Anda di halaman 1dari 3

SIJIL PELUKIS PELAN SENIBINA

LEMBARAN KERJA PENILAIAN BERTERUSAN AMALI


BPS 102 – CADD

Amali : A7
Tajuk : Kaedah Memplot
Objektif : Di akhir amali pelajar akan
1. Dapat memplot lukisan mengikut skala yang diperlukan
2.
3.
Alatan dan Bahan : 1. Set komputer
2. Plotter/Printer
3. Papan putih
Jangkamasa : 2 jam

ARAHAN KERJA BAGI FAKTOR ASAS

Nota kepada Pensyarah Modul:

Pensyarah Modul bolehlah memberi salinan fotokopi bagi arahan Persediaan


kepada pelajar sebelum kelas amali diadakan bagi membolehkan pelajar membuat
persediaan awal.

1
PERSEDIAAN (5%)

Kriteria Langkah-langkah

Menghidupkan Pelajar diminta untuk menghidupkan komputer masing-


komputer masing dengan:
1. memastikan ada bekalan kuasa.
2. menghidupkan punca kuasa
3. menghidupkan komputer
4. memastikan komputer dapat berfungsi dengan baik

Memulakan program Pelajar diminta untuk memulakan program AutoCAD dengan


AutoCAD dengan fail baru dengan:
membuka fail lukisan 1. double click pada ikon program AutoCAD
yang ingin diplot 2. memastikan program AutoCAD dapat berfungsi dengan
baik

Menghidupkan Pelajar diminta menghidupkan plotter/printer untuk diplot.


plotter/printer

Menyambungkan Pelajar diminta menyambungkan kabel dari komputer ke


kabel plotter/printer ke plotter/printer untuk diplot.
komputer

Memasukkan kertas Pelajar diminta memasukkan kertas bersaiz sesuai ke dalam


yang sesuai ke tempat plotter/printer untuk diplot.
yang sepatutnya

PROSES (40%)

Kriteria Langkah-langkah

Plot 1. Mengaktifkan arahan plot


2. Memilih jenis plotter/printer
3. Menentukan ‘what to plot’
4. Menentukan ‘paper size and paper
units’
5. Menentukan 'plot area'
6. Menentukan 'plot scale'
7. Menentukan ‘drawing orientation’
8. Menentukan 'plot offset'
9. Memilih arahan ‘OK’

2
HASIL (25%)

Dengan menggunakan arahan yang sama plotkan kesemua lukisan yang telah anda
hasilkan untuk tujuan semakan.

KRITERIA PENILAIAN BAGI FAKTOR TAMBAHAN

FAKTOR TAMBAHAN (30%)

Kriteria Langkah-langkah

Mengikut Pelajar akan ditolak satu markah sekiranya gagal mengikut arahan
arahan pensyarah bagi kali pertama, ditolak satu markah lagi bagi kali
kedua dan seterusnya. Jumlah markah maksimum yang ditolak
bagi kriteria ini ialah sebanyak 5 markah.

Imaginasi Pelajar akan ditolak satu markah sekiranya tidak dapat mengikuti
arahan pensyarah dengan cepat dan tepat bagi sesuatu kriteria
penilaian untuk kali pertama, ditolak satu markah lagi bagi kali
kedua dan seterusnya. Jumlah markah maksimum yang ditolak
bagi kriteria ini ialah sebanyak 10 markah.

Dapat Pelajar akan ditolak satu markah sekiranya tidak dapat mengikuti
mengeksplorasi arahan pensyarah yang umum bagi sesuatu kriteria penilaian untuk
sendiri kali pertama, ditolak satu markah lagi bagi kali kedua dan
seterusnya. Jumlah markah maksimum yang ditolak bagi kriteria ini
ialah sebanyak 15 markah.