Anda di halaman 1dari 17

Minggu 27

Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 24/7/2017 MASA 8:10 - 9.40 KELAS 1 Nuri
PELAJARAN Kesihatan HARI Isnin pg BIL MURID
TEMA Bersih dan selamat

TAJUK Bantu membantu


STANDARD 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti jenis bantuan yang dapat diberikan ketika bersama dengan keluarga dan
masyarakat.
2. Mengaplikasikan nilai bantu membantu dalam kehidupan seharian.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid diminta melakukan perkara yang disuruh oleh guru dengan menekan perkataan tolong.
2. Murid dan guru berbincang mengenai perlakuan yang dilakukan tersebut.
3. Murid diberikan penerangan bantuan yang boleh dilakukan dalam keluarga mereka.
4. Murid diberikan petikan ayat, murid dikehendaki simulasikan perkataan tersebut dengan
melakukan perbuatan yang betul.
5. Rumusan
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Bahasa Melayu TARIKH 24/7/2017 MASA 9:10 - KELAS 4 Bakawali


PELAJARAN / HARI Isnin 11.00 pg BIL MURID
TEMA Tema 5 Kenali warisan bangsa

TAJUK Unit 15 Unik dan kreatif


STANDARD 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti kata ganda yang terdapat dalam petikan dengan baik dan betul.
2. Membina ayat berdasarkan kata ganda diberi dengan baik dan berformat.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)


Aktiviti 1. Murid ditunjukkan dengan gambar rumah serambi Pahang.
2. Murid dan guru berbincang mengenai gambar tersebut.
3. Murid dan guru berbincang mengenai petikan serta gambar yang terdapat dalam buku teks.
4. Murid diberi penerangan mengenai kata ganda separa.
5. Murid diberikan sedikit latihan berkenaan dengan kata ganda separa.
6. Murid melengkapkan petikan dengan kata ganda separa yang betul
7. Murid diberikan perkataan kemudian membina ayat berdasarkan perkataan diberi.
8. Rumusan.
BBM Buku Teks Internet Radio/TV Lagu/ audio
Modul Projektor Petikan Gambar / Carta
Powerpoint Demonstrasi Buku Cerita Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Reka Bentuk TARIKH / 24/7/2017 MASA 11:30 - KELAS 6 Exora


PELAJARAN Teknologi HARI Isnin 12.30 pg BIL MURID
TEMA Teknologi Pertanian

TAJUK Teknologi Pertanian


STANDARD 5.2.1
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Mengenalpasti jenis sayuran yang boleh ditanam menggunakan kaedah hidroponik dengan baik
dan betul.
2. Mengatakan kebaikan hidroponik dengan baik.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1.Murid ditunjukkan dengan video penanaman pokok menggunakan kaedah hidroponik.
2.Murid diberikan penerangan mengenai penanaman hidroponik dan pokok yang boleh dihasilkan
menggunakan kaedah tersebut.
3. Murid diberikan kepada beberapa kumpulan untuk melakukan simulasi penanaman hidroponik.
4. Murid diberikan latihan pengukuhan.
5. Rumusan isi PDP.
BBM Buku Teks Internet Kit Model Gambar / Carta
Modul Projektor Bahan Lain-lain
Powerpoint Model Alatan tangan
EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 24/7/2017 MASA 7:40 - 8.10 KELAS 1 Nuri
PELAJARAN Kesihatan HARI Selasa pg BIL MURID
TEMA Konsep Pergerakan

TAJUK Unit 7 : Badan cergas otak cerdas


STANDARD 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Melakukan aktiviti melenturkan otot dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti denyutan nadi yang dengan betul.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid melakuakan senaman ringan sebagai permulaan permainan.
2. Murid diberikan penerangan mengenai denyutan nadi dan melakukan aktiviti melenturkann otot
dengan betul.
3. Murid ditunjukkan dengan demonstrasi melakukan aktiviti bermain bola dengan betul.
4. Murid mencari dneyutan nadi.
5. Murid menyejukkan badan selepas melakukan aktiviti dan minum air.
6. Murid dan guru membuat rumusan bagi aktiviti pada hari tersebut.
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 24/7/2017 MASA 8:10 - KELAS 4 Bakawali


