Anda di halaman 1dari 12

CHECK LIST TEMPERATUR DAN KELEMBABAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TGL
P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S

O
C TEMPERATUR RUANGAN
.
30
28
26
24
22
20
18
16
14
.
suhu

C
O
TEMPERATUR REFERIGERATOR
.
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
.
suhu

% KELEMBABAN RUANGAN
.
70
60
50
40
30
.
RH

PARAF &
NAMA
PETUGAS

PARAF SUPERVISOR
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGG
27 28 29 30 31
P S P S P S P S P S

RANGE
TEMPERATUR
YANG TEPAT

RANGE
TEMPERATUR
YANG TEPAT
RANGE
KELEMBABAN
YANG TEPAT

ISOR
MINGGU 4 MINGGU 5
CHECK LIST TEMPERATUR DAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
TGL
P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S

C
O
TEMPERATUR RUANGAN
.
30
28
26
24
22
20
18
16
14
.
suhu

C
O
TEMPERATUR REFERIGERATOR
.
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
.
suhu

% KELEMBABAN RUANGAN
.
70
60
50
40
30
.
RH

PARAF &
NAMA
PETUGAS

TEMPAT : Depo 1 Farmasi


BULAN : Jun-17
pagi : 08.30
siang : 12.00
ATUR DAN KELEMBABAN
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S

RANGE
TEMPERATUR
YANG TEPAT

RANGE
TEMPERATUR
YANG TEPAT

RANGE
KELEMBABAN
YANG TEPAT
PARAF SUPERVISOR
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5

........... ........... ........... ........... ...........


CHECK LIST TEMPERATUR DAN KE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
TGL
P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S

C
O
TEMPERATUR RUANGAN
.
30
28
26
24
22
20
18
16
14
.
suhu

C
O
TEMPERATUR REFERIGERATOR
.
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
.
suhu

% KELEMBABAN RUANGAN
.
70
60
50
40
30
.
RH

PARAF &
NAMA
PETUGAS

TEMPAT : Depo 1 Farmasi


BULAN : Jun-17
pagi : 08.30
siang : 12.00
ATUR DAN KELEMBABAN
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S

RANGE
TEMPERATUR
YANG TEPAT

RANGE
TEMPERATUR
YANG TEPAT

RANGE
KELEMBABAN
YANG TEPAT
PARAF SUPERVISOR
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5

........... ........... ........... ........... ...........