Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENUNG NURHAYATI


Alamat : Kp. Cirende Popojok RT/RW 001/004 Des. Kalanganyar Kec. Kalanganyar
(Alamat Sesuai KTP) Kab. Lebak Prov. Banten
No. KTP : 3602244310800001

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : MOCHAMAD HAZRONI


Alamat : Kp. Cirende Popojok RT/RW 002/004 Des. Kalanganyar Kec. Kalanganyar
(Alamat Sesuai KTP) Kab. Lebak Prov. Banten
No. KTP : 3602241504790001

--------------------------------------------------------- KHUSUS ---------------------------------------------------------

Untuk dan atas nama Pemnberi Kuasa Mengambil BPKB dengan,

No. Polisi : A1071PC


No. Kontrak : 1090508772001
Beserta dokumen pendukungnya.

Demikian surat kuasa ini diberikan tanpa Hak Substitusi dan dibuat dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun.

Rangkasbitung, 27 September 2017

PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

ENUNG NURHAYATI MOCHAMAD HAZRONI