Anda di halaman 1dari 16

Fakta Huraian Contoh

Proses perancangan , pengorganisasian ,kepimpinan & pengawalan dgn menggunakan


Pengurusan
sumber yg cekap bagi mecapai matlamat organisasi
Memastikan matlamat organisasi tercapai
Sumber digunakan dengan cekap
Kepentingan
Mengurangkan pembaziran
pengurusan
Membuat keputusan scr rasional
Menyelaraskan sumber dgn cekap
Perancangan : Proses menentukan matlamat & membentuk visi & misi yg mencapai
Pengorganisasian : Proses penyusunan & pengagihan sumber dlm organisaasi
Fungsi pengurusan Pemimpin : Proses pengurus mempengaruhi gelagat pekerja
Pengawalan : Proses memantau akt. & mencapai prestasi serta memastikan hasil akhir
tecapai dlm organisasi
Melakukan kerja telah dirancang
Melakukan kerja mampu mencapai objektif Pekerja efetif berupaya
Konsep
organisasi menyempurnakan tugas diberikan o
keberkesanan
Melakukan tindakan yg betul bagi mencapai pengurus
objektif organisasi
Melakukan kerja dgn cara yg betul
Meminimumkan kos & memaksimumkan Organisasi (+) bilangan produk dgn
Konsep kecekapan pengeluaran mgunakan kuantiti input yg sama
Diukur dari aspek kuantiti input digunakan o dianggap telah kecekapannya
organisasi
Penghubungan sesame manusia/Antara perorangan
Peranan pengurus Komunikator / Bermaklumat
Pembuat keputusan
Penghubungan
Ketua : org terpenting dlm organisasi
sesame
Pemimpin : individu memberi motivasi kp pekerja
manusia/Antara
Pengantara : Penghubug antara pihak dalaman & luaran organisasi
perorangan
Komunikator / Pemantau : Mencari maklumat drpd sumber dalaman & luaran yg mempengaruhi
Bermaklumat organisasi
Penyampai : Menyampaikan maklumat kpd pihak dalaman organisasi
Jurucakap : Menyampaikan maklumat kpd pihak luaran organisasi
Penghubung : pengurus menjadi perantara antara pekerja bawahan dgn pihak
pengurusan
Pembuat keputusan Usahawan : Menjadi nadi penggerak kpd inovasi terbaru
Pelerai masalah : Tindakan pembetulan apabila organisasi menghadapi masalah
Pengagihan : Mengaihkan semua sumber diperoleh
Perunding : Mewakili organisasi dlm perbincangan berkaitan dgn organisasi
Sains pengurusan ( Kuantitatif )
Pendekatan Moden ( Kontempori )
Pemikiran Pengurus Klasikal
Kemanusian
Sains pengurusan Maklumat berangka digunakan kecekapan & keberkesanan
( Kuantitatif ) Meklumat berangka diperlukan dlm proses pembuatan keputusan
Penggunaan formula matematik membuat keputusan
Teori pengurusan Kuantitatif : pembuat keputusan melalui penggunaan math & kaedah sains
[ Sains pengurusan ] Operasi : menguruskan pengeluaran & penghantaran barang & perkhidmatan melalui
kaedah analisis inventori
Kualiti menyeluruh : kualiti brg & perkhidmatan spy dpt memenuhi kepuasan
sistem maklumat : mereka bentuk & menguruskan maklumat melalui komputer
