Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

PENGAJARAN MIKRO

Mata pelajaran : kemahiran hidup

Tingkatan : 2 RAYYAN Kedatangan : 30 orang

Tarikh : 8.9.2017 Masa : 10:10 pagi - 11.55 pagi

Kelas : Teori

Bidang Bater
pembelajaran

Kepelbagaian Sederhana (S)


Pelajar

Unit Jenis Bater


pembelajaran/
tajuk kecil

Objektif umum Pada akhir pengajaran & pembelajaran,

1. Menerangkan pengertian bater

2. Mengenal pasti jenis bater

3. Menyenaraikan makanan daripada bater cair dan bater pekat

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:


khusus/hasil
1. Menerangkan pengertian bater
pembelajaran
2. Mengenal pasti jenis bater

3. Menyenaraikan makanan daripada bater cair dan bater pekat

Pengetahuan sedia 1. Mereka cipta resepi untuk hidangan minum petang daripada hasil beras pulut
ada
2. Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos
makanan untuk minum petang

Nilai murni 1. Bekerjasama, bertanggungjawab, berdikari

Alat/ bahan Bantu 1. Gambar, video, komputer riba, projektor, bahan maujud (Bahan Membuat Bater),
mengajar lembaran kerja

Sumber rujukan - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Huraian Sukatan Pelajaran, Kemahiran Hidup
Bersepadu Tingkatan 1. Pusat Perkembangan Kurikulum (2016). Kuala Lumpur :
Kementerian Pendidikan Malaysia Buku Teks KHB Tingkatan 1, Buku Rujukan Pelangi.
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran


Langkah/
Masa Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar

1) Guru menunjukkan video tentang


cara membuat kuih ketayap. 1) Pelajar menumpukan perhatian
kepada video tersebut.
2) Guru bertanya tentang video
tersebut. 2) Pelajar memberi penerangan
Set tentang isi kandungan video itu.
Induksi (5 Resepi kuih 3) Guru mengaitkan aktiviti dengan
Minit) tempatan tajuk pengajaran.

1) Guru menerangkan pengertian


dan jenis bater.

2) Guru menunjukkan jadual sukatan 1) Pelajar memberi perhatian


asas bater yang digunakan. terhadap penerangan guru.

3) Guru bertanya kepada pelajar 2) Pelajar memerhatikan jadual


tentang perbandingan jenis bater sukatan asas bater.
berdasarkan jadual.
3) Pelajar menyebut perbandingan
4) Guru menunjukkan video contoh sukatan bahan mengikut jenis bater.
Mengenal penyediaan bater pekat.
Langkah 1 pasti jenis 4) Pelajar menonton yang
(10 Minit) bater ditayangkan.

1) Guru menampal beberapa keping


gambar kuih tempatan di papan 1) Pelajar memerhati setiap gambar
putih. kuih yang ditunjukkan.
Mengenal
2) Guru menyoal pelajar nama kuih 2) Pelajar menyebut nama setiap
pasti jenis yang dipaparkan. kuih.
kuih
Langkah 2 berasaskan 3) Guru meminta pelajar 3) Pelajar memberi maklumbalas
(5 Minit) bater menyatakan jenis bagi jenis kuih. terhadap soalan guru.
1) Guru membahagikan Pelajar
kepada 4 kumpulan. 1) Pelajar membentuk kumpulan.

2) Guru meminta pelajar 2) Setiap wakil kumpulan


menghasilkan bater mengikut jenis menunjukkan hasil kerja amali.
dan sukatan yang betul.
3) Kumpulan yang berjaya
3) Guru membuat pembetulan hasil menyediakan bater dengan betul
kerja setiap kumpulan. diberi tepukan.
Langkah 3 Penggayaan
(10 Minit) (Amali)

1) Pelajar menyenaraikan jenis bater


(B1D8E1).

2) Pelajar
menerangkan
maksud bater cair
dan bater pekat
(B2D8E1).

Langkah 4 1) Guru mengedarkan lembaran


(5 Minit) Pengukuhan evidens PBS kepada Pelajar.

1) Pelajar menyebut semula jenis


bater berdasarkan contoh kuih
1) Guru bersoal jawab dengan tempatan.
Penutup (5 Pelajar dan mengimbas kembali
Minit) pembelajaran tadi.