Anda di halaman 1dari 2

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah:SJKC YUK CHYUN Kod


Sekolah:BBC8412

1. Nama Guru
NORHAZANA BINTI YUSOFF

TEKNOLOGI DALAM
2. Judul 3. Bidang: PENDIDIKAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Tarikh 5. Masa: 1.30 2.30
4. 1 SEPTEMBER 2016
Pembentangan PETANG
Tempat
6.
Pembentangan BILIK MESYUARAT 2, SJKC YUK CHYUN
7. Sinopsis

Buku ini mengandungi 12 bab yang meliputi aspek Teknologi Pendidikan dan
Teknologi Maklumat. Antara bidang utama yang terkandung dalam buku ini ialah
Konsep Teknologi Pendidikan, Media Pengajaran, Asas Grafik, Penggunaan
Bahan 2D dan 3D, Pengintegrasian Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan
Pembelajaran serta Isu-isu Trenda Terkini dalam Teknologi Pendidikan.

Buku ini turut memuatkan pengajaran dan pembelajaran Teknologi Maklumat


yang menggunakan aplikasi Microsoft Office 2007. Di samping itu, buku ini juga
memberi petunjuk kepada pendidik di sekolah dan institusi pendidikan untuk
mengaplikasikan penggunaan Teknologi Pendidikan dalam proses pengajaran
dan pembelejaran di dalam bilik darjah.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini memberi nilai pengetahuan tentang ilmu teknologi. Ilmu teknologi ini
banyak diaplikasikan dalam pendidikan pada hari ini. 12 bab utama yang
dibincangkan berkait rapat dengan kemahiran yang perlu guru ketahui untuk
memahirkan seseorang dalam dunia teknologi. Dunia teknologi dapat
meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di antara guru dan
murid.
9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Terdapat beberapa topik yang menarik minat dan diaplikasikan di dalam kelas
hampir setiap hari iaitu tentang OHP dan Transparensi serta Penggunaan
Bahan-bahan 2D & 3D. Kedua-dua tajuk ini sangat sinonim dalam pengajaran
harian saya memandangkan sekolah menyediakan kemudahan ini dalam setiap
kelas. Proses P&P menjadi lebih mudah apabila saya mahir mengaplikasikannya
selepas membuat rujukan dalam buku ini.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

................................................. .............................
(NORHAZANA BINTI YUSOFF) (TEOH AI THENG)