Moden Pendekatan sistem : Sistem kompleks saling bekerjasama anata satu sama lain
( Kontempori ) Pendekatan kontengensi : sebagai sistem organik
Jenis pendekatan Sistem tertutup : Sis. tdk menukarkan maklumat dgn persekitaran
sistem Tdk mempengaruhi faktor persekitaran luaran
Sistem terbuka : Sis. menukarkan maklumat dgn persekitaran
Mempengaruhi 2factor persekitaran luaran
Ciri pendekatan Berorientasikan manusia Pengurus menggunakan gaya
kontengensi (-) menekankan hierarki kepimpinan berbeza kumpulan
Struktur sis saling berkaitan mempunyai pegalaman & tiada
Melibatkan pengendalian kendali pengalaman
Sumbangan
Persekitaran dpt mempengaruhi system pengurusan
Lawrence and Lorch
Persekitaran disebabkan organisasi memerlukan sistem pengurusan yg cekap
Moden
Peraturan sesuai dgn persekitaran spy pekerja dpt bekerja dgn selesa
( Kontempori )
Wujud sis. komunikasi cekap spy maklumat sampai dgn tepat
Klasikal Teori pengurusan saintifik : Cara terbaik bagi pengurus melaksanakan tanggungjawab
pengurusan
Teori pengurusan pentadbiran : membentukkan 1 struktur organisasi membawa kpd
kecekapan & keberkesanan
Teori pengurusan birokrasi : system formal dlm organisasi & pentadbiran dibentuk
memastikan kecekapan & keberkesanan
Frederick W . Taylor Meningkatkan kecekapan pekerja & produktiviti
Teori pengurusan Penggunaan kaedah kerja terbaik
saintifik Memilih & melatih pekerja yg sesuai
Kerjasama antara pekerja
Pembahagian tugas scr adil
Henry Gantt Carta Gantt memudahkan penurus merancang , menjadual & mengawal perjalanan
Teori pengurusan aktiviti
saintifik Memperkenalkan insentif kewangan kpd pekerja mencapai standard ditetapkan
Frank & Lilian
Gilberth Kecekapan kerja melalui pembahagian kerja mengikut elemen
Teori pengurusan Pekerja mengkhusus satu elemen kerja yg penting sahaja
saintifik
Henry Fayol
Diberi gelaran sbg Bapa Pemikiran Pengurusan
Teori pengurusan
pentadbiran
Pembahagian tugas : pengkhususan kerja bagi produktiviti
Autoriti : hak memberi arahan
Sumbangan Henry
Disiplin : pekerja mengikut arahan ditetapkan o organisasi
Fayol
Ekuiti : memberi layanan sama rata antara pekerja
( prinsip )
Susunan : Meletakan susunan bahan & sumber manusia di tempat & masa tepat
Mengutamakan kepentingan organisasi : organisasi diutamakan objektif peribadi
Autoriti pengurus didapati kedudukan pengurus
Individu memegang jawatan disebabkan prestasi
Sumbangan Max
Kedudukan jawatan , autoriti , tugas , tanggungjawab & perkaitan setiap perkara mesti
Waber
jelas
Teori pengurusan
Perlu ada hierarki kedudukan spy setiap pekerja mengetahui siapa & kpd siapa
birokrasi
melaporkan
Pengurus membentuk peraturan utk mengawal tingkah laku pekerja
Kemanusian Hubungan manusia
Sains tingkah laku
Abraham Maslow
Memperkenalkan Hierarki Maslow
Sains tingkah laku
keperluan pencapaian
hasrat diri

