Anda di halaman 1dari 9

EZA0015Tanggungjawab & Peranan Pegawai (Tataklakuan)

Pengenalan Larangan

1. Betul 1. Salah
2. Salah 2. Betul
3. Salah 3. Salah
4. Betul 4. Betul
5. Betul 5. Salah

Tatakelakuan Hukuman Tatatertib

1. Benar 1. Tangguh pergerakan gaji


2. Benar 2. Amaran
3. Palsu 3. Buang kerja
4. Ganggung seksual 4. Denda
5. Yang di pertuan agong 5. Turun pangkat

Larangan Mutlak Rayuan Tatatertib

1. Gangguan seksual 1. Hak


2. Pasaran niaga hadapan 2. Professional
3. Meminjam wang 3. Turun
4. Skim cepat kaya 4. Tidak boleh
5. Meminjamkan wang 5. 14 hari
EZA0016Tanggungjawab & Peranan Pegawai (pelantikan)

Pelantikan Penamatan perkhidmatan

1. Suruhanjaya 1. Tidak
2. Melantik 2. Gagal
3. Melapor 3. Meminda
4. Pengalaman 4. Sebulan
5. Prestasi 5. Kesihatan

Pengesahan Mengemaskini maklumat


perkhidmatan
1. B
2. A 1. B
3. A 2. B
4. B 3. A
5. B 4. B
5. B
Kenaikan Pangkat

1. Betul
2. Salah
3. Betul
4. Salah
5. Betul
EZA0017ELAUN
PENGENALAN
Betul
Salah
Salah
Betul
Salah

GAJI
Bertambah
Gaji pokok
Pariti
Skim perkhidmatan
1 julai

ELAUN
Bayaran sewa hotel
Bayaran insentif
Elaun makanan
Belanja pelbagai
Pendahuluan diri

Kemudahan Cuti
Layak
Layak
Tidak layak
Layak
Tidak layak
EPA0002Dasar

Proses Dasar Awam meluas tetapi piawaiannya harus lebih


baik.
Uji Kefahaman 3
Pengenalan Dasar Pembangunan
1. Perundangan
2. Insentif Kerajaan:
3. Cukai
Hanya terlibat dalam menyediakan
4. Galakan
infrastruktur asas, pembangunan luar
Wawasan 2020 Bandar, keselamatan dalam dan luar
Negara serta menyediakan insentif
Uji kefahaman 2: A
bagi menggalakkan pertumbuhan
Dasar Pensyarikatan sector perdagangan dan perindustrian

Uji 1 Swasta

Fasilitator Sektor ekonomi dan perdagangan


dikuasai sepenuhnya oleh pihak
Sektor awam menyediakan suasana
swasta yang mengamalkan system
yang kondusif bagi merangsang
pasaran bebas.
pertumbuhan ekonomi yang pesat,
sebagaimana dan sejauh yang Penswastaan
dibenarkan oleh peraturan dan
Bina-kendali-pindah
undang-undang.
Bina-kendali-milik
Perancang
Bina-pajak-pindah
Sektor awam mestilah peka dan
responsif terhadap perubahan- Bina-pindah
perubahan yang berlaku dalam
Dasar Pertanian
persekitaran dunia semasa merancang
arah tujuan dan strategi Uji 1:
pertumbuhan, proaktif, menyediakan
Dasar pertanian kedua
maklumat yang betul, aktiviti galakan
pasaran yang lebih baik melalui Dasar pertanian pertama
perwakilan seberang laut.
Dasar pertanian ketiga
Pelaksana
Uji 2
Sektor awam perlu terus
Pemasaran
menyediakan kemudahan dan
perkhidmatan sosial yang penting Pemindahan teknologi
kepada semua rakyat, bukan sahaja
Pemprosesan hiliran
kemudahan dan perkhidmatan itu
Akreditasi
Dasar Perindustrian

