Anda di halaman 1dari 2

[ WAN JAMALUDIN BIN HASAN ]

BATCH 2 CTCS

Proposal for Part 3: Classroom investigation

1. What is the title of your project?


Pembangunan Algoritma: menulis pseudokod dan carta alir

2. What you want to find out?


2.1Murid boleh menulis pseudokod dan melukis carta alir ulangan dalam
penyelesaian masalah.
2.2 Pemikiran Komputasional menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif dan
menarik minat pelajar terhadap pdp.

3. How do you intend to try to find this out?


Pelajar-pelajar akan diterangkan tentang symbol-simbol carta alir dan berbincang cara
menghasilkan psudokot dan carta alir. Pelajar seterusnya akan menghasilkan pseudokod
dan carta alir ulangan mengikut masalah yang diberi dalam kumpulan. Seterusnya pelajar
akan membentangkan hasil perbincangan kumpulan di hadapan kelas.

4. Does this build on anything you have tried before, or those others have tried?
Pelajar pernah menjalankan aktiviti kumpulan di mana semua pelajar berpeluang
mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan dan aktiviti kumpulan tersebut.

5. How will you write up your findings?


Daripada hasil perbincangan dan perbentangan kumpulan dapat diketahui setakat mana
kefahaman pelajar. Aktiviti yang dijalankan melibatkan computasional thinking iaitu teknik
leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan serta penilaian.

6. How will you ensure your investigation follows ethics recommendations?


Mengikut langkah demi langkah CT dan mengintegrasikan dengan pdp Abad ke 21

7. How will this investigation help you develop your Computing teaching?
[ WAN JAMALUDIN BIN HASAN ]
BATCH 2 CTCS

Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melibatkan banyak teknik computasional


thinking di mana ianya dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran topik-topik
yang lain juga.