Anda di halaman 1dari 3

Tugasan: Usaha memartabatkan

permainan tradisional di
negara kita
Tema: Permainan Tradisional

Gambar menunjukkan usaha memartabatkan


permainan tradisional di negara kita. Antara
usaha memartabatkan permainan tradisional di
negara kita termasuklah ibu bapa
memperkenalkan permainan tradisional kepada
anak-anak agar mereka mengenali dan bermain
permainan tradisional sejak kecil. Selain itu,
kegiatan kokurikulum oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia dapat memberi pendedahan
tentang permainan tradisional kepada pelajar. Di
samping itu, kempen oleh kerajaan secara besar-
besaran juga dapat memberi kesedaran kepada
masyarakat tentang kepentingan
mempertahankan permainan tradisional.
Seterusnya, pengisian masa lapang dengan
permainan tradisional oleh anggota masyarakat
akan menjadikan permainan tradisional lebih
dikenali dalam kalangan masyarakat.
Selanjutnya, media massa mempromosikan
permainan tradisional supaya orang ramai
terutamanya generasi muda mengetahui
tentangg permainan tradisional. (99).

Gambar menunjukkan _________________________

_______________________.Terdapat pelbagai _____________

_______________________________. Antaranya termasuklah


_____________________________

(Isi tersurat 1). Selain itu, ______________

_________________________ (Isi tersurat 3). Di samping


itu, __________________________

___________________________________________ (Isi tersurat


4). Bukan itu sahaja, ______
___________________________________________(Isi tersurat
5). Melalui langkah-langkah tersebut, kita dapat
mewujudkan persekitaran rumah yang bersih. (Isi
tersirat 1). Hal ini juga _________________

___________________________ (Isi tersirat 2).