keperluan penghargaan

keperluan sosial

keperluan keselamatan

keperluan fisiologi

Memperkenalkan Teori x & Teori Y berdasarkan sifat

Teori X Teori Y
Malas bekerja Rajin bekerja
Douglas Mc Gregor Tiada cita2 Bertanggungjawab
Sains tingkah laku Perlu kawal Sanggup menghadapi risiko
Perlu dipaksa Berusaha mencapai matlamat
organisasi

Faktor pengeluaran digunakan berkesan


Kepentingan Pengurus membuat keputusan berkesan
kemahiran Pengurus memberi motivasi kpd pekerja
pengurusan Mengelakkan sbrg konflik berlaku
Menyelaraskan kerja dgn berkesan

peringkat Atasan

Peringkat peringkat Pertengahan


pengurusan
peringkat Bawahan

Peringkat Terdiri drpd Ketua Eksekutif & Pengurus


pengurusan atasan Besar
Pemilik syarikat dilantik o Lembaga Pengarah
Pengurus peringkat atasan ialah
Bertanggungjawab menentukkan dasar2
Pengarah Urusan
organisasi & akt. pengurusan strategik
Skop pembuat keputsan luas

Merupakan pengurus fungsian sprit pengurus


pemasaran , pengeluaran & kewangan
Peringkat Menyampaikan arahan dibuat o pengurus
Pengurus peringkat pertengahan
pengurusan atasan
ialah pengurus Pemasaran
pertengahan Terlibat perancangan taktikal
Menyelaraskanakt. Bahagian utk mencapai
matlamat ditetapkan o pihak atasan
Terdiri drpd penyelia , Ketua Unit , Penolong
& Ketua Kumpulan
Melaksanakan tugas yg diberikan o pengurus
Peringkat pertengahan
Pengurus peringkat bawahan ialah
pengurusan Merancangkan kerja harian & mengarahkan
penyelia pemasaran
bawahan pekerja bawahan melakukan kerja
Terlibat perancangan operasi
Skop kerja ditentukan o kemahiran
Konseptual
Teknikal
Jenis kemahiran
Pembuat keputusan
pengurusan
Kemanusiaan
Pengurus masa
Kebolehan melihat persekitaran organisasi
Berupaya berfikir scr abstark
Kemahiran
Dpt melihat jauh ke hadapan & menjangka sesuatu
konseptual
Menyelaras organisasi lebih sistematik
Menganal pasti mslh dlm pelbagai situasi
Kemahiran teknikal Memberi tunjuk ajar ttg perkara teknikal dlm aktiviti
Mengenal pasti mslh teknikal berlaku
Mnyelesaikan perkara berkatan teknikal sprt pengagihan sumber
Mengendalikan peralatan yg memerlukan teknikal baik
Membuat penyeliaan berkesan berkaitan aspek teknikal semasa proses pengeluaran
Kemahiran pembuat Keputusan baik diambil dlm persekitaran
keputusanan Dpt menyelesaikan mslh dgn cepat
Membuat pilihan alternatif terbaik bagi menyelesaikan mslh
Tindakan diambil dgn segera terhadap isu berlaku
Kemahiran Mempunyai kemahiran berkomunikasi dgn pelbagai pihak
kemanusiaan Perantara antara pihak pengurus dgn pekeja
Mampu menyelaraskan mslh antara pekerja
Menyampaikan arahan dgn jelas kpd pekerja
Pengurus wujud suasanan harmoni
Kemahiran pengurus Menggunakan masa melakukan akt. dgn masa ditetapkan
masa Membuat penjadualan yg sistematik
Menggunakan masa melakukan aktiviti utk mencapai kualiti pawaian ditetapkan
Mempunyai kecekapan menentukan setiap tugas
Menentukan jumlah masa diperlukan bagi sesuatu tugas

Membantu membentukan VMO


Menentukan hala tuju organisasi
Atasan Membantu membuat keputusan organisasi
Kemahiran Membentuk objektif jangka pjg organisasi
Konseptual dgn Merancang strategi daya saing organisasi
peringkat Pertengahan Menyelesaikan mslh jangka pjg
Memahami persekitaran & berfikiran scr abstrak
Menterjemah visi & misi
Bawahan Dpt menganalisis persekitaran
Melihat peluang masa depan & menjangka ancaman

Mengetahui prosedur setiap teknikal


Atasan Memahami mslh teknikal di peringkat bawahan
Memahami tanggungjawab teknikal pengurus peringkat bawahan
Kemahiran teknikal
Memberi tunjuk ajar kp pekerja
dgn peringkat
Pertengahan Menilai prestasi pekerja dgn adil
Memastikan semua kerja mengikut prosedur ditetapkan
Menggunakan teknologi dgn berkesan dlm menjalankan aktiviti
Memberi penerangan kpd pekerja
Bawahan
Mengenal pasti kerosakan peralatan
Tanggungjawab dlm operasi harian kilang
Sangat penting
Membuat keputusan bijak
Atasan Mengenal pasti kaedah terbaik melakukan sesuatu kerja
Membuat pilihan terbaik
Mengambil tindakan dgn segera
Menyelesaikan mslh dgn cepat
Kemahiran Memberhatikan pekerja bermasalah
Pembuat Pertengahan Menilai prestasi pekerja dgn adil
Keputusanan dgn Mengambil tindakan segera terhadap mslh berlaku
peringkat Keputusan berkaitan agihan sumber
Menyelesaikan mslh dgn cepat
Memberhatikan pekerja bermasalah
Bawahan Menilai prestasi pekerja dgn adil
car pengeluaran tdk sistematik
Mengawal peneluaran yg tdk mematuhi piawai