PELAJARAN HARI Selasa 8.40 pg BIL MURID
TEMA Tunas olahraga

TAJUK Merejam jauh

STANDARD 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 2.11.1, 5.1.5


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Melakukan aktiviti merejam pada pelbagai jarak dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti sasaran bagi memastikan sasaran mengenai objek merejam dengan baik.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid melakukan senaman ringan sebelum melakukan aktiviti.
2. Murid ditunjukkan dengan cara dan kaedah yang betul untuk melakukan aktiviti merejam dengan
pelbagai jarak yang betul.
3. Murid diberikan mengikut kumpulan warna. Murid bertanding antara satu sama lain untuk
mendapatkan mata. 1 mata bagi setiap terkena pada sasaran.
4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk membuat aktiviti tersebut.
5. Melakukan penyejukan badan.
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 24/7/2017 MASA 8.40 - 9.10 KELAS 1 Rajawali
PELAJARAN Kesihatan HARI Selasa pg BIL MURID
TEMA Konsep Pergerakan

TAJUK Unit 7 : Badan cergas otak cerdas


STANDARD 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 3. Melakukan aktiviti melenturkan otot dengan baik dan betul.
4. Mengenal pasti denyutan nadi yang dengan betul.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 7. Murid melakuakan senaman ringan sebagai permulaan permainan.
8. Murid diberikan penerangan mengenai denyutan nadi dan melakukan aktiviti melenturkann otot
dengan betul.
9. Murid ditunjukkan dengan demonstrasi melakukan aktiviti bermain bola dengan betul.
10. Murid mencari dneyutan nadi.
11. Murid menyejukkan badan selepas melakukan aktiviti dan minum air.
12. Murid dan guru membuat rumusan bagi aktiviti pada hari tersebut.
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan TARIKH 25/7/2017 MASA 9:40 - KELAS 4 Bakawali


PELAJARAN Kesihatan / HARI Selasa 10.10 pg BIL MURID
TEMA Kesihatan Fizikal

TAJUK Keluargaku sayang


STANDARD 2.2.1 Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan dengan baik.
2. Menyenaraikan cara bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)


Aktiviti 1. Murid diberikan beberapa jenis ayat yang di dalam ayat tersebut mempunyai perkataan keluarga.
2. Murid diberikan penerangan mengenai keluarga dan kepentingan hubungan sesebuah
kekeluargaan.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Murid dikehendaki menyenaraikan car mengeratkan hubungan kekeluargaan berdasarkan
pendapat mereka.
5. Latihan pengukuhan.
6. Rumusan.
BBM Buku Teks Internet Radio/TV Lagu/ audio
Modul Projektor Petikan Gambar / Carta
Powerpoint Demonstrasi Buku Cerita Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Bahasa Melayu TARIKH 25/7/2017 MASA 10:30 - KELAS 4 Bakawali


PELAJARAN / HARI Selasa 11.30 pg BIL MURID
TEMA Tema 6 Pertanian dan penternakan

TAJUK Unit 16 : Kemajuan Pertanian


STANDARD 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Membaca dan memahami teks dengan baik dan betul.
2. Menyenaraikan kata perintah dengan betul dan tepat.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)


Aktiviti 1. Murid ditunjukkan dengan bahan maujud iaitu serai. Murid dan guru bersoal jawab mengenai
serai tersebut.
2. Murid diberikan penerangan mengenai kata perintah.
3. Murid diminta menyenaraikan kegunaan dan kebaikan serai kepada manusia.
4. Murid murid diberikan kepada beberapa kumpulan.
5. Murid dikehendaki melengkapkan petikan dialog yang terdapat dalam buku teks.
6. Murid membuat latihan pengukuhan.
7. Rumusan.
BBM Buku Teks Internet Radio/TV Lagu/ audio
Modul Projektor Petikan Gambar / Carta
Powerpoint Demonstrasi Buku Cerita Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Reka Bentuk TARIKH / 25/7/2017 MASA 12.30 - KELAS 5 Bestari


PELAJARAN Teknologi HARI Selasa 1.30 ptg BIL MURID
TEMA Teknologi Pertanian

TAJUK Teknologi Pertanian


STANDARD 5.1.2 dan 5.1.3
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Mengenalpasti alatan yang digunakan dalam aktiviti penanaman dengan baik.
2. Mengetahui kegunaan alatan dengan baik dan betul.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1.Murid ditunjukkan dengan video penanaman pokok.
2.Murid diberikan penerangan mengenai alatan dan fungsi alatan penamaman yang akan
dgunakan sepanjang aktiviti penanaman.
3. Murid membuat aktiviti di luar bilik darjah menggunakan alatan tersebut.
4. Murid diberikan latihan pengukuhan.
5. Rumusan isi PDP.
BBM Buku Teks Internet Kit Model Gambar / Carta
Modul Projektor Bahan Lain-lain
Powerpoint Model Alatan tangan
EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan TARIKH / 26/7/2017 MASA 8.40 - 9.10 KELAS 6 Exora


PELAJARAN Kesihatan HARI Rabu pg BIL MURID
TEMA Kesihatan mental, emosi dan sosial

TAJUK Unit 6 : Aku remaja bertuah


STANDARD 2.2.1 Memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial remaja dalam institusi kekeluargaan.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti peranan mereka dalam keluarga.
2. Memahami proses perubahan mental, emosi dan social remaja dalam institusi kekelurgaan
dengan baik.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid diberika sedikit nasihat mengenai sebuah keluraga.
2. Murid dikaitkan dengan isi pdpc.
3. Murid diminta membaca terlebih dahulu petikan forum yang terdapat dalam buku teks.
4. Murid dan guru berbincang mengenai perubahan remaja dari pelbagai aspek yang berkait dengan
hubungan kekeluargaan.
5. Rumusan.
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Bahasa Melayu TARIKH 26/7/2017 MASA 10:30 - KELAS 4 Bakawali


PELAJARAN / HARI Rabu 11.30 pg BIL MURID
TEMA Tema 6 Pertanian dan penternakan

TAJUK Unit 16 : Kemajuan Pertanian


STANDARD 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat
PEMBELAJARAN mengikut urutan dengan betul.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan dan menulisnya dalam buku
tulis.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)


Aktiviti 1. Murid ditunjukkan dengan sepapan petai. Murid dikehendaki mencuba dan merasa petai tersebut.
2. Murid diminta untuk membaca petikan mengenai petai belalang secara individu, berpasangan dan
berkumpulan.
3. Murid dan guru berbincang mengenai petikan tersebut.
4. Murid dalam kumpulan diminta untuk membina ayat tanya berdasarkan petikan.
5. Murid diberikan soalan pemahaman dan murid dikehendaki menjawab soalan tersebut dan
menulisnya dalam buku tulis.
6. Rumusan.
BBM Buku Teks Internet Radio/TV Lagu/ audio
Modul Projektor Petikan Gambar / Carta
Powerpoint Demonstrasi Buku Cerita Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 27/7/2017 MASA 7:40 - 8.10 KELAS 1 Nuri
PELAJARAN Kesihatan HARI Khamis pg BIL MURID
TEMA Konsep Pergerakan

TAJUK Unit 7 : Badan cergas otak cerdas


STANDARD 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Melakukan aktiviti melenturkan otot dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti denyutan nadi yang dengan betul.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid melakuakan senaman ringan sebagai permulaan permainan.
2. Murid diberikan penerangan mengenai denyutan nadi dan melakukan aktiviti melenturkann otot
dengan betul.
3. Murid ditunjukkan dengan demonstrasi melakukan aktiviti bermain bola dengan betul.
4. Murid mencari dneyutan nadi.
5. Murid menyejukkan badan selepas melakukan aktiviti dan minum air.
6. Murid dan guru membuat rumusan bagi aktiviti pada hari tersebut.
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 27/7/2017 MASA 8:10 - 8.40 KELAS 1 Rajawali
PELAJARAN Kesihatan HARI Khamis pg BIL MURID
TEMA Konsep Pergerakan

TAJUK Unit 7 : Badan cergas otak cerdas


STANDARD 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Melakukan aktiviti melenturkan otot dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti denyutan nadi yang dengan betul.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid melakuakan senaman ringan sebagai permulaan permainan.
2. Murid diberikan penerangan mengenai denyutan nadi dan melakukan aktiviti melenturkann otot
dengan betul.
3. Murid ditunjukkan dengan demonstrasi melakukan aktiviti bermain bola dengan betul.
4. Murid mencari dneyutan nadi.
5. Murid menyejukkan badan selepas melakukan aktiviti dan minum air.
6. Murid dan guru membuat rumusan bagi aktiviti pada hari tersebut.
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 27/7/2017 MASA 8.40 - KELAS 4 Bakawali


