Anda di halaman 1dari 11

A. Padankan bentuk dengan gambar yang sesuai.

/5
MARKAH
B. Padankan huruf dengan gambar yang sesuai.

K e

P r

R a

4
p
A

E k
/5
MARKAH
C. Warnakan huruf besar.

B a s K i O v Z d E
/5
MARKAH

D. Warnakan huruf kecil.

u Y p N R m g L T e
/5
MARKAH

E. Warnakan huruf vokal.

U Y P I R A E L O G
/5
MARKAH
F. Warnakan huruf konsonan.

O P I K A M U J E W
/5
MARKAH
G. Sebut suku kata. Kemudian, warnakannya berdasarkan gambar.

1 2
ma ta ma ro ti mi

3 4

1 sa ga tu ba ja ju

5 6
me ju ja ta li ka

7 8
bu la ku pe ta ti

9 10
0
gi gi la gu la li
0
0
/10
MARKAH
H. Tulis huruf besar atau huruf kecil.

1 ................................... 2 ...................................

A ...................................
................................... k ...................................
...................................
................................... ...................................

3 ................................... 4 ...................................

h ...................................
................................... L ...................................
...................................
................................... ...................................

5 ................................... 6 ...................................

M ...................................
...................................
E ...................................
...................................
................................... ...................................

m
7 ................................... 8 ...................................

Y ...................................
................................... b ...................................
...................................
................................... ...................................

9 ................................... 10 ...................................

Q ...................................
...................................
f ...................................
...................................
................................... ...................................

/10
MARKAH
I. Sebut suku kata. Kemudian, lengkapkan ayat.

ca ri li bu ka

1. Ini i________ Ahmad.

2. Ibu Ahmad be_______ sebuah buku.


3. Ibu be______ Ahmad buku itu.

4. Ahmad ba______ buku itu.


5. Ahmad su______ buku itu.

/10
MARKAH
J. Tuliskan huruf vokal yang tertinggal berpandukan gambar.

a e i o u

k r e t

c w n

t g

b l

/10
MARKAH
r m h
K. Padankan perkataan dengan gambar.

1.

2.
ayam

enam

3.
epal

itik

4.
ulat

ikan

5.
otak

oren
/10
MARKAH
L. Cantum suku kata menjadi satu perkataan.

/12
MARKAH
M. Ceraikan perkataan berikut menjadi suku kata.

1.
kereta

2. penutup

3.
sarapan

4.
mereka

5. kerusi

6. seruling

7. perahu

8. berenang
g /8
MARKAH