Memberi arahan dgn jelas


Memberi motivasi kpd pekerja
Atasan Berkomunikasi dgn jelas
Memahami hubungan pekerja dlm unit
Menyelesaikan mslh dlm unit pekerja
Memberi arahan dgn jelas
Memberi motivasi kpd pekerja
Kemahiran
Pertengahan Menjalin hubungan baik dgn pengurus lain
kemanusiaan dgn
Dpt bekerja dgn org lain
peringkat
Memahami sikap org lain
Memberi arahan dgn jelas
Memberi motivasi kpd pekerja
Bawahan Berkomunikasi dgn pekerja
Memimpin pekerja menjalankan kerja dgn betul
Memberi maklum balas kpd pengurus pertengahan & atasan

Penting
Membuat penrancang jangka pjg
Atasan Memastikan perancangan jangka pjg tercapai
Mengendalikan mesyuarat scr berkesan
Mengenal pasti peruntukan masa diperlukan
Penting
Merancang jadual peringkat jabatan
Kemahiran
Perengahan Menyediakan jadual peringkat jabatan
Pengurus Masa dgn
peringkat Memastikan peringkat bawahan menjalankan operasi
Memastikan projek & perancangan mengikut jadual ditetapkan
Penting
Menyiapkan kerja dirancang
Bawahan
Memperuntukan masa mengikut keperluan tugas
Menentukan jumlah masa diperlukan bagi sesuatu tugas
Perancangan Proses menentukan matlamat & membentuk visi & misi yg mencapai
Membentuk piawaian prestasi
Membentuk keutamaan akt. & isu organisasi
Kepentingan
Keadaan masa lalu menyumbangkan kejayaan & kegagalan
perancangan
Menilai tekanan factor luaran organisasi
Melaksanakan pembangunan pengurusan

Perancangan
Aspek Perancangan Strategik Perancangan Taktikal
Operasi
Pelan operasi Perancagan
Rancangan memperincikan bagaimana , terperinci dilakukan
keseluruhan di mana & bila strategi o pengurus
Maksud
organisasi bagi dirancang dilaksanakan peringkat bawahan
mencapai matlamat bagi mencapai
Jenis perancangan
objektif
Jangka Jangka masa panjang Jangka masa pendek kurang Jangka masa singkat
masa melebihi 5 tahun 1 tahun kurang sebulan
Mengagihkan sumber kpd Mengawal operasi
Kegunaan Mencapai VMO
aktiviti harian
Peringkat
Atasan Pertengahan Bawahan
pengurusan

