Anda di halaman 1dari 2

Assalamualikum wr.

wb
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Sebelum memulai acara ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan
kepercayaan masing-masing, izinkanlah saya memandunya

Hadirin yang berbahagia, Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan kepala,
hati, dan jiwa kita kepada Tuhan YME untuk memohon keridhonya atas apa yang akan
laksanakan pada pagi hari ini.
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Ya Allah ya Rahman ya Rahim.....


Dengan mengucap puji serta syukur kehadiratmu atas segala Rahmat dan Karuniamu
yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sihingga kami bisa hadir bersama untuk
mengikuti kegiatan workshop __________________. Untuk itu ya allah ya rahman ya
karim jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa
barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua.

Ya allah ya tuhan kami


Izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan
penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa
bekerja secara profesional, proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur
dan penghambaan kami kepadamu.

Ya allah, yang maha mengetahui


Ilmu-mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugrahkanlah kepada kami ilmu
yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta
berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan meyebarluaskan ilmu yang telah
engkau anugrahkan kepada kami.
Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini, kesehatan, kekuatan, kemudahan,
dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara
workshop__________________

Ya allah yang maha pengasih


Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kakmi, luaskan pengetahuan dan segarkan
pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung didalamnya.
Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan
sukses

Ya Allah yang Maha Pengampun...


Ampunilah dosa-dosa kami,dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami serta
seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami

Ya allah, ya tuhan kami


Akhirnya kami hanya bisa berharap, bahwa engkau satu-satunya yang akan mendengar
setiap keluh kesah kami, dan hanya engkaulah yang akan mengabulkan setiap
permohonan kami.

Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanahtau wakina azabannar


Subhanarabbika rabbil izati ama yasifuna wasalamun alamursalin walhamdulillahi rabbil
alamin.

Wasalamualaikum wr.wb

Anda mungkin juga menyukai