Anda di halaman 1dari 4

A.

Aksara Anceng
Aksara anceng utawi ringkesan kruna,inggih punika aksara sane mawit saking kruna kacutetang
tur kaambil kecap ipun wantah asiki , wandane sane pinih ajeng atawa wandane sane pinih ungkur.
Ringkesan sane wenten ring basa bali wenten ringkesan lami utawi tradisional miwah ringkesan
anyar utawi modern.
a. Ringkesan Tradisional
Ringkesan tradisional puniki mawasta aksara anceng, sane ketah kaangen nyurat paindikan wariga,
usada, pipil, miwah sane lianan. Yening nyurat ringkesan tradisional, patut kaapit antuk carik siki.

b. Ringkesan Modern
Sajaba uger uger sasuratan aksara anceng (ringkesan tradisi), wenren taler ringkesan
modern, sakadi ring sor puniki
1. Ringkesan modern sane ring basa Indonesia kawastanin singkatan kasurat manut
ucapannyane saha patut kaapit antuk carik siki
Uratiang imba ring sor puniki!
2. Ringkesan modern sane ring basa Indoneisa kawastanin akronim kasurat manut
ucapannyane saha patut kaapit antuk carik siki
3. Ringkesan modern sane madaging angks

B. Aksara Modre
Inggih punika aksara kadiatmikan sane kanggen nyurat japa mantra, Saluir niasa, doa-
doa,miwah usada utawi indik pangweruhan sane kabaos gaib Utawi saindik-indik
kadiatmikan.Aksara Modre puniki kawangun antuk aksara Wresastra miwah Swalalita
saha kadagingin pangangge miwah pralambang Kantos tan prasida kawacen utawi
padem.wentensane kabaos Krakah Modre, Krakah Padma, miwah Krakah Modre Aji
Griguh.

Conto :

= ANG +UNG +MANG

Makatiga punika kaangkepang kaangen simbul Hyang Widhi sane kasurat


TUGAS BAHASA BALI
AKSARA ANCENG MIWAH
AKSARA MODRE

NAMA KELOMPOK :

CERYS CAHYA DEWI (10)


LUH PUTU DESSY CITRA YOSEVA WARDANA (17)
PUTU WAHYU PRATAMA (25)
MELANIE FRANSISCA CRISTY (27)
NI WAYAN MANIS SEKARINI (32)