Anda di halaman 1dari 1

PK 11 Pengurusan Mesyuarat

PK 11/4
SISTEM PENGURUSAN KUALITI
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

REKOD EDARAN

Nama Dokumen : Minit Mesyuarat Panitia Sains Bil 4/2016

Tarikh Edaran Dibuat: 6 September 2016

Tanda
Bil Nama guru Catatan
tangan
1 Nor Huda bt Ahmad Puad (ketua panitia) / Minit Mesyuarat
/ Panitia Sains Bil
2 Shazana bt Saberi
3/2015 telah
3 Rohani bt Jalaludin / diedarkan kepada
4 Najlaa Fatin bt Nazari / guru semasa
mesyuarat Panitia
5 Muhamad Nazrul b Zainol Abidin /
Sains Bil 4/ 2016
6 Mohd Noorafendi bin Kamaruzzaman /
7 Rozana bt Hamil Hamzah /
8
9
10

(Gunakan Helaian Tambahan Jika Perlu)

Disahkan oleh :

.................
(NOR HUDA AHMAD PUAD)
KETUA PANITIA SAINS SK PP14(1)

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya


1 Jun 2011 - Kel. 02 | Pin. 00