Anda di halaman 1dari 4

Tarikh 22.05.

2017 (Isnin)
Kelas Tahun 6
Masa 0850 0950 PAGI
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan
Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.
Aktiviti 1. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
2. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan

BBB Kertas ujian,


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi

Tarikh 22.05.2017 (Isnin)


Kelas Tahun 4
Masa 0850 0950 PAGI
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

1. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
3. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
Tarikh 23.05.2017 (Selasa)
Kelas Tahun 4
Masa 1210 1310
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

1. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 2. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
3. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

Tarikh 23.05.2017 (Selasa)


Kelas Tahun 6
Masa 0850 0950 PAGI
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
2. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 3. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
4. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi
Tarikh 23.05.2017 (Selasa)
Kelas Tahun 1
Masa 0750 0850 PAGI
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
2. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

4. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 5. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
6. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;
Tarikh 24.05.2017 (Rabu)
Kelas Tahun 4
Masa 1010 1110 PAGI
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1 KERTAS 2
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
3. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

7. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 8. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
9. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

Tarikh 24.05.2017 (Rabu)


Kelas Tahun 1
Masa 0750 0850 PAGI
Bidang PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1
Tajuk PERBINCANGAN & PEMBETULAN PKSR 1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
4. Mengenal pasti kesalahan dan membuat pembetulan

10. Murid dan guru berbincang tentang kesalahan yang dilakukan.


Aktiviti 11. Guru menerangkan langkah / jawapan yang paling tepat.
12. Murid membuat pembetulan dalam buku latihan.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


BBB Kertas ujian,
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

Anda mungkin juga menyukai