PETA MINDA

MALAYSIA DAN BADAN EKONOMI ANTARABANGSA

Kumpulan 15 Kumpulan Lapan NegaranegaraMemb angun (D8) Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) Perjanjian Am MengenaiTarifdanPer dagangan KerjasamaEk onomi Asia Pasifik (APEC) (GATT) (G15)

Mesyuarat Asia Eropah (ASEM)

ZonEkonomiEk sklusif (ZEE)

Suruhanjaya Selatan-Selatan (G77)

Pertubuhan NegaranegaraPengeks port (OPEC)

OrdeBaruEkono miDunia (NIEO)

JADUAL PINTAS

D8 Pertubuhan: 1997 melaluiDeklarasi Istanbul. Contoh Negara: Mas,Indon,Turki, Iran,Mesir,Bangla, Pkstan&Nigeria Matlamat: Galakkerjasamasosioekonomidanpembangunanperd . Dlmklgnngranggota. Objektif: -Ada peluangbarudlmperd. -Baiki proses pmbuatnkptusnantrbgsa. -Tingkat tarafhiduorakyat. Peranan Malaysia: -Berkongsipengetahuan. -Kenalkanprodukbaharu. Gesangraanggotamainkanperananapabilaekonomi merosot

EAEC Pertubuhan; Idea Tun Mahathir Tujuan: Sedia forum diskusiisuekon&perd. Ngraanggota: ASEAN,AsiaTimur,Jepun, Korea sltn&China. Objektif: Tingktpyertaanngrdlmrundingnhalxtvt perd. -Perjuangknperd.terbuka. -Galakperd.ngranggota. * Amerikabantah EAEC keranajejasekonomiasiaPasifik.

APEC Negara anggota: AS,Kanada, Chile,Peru, Rusia,Mex, Aust,N.Zelnd, Mas,INdon,Bru, Sgpra,Thai,Viet, & Filipina. Tindakan: APEC adakan 1 forum diskusiekonomiserant au, kerjasama, perdagangan, &pelaburan.

ASEM Negara anggota: ASEAN,Jepun, &Korea selain 25 anggota KesatuanEropah. Objektif : -Eratkankerjasama Antaranegraasiadgnn gra Eropahdlmekonomi. *ASEM adakanTabungAman ah di Inst. Asia Eropah [UM,Kuala Lumpur].

N Pertubuhan: Idea daringrad Ke-3 melalui PB Objektif:

Baikistruktureko ngsa

-Baikingr selata danjadikanngr sebagaingrape

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful