Anda di halaman 1dari 3

AKTIVITI/ PROGRAM-PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN ( Bermula Feb Hingga Sept) 2017

Bil Program Pelaksanaan Objektif Status


1 Program Jalinan Kasih Ibu 14 Januari ~ Membentangkan aktiviti-aktiviti yang terdapat
Bapa dan Guru dalam Program Kecemerlangan UPSR 2015 Sudah dilaksanakan
~ Menjalin hubungan baik antara ibu/bapa/penjaga
dengan guru
2 Kelas tambahan selepas waktu Setiap minggu ~ Membantu murid agar mahir dalam kemahiran Sedang berjalan
persekolahan. asas
(Isnin dan Selasa) ~ Memberi bimbingan yang lebih secara individu
3 Kelas Sinaran Pagi sebelum Setiap minggu ~ Membantu murid agar mahir dalam kemahiran Sedang berjalan
waktu persekolahan. asas
(Isnin- Khamis) ~ Memberi bimbingan yang lebih secara individu
4 Mentor Mentee Februari ~ Memberi bimbingan yang lebih secara individu Sedang berjalan
5 Kelas tambahan cuti Setiap cuti penggal ~ Mewujudkan suasana pembelajaran walaupun Sedang berjalan
persekolahan cuti
~ Latih tubi soalan-soalan tahun lepas
~ Menyediakan murid untuk menghadapi UPSR
6 Teknik menjawab soalan UPSR Pertengahan bulan Mac ~ Dapat membantu murid menjawab soalan dengan Sudah dilaksanakan
mengikut Mata pelajaran lebih baik memenuhi justifikasi pemeriksa.
7 Motivasi IbuBapa Mac ~ Menimbulkan kesedaran di kalangan ibu bapa Di tunda
tentang peranan membantu anak-anak untuk
cemerlang.
8 Motivasi Kendiri Mac ~ Menimbulkan kesedaran tentang pentingnya ilmu Di tunda ke Mei
pengetahuan dalam kehidupan
9 Gerak Gempur Jun, Julai, Ogos ~ Latih tubi untuk murid-murid agar lebih mudah Akan di laksanakan
menjawab soalan
10 Bacaan Yasin Setiap Jumaat ~ Pengisian rohani kepada murid Sedang berjalan

11 Solat Hajat & September ~ Memohon restu Akan di laksanakan


Bacaan Yasin ~ Pengisian rohani
12 Bidikan Akhir September ~ Bantuan terakhir oleh guru sebelum peperiksaan Akan dilaksanakan
UPSR.

13 Majlis Penyerahan Ilmu Sehari sebelum UPSR ~ Meraikan murid-murid yang akan meninggalkan Akan dilaksanakan
alam persekolahan sekolah rendah.
KELEMAHAN DAN TINDAKAN ( Jan. Hingga April ) 2017

BIL MATA PELAJARAN MASALAH TINDAKAN


1 BAHASA MELAYU Murid tidak dapat menguasai sepenuhnya 1 Murid diberi latihan berdasarkan modul
peribahasa dan maksudnya. yang dibekalkan
2. Murid diberi latih tubi menjawab soalan-
soalan peribahasa
Murid kurang menguasai dan mengecam 1. Murid diberi latih tubi mengecam
struktur ayat yang betul penggunaan kata yang betul
2. Murid menjalankan latih tubi menjawab
soalan pilihan ayat yang betul
Murid belum menguasai kemahiran 1. Murid diberi teknik mencari isi penting
menulis isi penting yang berkaitan dengan berkaitan dengan kehendak soalan
tajuk soalan karangan 2. Murid menjalani latihan perbincangan dalam
kumpulan kecil untuk menyatakan isi penting
dan sampingan
2 BAHASA INGGERIS Kosa kata murid amat terhad 1. Menghafal kosa kata (kata kerja dan kata
nama) dan dibaca setiap hari dalam kelas 5
minit pertama
2. Penggunaan kamus dalam kelas
Murid lemah dalam membina ayat 1. didedahkan dengan formula untuk membina
dengan struktur yang betul ayat yang betul
2. kelas bimbingan menulis dan membaca
untuk murid-murid lemah
3 MATEMATIK Murid lemah dalam menjawab soalan Murid diberi latihan mengira soalan darab, bahagi dan pecahan
penyelesaian masalah menghafal dan membaca sifir setiap hari
Murid lemah untuk mengingati fakta-fakta Murid diberi latih tubi memahami soalan penyelesaian masalah
sains dalam topik Tahun 4 dan 5 menjawab soalan penyelesaian dengan bimbingan guru
Murid belum menguasai sepenuhnya Menggunakan kaedah mnemonik
teknik menjawab soalan Bahagian B. Latihtubi mengikut topikal berdasarkan analisis item bulanan.
4 SAINS Murid lemah dalam menjawab soalan Murid diberi modul latihan berbentuk inferens.
berbentuk inferens
Murid lemah dalam menguasai soalan
Penggunaan Teknik hafalan Mnemonic dan Guru Muda
berbentuk rigid seperti hipotesis.
Program peningkatan prestasi UPSR ( April Hingga September ) 2017
BIL AKTIVIT TARIKH JANGKAAN HASIL
1 Ceramah Teknik menjawab April Murid dapat menguasai teknik menjawab dengan betul
soalan UPSR oleh
pakar/pemeriksa kertas

2 Kem motivasi diri Mei Murid mempunyai jati dan keyakinan diri
3 Melanggan didik Setiap minggu mulai Murid dapat menambah pengetahuan dalam setiap mata pelajaran UPSR
Feb
4 Latih-tubi menjawab soalan Murid berkemahiran menjawab soalan pelbagai bentuk dan aras
daripada negeri lain
5 Gerak Gempur Jun, Julai, Ogos Latih tubi untuk murid-murid agar lebih mudah menjawab soalan
6 Kelas tambahan cuti Setiap cuti penggal 1. Mewujudkan suasana
persekolahan pembelajaran walaupun cuti
2. Latih tubi soalan-soalan tahun
lepas
3. Menyediakan murid untuk
menghadapi UPSR
7 Kelas tambahan selepas Setiapminggu 1. Membantu murid agar mahir
waktu persekolahan (Isnin dan dalam kemahiran asas
Selasa) 2. Memberi bimbingan yang lebih
secara individu

8 Satu hati satu jiwa Jun,Julai ,Ogos 1.Membimbing murid dalam kumpulan kecil dengan bantuan guru subjek
tambahan dalam kelas.