PELAJARAN HARI Khamis 9.10 pg BIL MURID
TEMA Tunas olahraga

TAJUK Merejam jauh

STANDARD 1.11.1, 1.11.2, 1.11.3, 2.11.1, 5.1.5


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Melakukan aktiviti merejam pada pelbagai jarak dengan baik dan betul.
2. Mengenal pasti sasaran bagi memastikan sasaran mengenai objek merejam dengan baik.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid melakukan senaman ringan sebelum melakukan aktiviti.
2. Murid ditunjukkan dengan cara dan kaedah yang betul untuk melakukan aktiviti merejam dengan
pelbagai jarak yang betul.
3. Murid diberikan mengikut kumpulan warna. Murid bertanding antara satu sama lain untuk
mendapatkan mata. 1 mata bagi setiap terkena pada sasaran.
4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk membuat aktiviti tersebut.
5. Melakukan penyejukan badan.
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan TARIKH 27/7/2017 MASA 10:30 - KELAS 4 anggerik


PELAJARAN Kesihatan / HARI Khamis 11.00 pg BIL MURID
TEMA Kesihatan Fizikal

TAJUK Keluargaku sayang


STANDARD 2.2.1 Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan dengan baik.
2. Menyenaraikan cara bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)


Aktiviti 1. Murid diberikan beberapa jenis ayat yang di dalam ayat tersebut mempunyai perkataan keluarga.
2. Murid diberikan penerangan mengenai keluarga dan kepentingan hubungan sesebuah
kekeluargaan.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
4. Murid dikehendaki menyenaraikan car mengeratkan hubungan kekeluargaan berdasarkan
pendapat mereka.
5. Latihan pengukuhan.
6. Rumusan.
BBM Buku Teks Internet Radio/TV Lagu/ audio
Modul Projektor Petikan Gambar / Carta
Powerpoint Demonstrasi Buku Cerita Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Bahasa Melayu TARIKH 27/7/2017 MASA 11:30 - KELAS 4 Bakawali


PELAJARAN / HARI Khamis 1.30 ptg BIL MURID
TEMA Tema 6 Pertanian dan penternakan

TAJUK Unit 16 : Kemajuan Pertanian


STANDARD 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti kata majmuk bentuk mantap dengan baik dan betul.
2. Membina ayat berdasarkan kata majmuk bentuk mantap dengan berformat dan baik.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)


Aktiviti 1. Murid diberikan beberapa patah perkataan. Murid dikehendaki menyusun perkataan tersebut
menjadi ayat yang lengkap.
2. Murid diminta untuk membaca petikan yang terdapat dalam buku teks secara individu dan
berkumpulan.
3. Murid dan guru berbincang mengenai petikan.
4. Murid diberikan sedikit penerangan mengenai kata majmuk bentuk mantap.
5. Murid diminta untuk mencari kata majmuk bentuk mantap dalam petikan.
6. Murid diminta untuk membina ayat berdasarkan kata majmuk yang dijumpai dalam petikan.
7. Rumusan.
BBM Buku Teks Internet Radio/TV Lagu/ audio
Modul Projektor Petikan Gambar / Carta
Powerpoint Demonstrasi Buku Cerita Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN
Minggu 27
Rancangan Pengajaran Harian

MATA Pendidikan Jasmani TARIKH / 28/7/2017 MASA 9:10 - 9.40 KELAS 1 Rajawali
PELAJARAN Kesihatan HARI Jumaat pg BIL MURID
TEMA Bersih dan selamat

TAJUK Bantu membantu


STANDARD 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN 1. Mengenal pasti jenis bantuan yang dapat diberikan ketika bersama dengan keluarga dan
masyarakat.
2. Mengaplikasikan nilai bantu membantu dalam kehidupan seharian.
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (PdP)
Aktiviti 1. Murid diminta melakukan perkara yang disuruh oleh guru dengan menekan perkataan tolong.
2. Murid dan guru berbincang mengenai perlakuan yang dilakukan tersebut.
3. Murid diberikan penerangan bantuan yang boleh dilakukan dalam keluarga mereka.
4. Murid diberikan petikan ayat, murid dikehendaki simulasikan perkataan tersebut dengan
melakukan perbuatan yang betul.
5. Rumusan
BBM Buku Teks Wisel Radio/speaker Alatan
Skitel Tilam Lagu Gambar / Carta
Bola Bangku Gelung Lain-lain

EMK Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni

KBAT / i-THINK Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pokok
Peta Dakap Peta Alir Peta Pelbagai Alir Peta Titi

PENILAIAN P&P Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

/ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan Mesyuarat
kerana... Kursus
Program Sekolah
Mengiringi Murid Keluar
Aktiviti Luar

Aktiviti PdP dibawa ke


CATATAN