Menentukan matlamat & objektif


Menganalisis persekitaran perniagaan
Proses perancangan Membentuk alternatif
Menilai alternatif
Memilih alternatif tindakan
Menentukan Elemen terpenting dlm sesuatu perancangan
matlamat & objektif Penentuan matlamat melibatkan jabatan
Penetapkan matlamat mengambil kira factor persekitaran
Pembentukan matlamat jangka pjg sbg panduan utk pengurus & penyelia
Skop perancangan dibuat berbentuk menyeluruh kpd jabatan & unit
Menganalisis Menjadi dasar kpd suatu rancangan tindakan
persekitaran Mengenal pasti keadaan persekitaran bagi membuat ramalan persekitaran pd masa
perniagaan hadapan
Analisis persekitaran dalaman menilai tahap kekuatan & kelemahan dlm perniagaan
Analisis persekitaran luaran menilai tahap peluang & ancaman dlm perniagaan
Membentuk Membentuk alternatif tertentu utk membuat keputusan
alternatif Pengurus menjana beberapa alternatif utk membantu organisasi membuat keputusan
Melibat perancangan strategic, perancangan taktikal & perancangan operasi
Pengurus menentukan lebih drpd 1 cara
Pengurus menggunakan pelbagai teknik utk membentuk alternatif
Menilai alternatif Pengurus menilai semua alternatif telah dikenal pasti dgn menggunakan kaedah
kuantitatif & kualitatif
Menggunakan alat perancangan utk mendptkn hasil penilaian yg tepat
Dinilai dri segi kelemahan & kelebihan sblm membuat keputusan
Pengurus mengambil kira nisbah faedah & jumlah kos keseluruhan scr terperinci
Memilih alternatif Pengurus memilih alternatif terbaik dpt membantu organisasi
tindakan Pengurus mengambil kira keputusan memilih alternatif bergantung pd factor kos,faedah
& masa
Pemilihan alternatif tdk melibatkan kos yg besar
Dpt memberi faedah kpd organisasi
Visi : matlamt ingin mencapai
Misi : tujuan penubuhan organisasi
Objektif : hasil akhir ingin mencapai
Unsur perancangan Strategi: rancangan umum organisasi sbg panduan kpd sbrg tindakan
strategik Taktik : matlamat lebih spesifik menyatakan cara melaksanakan strategi
Dasar : panduan kpd pengurus & pekerja membuat keputusan
Prosedur : tatacara ditetapkan melaksanakan tugas dlm organisasi
Standard :set piawaian sbg ukuran kpd pengurus melaksanakan tugas
Analisis Pulang Modal : kualiti produk dijual menanmpung kos berubah & kos tetap utk
mendapatkan keuntungan
Bajet : memperuntukan sumber kewangan tujuan pelaksanaan sesuatu aktiviti
Alat perancangan Carta Gantt : memberi gambaran ttg perancangan tahap kemajuan setiap aktiviti
disiapkan berdasarkan tarikh ditetapkan
Critical Path Method (CPM ) :rajah menggunakan garisan bagi turutan akt.2 & jangka
masa diperuntukan
Kegunaan Analisis Memberitahu pengurus berapakah volum jualan dpt keuntungan
Pulang Modal Membantu pengurus mengetahui titik pulang modal
Membantu pengurus memahami hubungan kait antara volum jualan , kos & keuntungan
Kegunaan Bajet Menyediakan perancanh=gan aktiviti dgn cekap
Menagihkan sumber dgn berkesan
Mengawal penggunaan sumber dlm tempoh pelaksanaan bajet
Menyakinkan pembiaya mendapatkan pinjaman
Kegunaan Carta Merancang kemajuan program dgn mudah
Gantt Mengagihkan masa penggunaan mesin & masa penggunaan manusia
Akt. diatur mengikut turutan jadual yg telah ditetapkan
Tahap kemajuan bagi setiap projek berdasarkan tarikh
Kegunaan Critical Melicinkan perjalanan projek
Path Method (CPM ) Mengenalpasti jangka masa penyiapan setiap aktiviti
Kepentingan aktiviti dlm projek
Pengorganisasian Proses penyusunan & pengagihan sumber dlm organisaasi
Kepentingan Menyediakan aliran kerja
Pengorganisasian Menjimatkan kos tenaga kerja
Menyediakan panduan melaksanakan tugas
Melancarkan akt. perancanagn & pengawalan
Melancarkan prose komunikasi & proses pembuatan keputusan
Bentuk penjabatan Penjabatan mengikut fungsian : pengelompokan akt. kerja mengikut fungsi perniagaan
Penjabatan mengikut divisyen : pengelompokan akt. kerja mengikut jenis produk ,
kumpuan pelanggan & kwsn pasaran
Penjabatan mengikut matriks : menggabungkan penjabatan mengikut fungsi & divisyen
Penjabatan
mengikut fungsian Kelebihan Kelemahan
Menggalakkan perkembangan Mementingkan jabatan
kemahiran pekerja Koordinasi kerja sukar
Penyelesaian mslh lebih cekap Konflik berlaku antara jabatan
Mengurangkan pertindihan tugas

Pengurus Besar

Pengurus Kewangan pengurus pengeluaran pengurus pemasaran


Kwalan mudah dilakukan
Struktur diagihkan tugas & fungsi
Pengasingan jabatan dilakukan bagi mencapai ekonomi
Pengkhusussan berdasarkan kemahiran
Kedudukan ahli organisasi mengikut persamaan dlm kemahiran kepakaran & akt kerja
Penjabatan
mengikut divisyen Kelebihan Kelemahan
Menggalakkan perkembangan Persaingan sumber organisasi
kepakaran pekerja dlm bidang Koordinasi kerja sukar
Maklumat mudah dikumpul Penyelenggaran perkhidmatan sukar
Pekerja lebih komited memajukan
jabatan

Pengurus Besar

Pengurus kwasan pengurus kwasan pengurus kwasan


Pengarah produk A Pengarah produk B Pengarah produk C
Perucitan Pemborong Kerajaan

Pengurus Pemasaran P. pengeluaran P . Kewangan P.Sumber manusia

Penjabatan
mengikut matriks Kelebihan Kelemahan
Menggalakkan perkembangan Kos pengurusan tinggi
kemahiran pekerja Berlaku pengcanggahan arahan
cabaran pekerja Konflikberlaku antara jabatan
Menggalakkan kerjasama anatara
jabatan

