Anda di halaman 1dari 8

MODUL

HEBAT
BACAAN
BAHASA
MELAYU\
HEBAT bermaksud HAYATI, EKSPLORASI,
BERFIKIR ARAS TINGGI.
Modul HEBAT Bacaan ini bertujuan untuk
memberi kefahaman tentang literasi bacaan PISA,
pendedahan kepada teknik bacaan dan
penyerapan kompetensi bacaan PISA dalam
pengajaran dan pembelajaran.
Modul HEBAT Bacaan ini menekankan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) untuk
memastikan murid dapat menjawab soalan literasi
bacaan PISA dengan baik.
Mengandungi 20 modul mengikut tema yang terkandung
dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

Setiap tema mempunyai tiga Unit mengikut aras dan satu


kerja projek iaitu :

1. Unit 1 (Aras Permulaan)


2. Unit 2 (Aras Sederhana)
3. Unit 3 (Aras Lanjutan)
4. Projek Penilaian Pembelajaran
SENARAI TEMA
KANDUNGAN MODUL
HEBAT Bacaan Bahasa Melayu
Modul 1-20

Unit 1- 3
Tema KSSM BM

Menekankan
Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi
(KBAT)

Elemen PISA
KANDUNGAN MODUL
Cadangan Aktiviti

Terpulang kepada kreativiti guru.


Aktiviti ini hanya panduan.

Keupayaan seseorang individu


memahami, mengguna, menilai ,
membuat refleksi dan melibatkan diri
dengan teks untuk mencapai satu
matlamat, memperkembangkan
pengetahuan dan potensi seseorang
serta penglibatan dalam masyarakat.
JUGA DISEDIAKAN DALAM BENTUK POWERPOINT
TUGASAN

1. Peserta akan dibahagikan kepada 6 kumpulan.


2. Dua tema yang dipilih ialah
i. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
ii. Sejarah dan Warisan
3. Setiap kumpulan akan mengambil satu unit dari tema
tersebut.
4. Sila dapatkan bahan softcopy dari google drive berikut :
usernama : Literasipisa2018@gmail.com
password : Pisa@pisa2018

folder : BENGKEL TOT JUK HEBAT ALAM SEKITAR


BENGKEL TOT JUK HEBAT = SEJARAH

5. Peserta diberi masa 30 minit untuk merancang satu


pengajaran micro-teaching.

6. Muat turun tema 7 ( alam sekitar dan teknologi) dan tema 11


( sejarah dan warisan).