Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS UKUI


JL

Lintas Timur Kelurahan Ukui - Telp (0769) 7445143 email: puskesmasukui@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BLUD PUSKESMAS UKUI 1


KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR: / / 2016

T E NTAN G
PENYUSUNAN STANDAR KLINIS MENGACU
PADA ACUAN YANG JELAS

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu klinis dan keselamatan pasien
puskesmas, diperlukan petugas yang berkewajiban melakukan pelaksanaan
kegiatan di puskesmas.

b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas ditetapkan Petugas yang


Berkewajiban Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dengan
keputusan Kepala Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara


Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (


Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4431 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan


(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
3637);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1998 tentang


Rumah Sakit;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Repubik Indonesia Nomor 1333 / Menkes/


SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS UKUI 1 TENTANG PETUGAS
YANG BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN

Kedua : Petugas yang Berkewajiban Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan


tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini,
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BLUD PUSKESMAS UKUI 1


Pada Tanggal :
KEPALA BLUD PUSKESMAS UKUI 1

dr.Hj.Leila Handayani
NIP. 198007152007012003