Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab
(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan :
Standard
a. bahan konkrit
Pembelajaran b. gambar
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak
Kumpulan sama banyak (Buku teks Muka surat 53-54)
1. Murid bercerita gambar.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid membina kumpulan sama banyak melalui aktiviti dengan
Aktiviti
menggunakan bahan konkrit, seperti butang, guli dan batang aiskrim.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 41-42)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab
(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan :
c. garis nombor
(ii) Menulis ayat matematik tambah berulang:
Standard
a. dua-dua
Pembelajaran b. lima-lima
c. sepuluh-sepuluh
d. empat-empat
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak
Pembelajaran 2. Menulis ayat matematik tambah berulang
Tambah berulang (Buku teks Muka surat 55-56)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melakukan aktiviti tambah berulang dengan menggunakan
Aktiviti bahan konkrit dan garis nombor.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 43-44)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab
(iii) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan:
a. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks
darab,
b. Menulis simbolnya,
c. Menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi
Standard Pembelajaran
(iv)Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima lima,
sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan :
a. objek
b. gambar
c. garis nombor yang sama banyak
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Membina dan menyebut kumpulan sama banyak
2. Menulis ayat matematik tambah berulang
Apa itu darab? (Buku teks Muka surat 57-59)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep darab dengan menggunakan bahan konkrit untuk
mewakili kumpulan dan ahli.
3. Murid memahami istilah kali yang juga bermaksud darab, simbol darab,
Aktiviti sama dengan, hasil darab dan ayat matematik darab.
4. Murid menulis ayat matematik darab berpandukan kumpulan objek,
kumpulan gambar dan garis nombor.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti Muka
surat 45-46)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab
(v)Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi
Standard Pembelajaran
dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang
diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan
Operasi darab? (Buku teks Muka surat 60-61)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melakukan simulasi yang melibatkan kumpulan objek untuk
menunjukkan bahawa hasil darab adalah sama walaupun kedudukan nombor
yang didarab diubah.
Aktiviti 3. Murid melakukan simulasi yang melibatkan lajur dan baris untuk
menunjukkan operasi darab dengan menggunakan nombor yang berbeza
tetapi memberi hasil darab yang sama.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti Muka
surat 47-48)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.2 Melengkapkan ayat matematik darab
(i) Membina sifir dua, lima, 10 dan empat dengan berpandukan:
a. objek konkrit
b. gambar
Standard Pembelajaran
c. garis nombor
(iii)Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifar, dua, lima, 10, empat,
satu dan sifar.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membina sifir dua, lima, 10 dan empat
Objektif Pembelajaran
2. Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifar, dua, lima, 10,
empat, satu dan sifar.
Mari bina sifir? (Buku teks Muka surat 62-65)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid membina sifir dengan menggunakan jadual sifir.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti Muka
surat 49)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.3 Menyatakan secara spontan sifir darab
(i)Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut:
a. tertib menaik
Standard Pembelajaran b. rawak
c. salah satu daripada dua nombor yang didarab tertentu
(ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar
Objektif Pembelajaran
2. Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1

Mari darab cepat (Buku teks Muka surat 66)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menggunakan jadual sifir untuk menjawab sifir secara spontan.
3. Murid menggunakan abacus untuk menunjukkan jawapan bagi sifir yang
Aktiviti
berkaitan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti Muka
surat 50-51)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.4 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan sifir darab
Standard (i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi:
Pembelajaran a. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi
Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Pembelajaran 1. Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat
Mari bina cerita (Buku teks Muka surat 67)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mereka cerita berdasarkan gambar dan ayat matematik.
Aktiviti
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 52)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Darab
Standard Kandungan 4.4 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan sifir darab
Standard (i) Menggunakan sifir dua, lima, 10 dan empat bagi:
Pembelajaran b. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua
Pembelajaran nombor
Mari kira (Buku teks Muka surat 68-69)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat yang diberi serta
memahami kehendak soalan.
Aktiviti 3. Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah yang
sesuai.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti
Muka surat 53-54)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana.............................................................