Anda di halaman 1dari 15

JABATAN PENDIDIKAN KHAS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Instrumen Penentu Penguasaan


Membaca Dan Menulis
(IPP2M)

2008

BAHAN GURU

_____________________________________________________________________________ 1
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji IPP2M Tahap Satu

_____________________________________________________________________________ 2
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
Bil Kemahiran No. Soalan

1 Huruf kecil (c, b, m, i, p, r, h) 1, 2, 4, 5, 7, 8


2 Huruf besar (K, N, G) 3, 6, 10
3 Huruf vokal (a, u, o,i, e) 11, 12, 13,14,
15
4 Suku kata KV (me) 16
5 Perkataan KV + KV (sudu) 21
6 Perkataan VKV (api) 22
7 Perkataan KV + KV + KV (kelapa) 37
8 Perkataan KVK (jam) 35
9 Suku kata KVK (pah) 17
10 Perkataan V + KVK (ikan, awan) 23, 40
11 Perkataan KV + KVK (lalat, gajah, cicak) 24, 33, 36
12 Perkataan KVK + KV (lembu) 31
13 Ayat mudah KVK + KVK , KV + KV + KVK 46, 47 ,48
14 Ayat mudah KV K + KVK, KV + KV + KVK 49, 50
15 Perkataan KVK + KV + KVK (rambutan) 25
16 Perkataan KVKK (wang) 26
17 Suku Kata KVKK (bang) 18
Suku Kata KVV (tai) 20
18 Perkataan KV + KVKK (pisang) 28
19 Perkataan V + KVKK (udang) 27
20 Perkataan KVK + KVKK (kambing) 29
21 Perkataan KVKK + KV (tangga) 57
22 Perkataan KVKK + KVK (songkok) 39
23 Perkataan KVKK + KVKK (longkang) 30
24 Perkataan KV + KV + KVKK (teropong) 38
25 Perkataan KV + KVK + KVKK (belimbing) 32
26 Perkataan KVK + KV + KVKK (tempurung) 58
27 Perkataan KVKK + KV + KVK (tengkorak) 59

29 Perkataan Yang Melibatkan Diftong dan Vokal 41,44, 45


Berganding.
30 Perkataan Yang Melibatkan Huruf Konsonan 19, 34, 42, 43
Bergabung.
31 Membaca Membina Ayat Mudah. 55, 56,
57,58,59,60
32 Bacaan Dan Pemahaman. 61,62,63,64,65

_____________________________________________________________________________ 3
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
Kemahiran 1 dan 2 :
Mengenal Abjad (huruf kecil dan besar).
Arahan:
Soalan 1 hingga 10
Imbaskan setiap kad selama 3 saat. Murid menulis huruf
selepas kad diimbaskan.

c
1.

b
2.

K
3.

4.
m
5.
i
6.
N
_____________________________________________________________________________ 4
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
7.
p
8. r
9. h

10.
G

Kemahiran 3 :
Mengenal Huruf Vokal.

Arahan :
_____________________________________________________________________________ 5
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
A. Murid mendengar bunyi vokal yang disebut.
B. Murid menulis vokal yang didengar.

Bil. Vokal

11 a

12 u

13 o

14 i

15 e

Kemahiran 4, 8, 16 :
Suku Kata KV, KVK, KVKK, KKVK.
Arahan:
Penguji menyebut suku kata dengan jelas. Murid menulis suku
kata berdasarkan suku kata yang didengar.
_____________________________________________________________________________ 6
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
16.
me

17.
pah
18.
bang

19.
nyak

20.
tai

Kemahiran 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22:


KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV + KVK,
KVKK,
V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK.
Arahan:
Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru.

_____________________________________________________________________________ 7
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
Bil Perkataan Jawapan Murid

21 sudu

22 api

23 ikan

24 lalat

25 rambutan

26 wang

27 udang

28 pisang

29 kambing

30 longkang

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30:


KVK + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV,
KVK.
Arahan :

Tulis perkataan berdasarkan gambar yang betul.

belimbin gajah
g
_____________________________________________________________________________ 8
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
lembu
jam
angsa

31. 32.

33. 34.

35.

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24:


KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV + KVKK, KVKK +
KVK, V + KVK.
Arahan :
Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang
disediakan.

_____________________________________________________________________________ 9
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
36. 37.

_______________ ________________

38. 39.

_________________ _________________

40.

___________________

Kemahiran 29:
Diftong, Konsonan Berganding.
Arahan :
Tulis suku kata yang betul pada tempat kosong yang
diberi.

_____________________________________________________________________________ 10
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
41. 42.

hari bu

43. 44.

muk tu

45.

ker

Kemahiran 13,14,31 :
KVK + KVK, KV + KV + KVK, Ayat Mudah.
Arahan :
Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul.

46.
Baju ayah cantik.

_____________________________________________________________________________ 11
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
47.
Sekolah Rina besar.

48. Rasa cili pedas.

49. Abang pakai topi.

50. Lori Suparjo bersih.

Kemahiran 31 :
Ayat Mudah.
Arahan :
Susun perkataan menjadi ayat yang betul.

50. baju Bapa beli . itu


________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 12
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
52. . baca suka Ali buku

________________________________________________

53. datang Pihak polis . ke situ

________________________________________________

54. ada Ravi guli . baru

________________________________________________

55. . guru meja Ini saya

________________________________________________

Kemahiran 26, 27, 28, 31:


KVK + KV + KVKK, KVKK + KV + KVK,
KV + KVKK + KVK, Membaca Dan Membina Ayat
Mudah.
Arahan:
Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi.

56. beg

_____________________________________________________________________________ 13
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
_______________________________________________________

57. cawan

_______________________________________________________

58. tangga

_______________________________________________________

59. tempurung

_______________________________________________________

60. tengkorak

_______________________________________________________

Kemahiran 32 :
Bacaan Dan Pemahaman.
Arahan:
Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

Ini ayam.
_____________________________________________________________________________ 14
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu
Ini ayam betina.
Ayam betina boleh bertelur.
Ayam betina berketuk.
Ayam suka makan jagung.
Saya suka makan daging ayam dan telur ayam.

Jawab soalan-soalan berikut.

61. Ini gambar apa?


_______________________________________________________

62. Bolehkah ayam betina bertelur?


_______________________________________________________

63. Ayam suka makan apa?


_______________________________________________________

64. Ayam ada berapa kaki?

_______________________________________________________

65. Bolehkah ayam betina berketuk?

_______________________________________________________
Penskoran IPP2M
Skor Keterangan
00 - 10 Murid yang mendapat skor ini perlu dirujuk kepada pakar setelah mengambil kira
kekerapan kehadiran murid ke sekolah. Kumpulan murid ini berkemungkinan murid
Bermasalah Penglihatan, Bermasalah Pendengaran dan Bermasalah Pembelajaran.

11 - 44 Murid yang mendapat skor ini perlu mengikut Program Pemulihan Khas atau
Program Disleksia.

45 - 65 Murid yang mendapat skor ini tidak perlu mengikuti Program Pemulihan Khas.

_____________________________________________________________________________ 15
Bahan Guru IPP2M Tahap Satu