Pengurus Besar

Pengurus projek pengurus kewangan pengurus pengeluaran

P.Projek A kakitanganProjek A & kewangan kakitanganProjek A & pengeluaran


P.Projek B kakitanganProjek B & kewangan kakitanganProjek A & pengeluaran
P.Projek C kakitanganProjek C & kewangan kakitanganProjek A & pengeluaran

Struktur campuran penjabatanan projek & fungsian


Pekerja menerima arahan daripada pengurus Projek & Fungsian
Pekerja melaporkan akt kpd pengurus projek & fungsian
Fungsian menentukan penempatan tetap
Bentuk struktur Pasukan
organisasi Projek
berasakan Tanpa sempadan
Unit perniagaan strategic (UPS)
Pasukan Pasukan sbg put koordinasi
Ahli memiliki kemahiran umum & khusus
Pasukan mampu menyelesaikan mslh organisasi
Projek Integrasi antara kepakaran adalah efektif
Penyelarasan lebih mudah
Tindakan diambil segera jika belaku mslh
Tanpa sempadan Menghapuskan rantaian arahan
Jangkaun kawalan lebih terbatas
Tiaada sempadan berurusan dgn organisasi
Unit perniagaan Keluaran dpt memajukan
strategic (UPS) Unit perniagaan strategic tertumpu ke arah satu set produk
Perniagaan kecil terpisah dibangunkan sbg 1 unit dlm syarikat lebih besar
Proses Penentuan objektif
pengorganisasian Pengenalpastian aktiviti
Pengelasan aktiviti
Pengelompokan aktiviti
Pengagihan tugas, autoriti & tanggungjawab
Penentuan objektif Pengurus mengenal pasti
Pengurus mengenal pasti objektif setiap unit
objektif organisasi perlu
Pengurus mengenal pasti sumber perlu ada & tugas
dicapai
Objektif menjadi panduan utk menentukan aktiviti
perlu dilaksanakan
Pengenalpastian Pengurus mengenl pasti aktiviti2 terlibat dlm usaha Kedai runcit membeli brg
aktiviti mencapai matlamat organisasi dlm kuantiti kecil &
Pengurus membahagikan aktiviti kpd aktiviti utama membungkus barang
Pengelasan aktiviti Melaksanakan akt.
Menyusun akt. mengikut kemahiran pekrja tertentu
menghantar brg , kedai
Memperincikan segala kerja mengikut fungsi & tujuan
runcit memerukan pekerja
yg sama
berlesen memandu
Pengelompokan Proses memngumpul akt. berkaitan dlm kumpulan tertentu
aktiviti Semua kerja mengkut fungsi yg sama dlm satu bidang
Pengagihan tugas, Mengagihkan tugas kpd pekerja mengikut kepakaran masing2
autoriti & Pekerja diberi anggungjawab berdasarkan tugasan dilakukan
tanggungjawab Menurunkan autoriti kpd pekerja agar mereka dpt menjalankan kerja dgn cekap
Fail meja
Manual organisasi Prosedur kualiti
Manual prosedur kerja
Fail meja Dokumen rujukan kpd pekerja
Senarai tugas & tanggungjawab ssorg dlm jabatan
Rangkaian prosedur & senarai semak
Setiap jawatan diperuntukan satu fail
Carta menunjukkan kedudukan individu dlm bahagian masing2
Prosedur kualiti Rekod kualiti diwujudkan sbg bukti pematuhan piawai
Tujuan mengawal , mengenal , menyimpan , menjaga , mendapatkan semula &
melupuskan rekod kualiti
Manual prosedur Dokumen rujukan kpd peringkat jabatan
kerja Berasaskan fungsi & tugas jabatan
Setiap jabatan mempunyai satu manual prosedur kerja
Mengandungi maklumat menyeluruh ttg semua akt. jabatan
Autoriti
Tanggungjawab
Akauntabiliti
Pemusatan autoriti
Pemencaran autoriti
Konsep
Penugasan
pengorganisasian
Empowermen
Autoriti lini
Autoriti staf
Jangkauan kawalan
Rantaian arahan
Autoriti Hak sah memberi arahan membuat keputusan diberi kpd ssorg pekerja disebabkan
kedudukan
Pengurus memunyai autoriti berbeza berasakan peringkat pengurusan
Tanggungjawab Kewajipan sorg pekerja meaksanakan tugas
Wujud apabila ssorg enerima sesuatu kerja
Akauntabiliti Setiap pekerja menerima pujian bagi hasil akhir setiap tugas
Merupakan kesan +ve diterima o pekerja apabila menerima tanggungjawab
Pemusatan autoriti Keputusan dibuat seragam
Pengurus atasan mempunyai kuasa penuh membuat keputusan
Autoriti diberikan kpd pekerja bawahan adalah sedikit
Kebaikan :
Cepat membuat keputusan & tdk melibatkan byk pihak
Pengurus atasan bertindak sbg 1 pasukan
Memudahkan membuat keputusan krn pekerja mengikut arahan
Pemencaran autoriti Pengurus atasan hanya membuat sebahagian keputusan
Keputusan dilakukan dgn cepat
Kuasa diagihkan kpd pekerja bawahan utk membuat keputusan
Penugasan Pihak atasan memberi hak bertindak membuat keputusan dlm bidang tertentu kpd
kakitangan bawahan
Kebaikan :
Menjimatkan masa & beban pengurusan
Dpt meningkatkan prestasi syarikat
Dpt menguji tahap keupayaan pekerja utk mengurus
Meningkatkan kemahiran pengurusan bagi pengurus bawahan yg mendapat autoriti

