Anda di halaman 1dari 2

POST MORTEM JPA 11 SIRI 1 BAHASA MELAYU

BIL KEKUATAN KELEMAHAN


KERTAS 1 PEMAHAMAN
GURU MURID GURU MURID
1 Menggunakan buku rujukan Sebahagian besar murid menghadiri Guru perlu masa 1) Cuai dalam memilih jawapan bagi soalan
mengikut format KSSR kelas tambahan yang diadakan. untuk mendedahkan aneka pilihan.
terkini. Hanya beberapa orang murid yang bentuk soalan yang 2) Gagal menggunakan teknik yang diajar
sering ponteng kelas tambahan iaitu : baru kepada murid untuk menjawab soalan pemahaman(teks)
1. Mohd Reduan (bahagian B) 3) Tidak melakukan ulang kaji bagi aspek
2. Hafizi Idham tatabahasa
3. Nurul Ain 4) Perbendaharaan kata murid yang masih
kurang menyukarkan murid membuat pilihan
jawapan yang tepat.
5) Murid tidak memahami maksud yang tepat
bagi perkataan- perkataan yang digunakan
dalam soalan dan keliru dengan pilihan
jawapan yang hampir- hampir sama.

KERTAS 2 PENULISAN
Menggunakan buku rujukan Peluang murid untuk lulus lebih baik Guru perlu masa 1)Murid gagal mengemukakan isi yang
mengikut format KSSR berbanding tahun sebelum ini. untuk mendedahkan mencukupi dan huraian yang ditulis terlalu
terkini. bentuk soalan yang ringkas
baru kepada murid 2) Keliru pada soalan bahagian A dan
(ulasan bahan bahagian B (Ulasan)
grafik). 3)Murid kurang membaca bahan tambahan
4) Penggunaan tanda baca yang salah dalam
menulis karangan.
5) Kurang perbendaharaan kata
menyebabkan murid lemah dalam menulis
ayat.
LANGKAH- LANGKAH MENGATASI / PELAN STRATEGIK BAGI SETIAP KUMPULAN

1) Kumpulan cemerlang (A) Penekanan diberi dalam p&p dan kelas-kelas bimbingan menerusi program yang dijalankan untuk meningkatkan
kemahiran menulis semua jenis karangan yang terdapat dalam sukatan pelajaran.

2) Kumpulan sederhana (B/C) Kelas tambahan untuk mendedahkan murid tentang cara menjawab soalan karangan dan kemahiran menulis
ulasan dengan lebih tepat. Murid juga didedahkan dengan penggunaan peta ithink untuk merangka isi karangan atau mengembangkan isi
penting.

3) Kumpulan gagal (D/E)- Program Bacalah Sayang untuk membantu murid yang lemah membaca contoh- contoh karangan dengan baik.

4) Soalan topikal bagi sistem bahasa perlu diberi penekanan dalam aktiviti-aktiviti pemulihan yang dijalankan.