2 1 Laporan Pemantauan PDPC
8 Data/ Enrolmen (SMPK) 1 Analisis Data Guru
2 Analisis Data Murid
3 Analisis Data PPM
4 Laporan Status PPKI
9 Kurikulum 1 Carta Organisasi
2 Jawatankuasa Kurikulum/ Panitia
3 Takwim Kurikulum
4 Jadual Waktu Peribadi Guru
5 Jadual Waktu Kelas
6 Jadual Tugasan PPM
7 Perancangan Strategik
8 Jadual Pencerapan Guru
9 Rancangan Pengajaran Individu (RPI)
10 Lain-lain
10 Fail Pendua KSSR/ PBS 1 Carta Organisasi
2 Maklumat Guru KSSR
Senarai Nama Guru
Biodata Guru
Surat Lantikan Sebagai Pentaksir
Jadual Waktu Kelas dan Guru
3 Rancangan PBS Sekolah
Takwin PBS
Program Tahunan PBS mengikut
Matapelajaran
4 Data Enrolmen Murid KSSR/ PBS
5 Minit Mesyuarat
6 Laporan Prestasi
7 Laporan Pencerapan/ Pemantauan
8 Pekeliling
11 Bank Soalan
12 Program Inklusif 1 Carta Organisasi
2 Biodata Murid
3 Biodata Guru
4 Jadual Waktu Kelas/ Kelas Tambahan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Inklusif
7 Kertas Kerja Inklusif
8 Program Inklusif
9 Analisis Peperiksaan
10 Laporan Program Inklusif
11 Lain-lain
13 Linus Pendidikan Khas 1 Carta Organisasi
2 Minit Mesyuarat
3 Surat Lantikan
4 Data Linus Pendidikan Khas
5 Instrumen Linus Arus Perdana
6 Instrumen Saringan 1
7 Instrumen Saringan Domain Pendidikan
Khas
8 Surat Siaran dan Jadual Pelaksanaan
Linus Pendidikan Khas
9 RPI Murid Linus
10 Surat Panggilan Kursus Asas Pelaksanaan
Linus Pendidikan Khas
11 Laporan Taklimat/ LADAP
12 Laporan Pencerapan PDP Guru
13 Laporan Pemantauan JPN/ PPD
14 Fail Panitia Bahasa Melayu 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
15 Panitia Bahasa Inggeris 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
16 Panitia Matematik 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
17 Panitia PSSAS Dan TMK 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
18 Panitia Pendidikan Islam/ J-QAF 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
19 Panitia Pendidkan Seni Visual 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
20 Panitia Pendidikan Muzik 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
21 Panitia Pengurusan Kehidupan 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
22 Panitia Pendidikan Jasmani 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
23 Panitia Pendidikan Moral 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
24 Panitia Kemahiran Hidup 1 Carta Organisasi
2 Biodata Guru
3 Jadual Waktu Guru
4 Sukatan/ Rancangan Pengajaran
Tahunan
5 Minit Mesyuarat
6 Takwim Panitia
7 Program Panitia
8 Laporan Program Panitia
9 Analisis Peperiksaan
10 Offline PPPM (MODUL)
11 Lain-lain
25 Peperiksaan Pendidikan Khas 1
26 Rancangan Pengajaran Tahunan
27 Fail Pelaporan PBS Pend. Khas
28 Fail Arkid PASR
29 DSKP (Tahun 1-6)
30 Hal Ehwal Murid 1 Carta Organisasi
2 Senarai Tugas AJK
3 Laporan
4 Minit Mesyuarat
5 Surat Penempatan Murid
6 Laporan Pemeriksaan Doktor
7 Murid Dan Masalah
8 Borang Maklumat Murid
31 Disiplin Pendidikan Khas 1 Pendahuluan
Maklumat Guru
2 Objektif
Visi Sekolah
Misi Sekolah
Objektif Unit
3 Surat Menyurat
Surat Masuk
Surat Keluar
4 Minit Mesyuarat
Minit Mesyuarat
5 Carta Organisasi
Carta Organisasi Hem
Carta Organisasi Unit
6 Senarai Tugas
7 Perancangan Strategik/ SKP
8 Takwim Unit
9 Laporan
Laporan Pertengahan Tahun
Laporan Akhir Tahun
10 Surat Pekeliling Ikhtisas/ Siaran JPN/
KPM
11 Senarai Semak
Proses Kerja
Carta Aliran
12 Lain-lain
32 Biasiswa EMK (Borang 1 Borang Persetujuan Ibu Bapa
Persetujuan Ibu Bapa)
33 Biasiswa EMK (Borang 1 Borang Kebenaran/ Kawalan
Kebenaran/ Kawalan Pengeluaran Pengeluaran Wang
Wang)
34 Elaun Murid Pendidikan Khas 1 Permohonan Elaun Murid Pendidikan
Khas
2 Surat Menyurat Dari Jabatan Pendidikan
Khas/ Jabatan Pendidikan Perak/ PPDKU
3 Surat EMK ke/ Dari BSN
4 Borang WEB-FTP BSN-Transmittal Report
5 Surat Kebenaran Pengeluaran EMK
Melebihi Had/ Sebelum Tempoh
35 Maklumat Murid Pendidikan Khas

Anda mungkin juga menyukai