Empowermen Mengaihakn kuasa kpd semua peringkat pengurusan utk membuat keputusan
Kebaikan :
Mengurangkan beban tugas pengurus atasan bagi membuat keputusan
Menjana idea yg kreativiti & inovasi
Motivasi pekerja meningkat krn idea mereka diterima dlm membuat keputusan
Autoriti lini Kuasa formal memberi arahan & mengawal pekerja bawahan
Pengurus Besar

Pengurus Kewangan pengurus pengeluaran pengurus pemasaran

Autoriti staf Kuasa pengurus menasihat jabatan2 lini melibatkan kemahiran bagi menyokong akt.
jabatan
Pengurus Besar
Audit dalaman
Pengurus Kewangan pengurus pengeluaran pengurus pemasaran

Jangkauan kawalan Bilangan staf bawahan melaporkan terus kpd pengurus


Jangkauan kawalan Pengurus mengawal pekerja
luas Bilang pekerja byk diletakkan di bawah sorg ketua
Organisasi mempunyai struktur rendah
Pengurus
besar

Jangkauan kawalan Pengurus mengawal sedikit pekerja


sempit Bilang pekerja sedikit diletakkan di bawah sorg ketua
Organisasi mempunyai struktur tinggi
Pengurus
besar
Jangkauan kawalan Pengurus mengawal sedikit pekerja tetapi lebih ramai drpd kawalan sempit
sederhana Ramai penyelia mengawal pekerja dlm sebuah organisasi tetapi kurang berbanding dgn
jangkauan kawalan sederhana

pengurus
besar

Rantaian arahan Rantaian jelas & tiada sekatan dlm menghubungkan setiap pekerja
Autoriti & tanggungjawab tdk terputus drpd pengurus atasan sehingga bawahan