Uji 1

pelan induk perindustrian (PIP1)

pelan induk ketiga

pelan induk kedua

Dasar Pendidikan

1956, 1957, 1960, 1961 ,1979, 1988,


1996

Uji 2

Pendidikan sekolah

Pendidikan rendah

Pendidikan menengah

Pendidikan guru

Penilaian dan peperiksaan

Program matrikulasi

Uji 3

Kualiti guru

Nilai Negara bangsa

Kapasiti

Pendidikan dan latihan S&T

Sistem kurikulum
EWA0003Kursus BPK

Pengenalan Dasar BPK Kaedah dan Tatacara (hal


Perkhidmatan)
1. Salah
2. Betul 1. Betul
3. Salah 2. Betul
4. Salah 3. Salah
5. Betul 4. Salah
5. Betul
Kaedah
Kaedah Cuti
1. Boleh
1. Rehat
2. Selamat
2. Hari
3. Menggaris ke atas, dakwat merah
3. 2
4. Rujukan
4. Swasta
5. Pen dakwat kekal, pensel
5. Sakit

Merekod maklumat peribadi


Kaedah Merekod Lembaran Kelakuan
1. Maklumat waris dekat
1. Kebenaran
2. Kosongkan nombor rancangan
2. Tatakelakuan
Pencen balu..
3. Salah
3. Nombor jabatan adalah nombor
4. Lembaran kelakuan
fail
5. Perlu
4. Gelaran tidak perlu dicatatkan
5. Jika pegawai bukan warganegara
EZA0006Transformasi Perkhidmatan Awam

Pengenalan Pelan

1. Salah Tindakan Bahagian


2. Betul
Perincian Inisiatif
3. Salah
4. Betul Penyataan Keperluan
5. Salah
Sasaran program
Kerangka
Impak Program
1. D
2. B
3. A
4. D
5. B

EEA0004PENAMPILAN DIRI

1. B
2. B
3. C
4. A
5. A
EFA0002: PENGURUSAN KEWANGAN

INTEGRITI Sistem kawalan peruntukan

1. 5 1. 3
2. 3 2. 4
3. 4 3. 2
4. 1 4. 1
5. 2
Peranan dan t/jawab
Pengenalan
1. Penyelia
Perancangan memprogram 2. Perakaunan
menentukan belanjawan 3. Buku vot
pembiayaan- kawalan- penilaian 4. Baucar
5. Peruntukan

Pengurusan I
Peringkat
1. 3
1. 2
2. 5
2. 5
3. 2
3. 4
4. 1
4. 1
5. 4
5. 3
Pengurusan II
Sistem Belanjawan Negara
1. BETUL
1. Hasil, perbelanjaan
2. SALAH
2. Yuran, lesen
3. SALAH
3. Prestasi
4. BETUL
4. Dalaman
5. BETUL
Sistem mengakuan terimaan 6. BETUL

1. Akauntan negara Sistem pengurusan bayaran


2. Pegawai pemungut
1. salah
3. Daftar emel
2. betul
4. Kawalan resit
3. salah
5. Pemberitahuan
4. betul
Pungutan wang awam 5. betul
6. betul
1. Perbendaharaan
2. Resit Proses pembayaran
3. Lejar
1. salah
4. 10
2. betul
5. Tunai
3. salah
4. betul
5. betul
Tatacara Prinsip dan jenis

UNIT PENGURUSAN ASET: 1. 3


mengurus semua aset... , 2. 5
menyelaraskan penyediaan... , 3. 2
menguruskan pelantikan... 4. 1
5. 4
PEGAWAI PENGAWAL: melantik
pegawai aset... , menubuhkan Kaedah perolehan
JKPAK.. , memastikan ...
1. 3
Pengendalian Aset 2. 6
3. 2
1. salah
4. 1
2. salah
5. 4
3. betul
6. 5
4. salah
5. betul Pengenalan kepada akauntabiliti

sistem Pengursan 1. 3
2. 1
1. 3
3. 2
2. 5
3. 2 Pelaksanaan akauntabiliti
4. 1
1. 3
5. 4
2. 2
3. 1