Anda di halaman 1dari 1

Cara untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajarab sains:

Membuat ekperimen ringkas di dalam kls dengan menggunakan peralatan yg ringkas dan
mudah didapati / ekp yg padat dan lngkp pula dibuat di makmal
Membuat tayangan video tentang topic yg berkanaan
Mengadakan pembelajaran secara interaktif dalam pendidikan elektronik contoh :
menggunakan unsur multimedia dan membolehkan pelajar berinteraksi dgn teks, bunyi,
grafik, animasi dan video
Menggunakan kemudahan ICT seperti E-Tuisyen Sains ( membuat latihan dan
menggunakan aplikasi yg terdapat dalam E-Tuisyen tersebut)
Membuat gambar rajah supaya konsep dan teori sains dapat diterangkan dalam bentuk
gambar serta mudah difahami