Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TAHUN 4
Mata Pelajaran Reka Bentuk Teknologi

Tarikh 14/9/2017 Masa 7.40-8.40 pagi

Kelas 4 Efektif Bilangan Murid 40 Orang

Tema Penghasilan Projek

Tajuk Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik

Kemahiran

Pengetahuan
Sedia Ada
Standard 4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik
Kandungan
Standard 4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina
Pembelajaran projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting
serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G,
gerudi mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan
pelucut wayar
4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan
nat.
Objektif 1. Murid mengenali serta menamakan kesemua alatan tangan
Pembelajaran 2. Murid menyatakan fungsi setiap alatan tangan
3. Murid mengetahui semua jenis pencantum dan cara peggunaannya
Tabiat Berfikir Menganalisis
(HOM) / KBAT
EMK TMK

Penerapan Bekerjasama
Nilai Berdisiplin
Tolong Menolong
Bahan Bantu LCD, Powerpoint, Flashcard, Lagu, Video
Mengajar
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P CATATAN
Masa

Set Induksi Alatan tangan Bertanya khabar murid murid BBM: LCD, Powerpoint
(5 minit) Bertanya tentang projek rumah api yang mereka
lakukan sebelum ini
Jangkaan soalan: bagaimana dengan projek rumah
api kamu ?
Jangkaan jawapan : hampir siap cikgu

Langkah 1 Nama alatan tangan dan Guru menyuruh murid memeriksa kerusi masing masing Nilai : Bekerjasama
(10 minit) fungsinya jika mempunyai tanda yang telah dibuat
Murid yang di bawah kerusinya mempunyai tanda BBM: Flashcard teka teki
datang ke depan
Murid akan membaca flashcard teka teki tentang alatan Kemahiran Berfikir :
tangan Menganalisis
Semua murid harus meneka jawapan kepada semua
soalan teka teki tersebut
Seterusnya guru menunjukkan bahan maujud daripada
setiap jenis alatan tangan yang ditunjukkan serta
memberi penerangan
Langkah 2 Jenis jenis pencantum Guru menayangkan slide powerpoint berkenaan jenis Nilai : berdisiplin
(15 minit ) serta kegunaannya jenis pencantum yang digunakan
Menerangkan penggunaan setiap pencamtum tersebut BBM: Slide powerpoint

Langkah 3 Pencantum serta Membuat aktiviti seni dalam pendidikan Nilai : Bekerjasama,
(5 minit) penggunaannya Membuat aktiviti nyanyian lagu pencantum yang telah
direka oleh guru yang ditukar daripada melodi Didi and BBM : Lagu, Video
friend
Memastikan pemahaman murid melalui kaedah ini
Seterusnya guru memyuruh murid membuat gaya
sambil menyanyikan lagu

Langkah 4 Nama alatan dan Membuat kuiz soal jawab dalam kumpulan Nilai : Bekerjasama
pencantum Soalan ditayangkan pada powerpoint Tolong menolong
Penilaian

(15 minit)

Penutup Kesimpulan Pembelajaran Menyuruh murid menyimpan kerja mereka Nilai : Berdisiplin
Murid bergotong royong membersihkan bengkel
(5 minit)

Anda mungkin juga menyukai