Pengurus Besar

pengurus Pemasaran pengurus kewangan

penyelia pemasaran penyelia kewangan

Pemimpin Proses pengurus mempengaruhi gelagat pekerja


Kepentingan Membantu mencapai VMO
Memberi motivasi kpd pekerja
Wujud suasana yg harmoi
Mengelakkan konflik berlaku
Mengukuhkan perpaduan dlm organisasi
Jenis kuasa Kuasa Sah
Kuasa Rujukan
Kuasa Ganjaran
Kuasa Desakan
Kuasa Kepakaran
Kuasa Sah Kuasa drpd kedudukan & jawatan formal
Kuasa dimiliki sehingga org itu meninggalkan organisasi / diberikan jawatan lain
Pihak atasan memindahkan kuasa rasmi kpd org lain dlm sesuatu kedudukan
Kuasa Rujukan Pemimpin memiliki kuasa disukai o pekerja
Perasaan penerimaan peribadi pekerja terhadap pemimpin
Kuasa timbul drpd ciri keperibadian dimiliki o pemimpin
Kuasa Ganjaran Kuasa memberi ganjaran sama ada bentuk wang / bukan wang bagi mempengaruhi
produktiviti pekerja
Semakin tinggi ganjaran diberi , samakin tinggi semangat pekerja melaksanakan kerja
Kuasa Desakan Kuasa mengambil tindakan negatif terhadap pekerja yg gagal memenuhi keperluan &
kehendak organisasi
Kuasa ugutan dpt menimbulkan ketakutan dlm hati pekerja
Memaksa pekerja melakukan tugas
Kuasa Kepakaran Kuasa timbul drpd kemahiran & pengetahuan pemimpin dlm sesuatu bidang
Pekerja menghormati pemimpin ingin mendapatkan kemahiran dimiliki o pemimpin
Jenis kepimpinan Kepimpinan Transactional
Kepimpinan Transformational
Kepimpinan Karismatik
Kepimpinan Berwawasan
Kepimpinan Pemimpin menawarkan ganjaran kpd pekerja berdasrkan pencapaian masing2
Transactional Pemimpin memberi pekerja apa yg diinginkan o mereka & sbg balasan pekerja meberi
apa yg diinginkan o pemimpin
Pertukaran janji antara pemimpin dgn pekerja
Kepimpinan Pemimpin memberi dorongan kpd pekerj melakukan
Transformational Mempunyai byk idea dijanakan
Cepat menyesuaikan diri dgn kedaan baharu
Kepimpinan Pemimpin memiliki sifat kendiri yg amat tinggi mampu menjadi contoh kpd org lain
Karismatik Mempunyai hala tju yg jelas melaksanakan tugas
Berjuang mencipta kejayaan
Sentiasa berkomunikasi dgn pekerja
Pengurus bersifat berani mengambil risiko yg tinggi
Kepimpinan Pemimpin membentuk satu wawasan bagi mencapai organisasi pd masa hadapan
Berwawasan Mempunyai kemahiran & mengenal pasti wawasan
Dpt menerangkan wawasan kpd org lain
Dpt menyampaikan wawasan melalui pertuturan
Gaya kepimpinan Autokratik
Gaya kepimpinan Demokratik
Gaya kepimpinan
Gaya kepimpinan Laissez Fair
Gaya kepimpinan Kontingensi
Gaya kepimpinan Pengurus memberi arahan kpd pekerja dgn pekerja tanpa byk soal
Autokratik Pengurus mempunyai kuasa penuh membuat keputusan
Pekerja tdk melibatkan dlm pembuat keputusan
Sebarang pandangan pekerja tdk dihiraukan
Tugas pekerja hanya menyiapkan tugasan diberikan
Gaya kepimpinan Pembuatan keutusan melibatkan pekerja
Demokratik Menerima ide baharu dari pekerja
Sentiasa berbincang dgn pekerja
Memberi ruang kpd pekerja utk berbincang
Mengembangkan bakat pekerja bawahan
Gaya kepimpinan Memberi hak membuat keputusan kpd pekerja
Laissez Fair Tdk perlu memberi byk arahan & kawalan
Pekerja menggunakan kemahiran utk menyelesaikan mslh
Yakin bahawa pekerja mampu menyelesaikan mslh
Gaya kepimpinan Pemimpin sendiri membuat keputusan sendiri
Kontingensi Melibatkan mslh besar
Melibatkan perkara menyentuhkan sensitivity pekeja
Melibatkan keputusan berkaitan pengeluaran produk baharu
Pemimpin berbincang dgn pekerja bagi membuat keputusan
Melibatkan pelan operasi
Melibatkan mslh disiplin dlm operasi
Pemimpin memberi kebebasan kpd pekerja bagi membuat keputusan
Pembuat keputusan kpd mslh rutin
Melibatkan operasi tdk perlu kawalan pengurus atasan
Perbezaan
Pemimpin dgn
pengurus Aspek Pemimpin Pengurus
Tanggungjawab Dipikul scr sukarela Dipikul scr dibayar gaji
Kedudukan Bersifat formal & tdk formal Bersifat formal
jawatan
Kaedah Melakukan perkara yg betul Melakukan perkara dgn cara yg betul
pengarah
Skop Membentuk visi tertentu Mencapai matlamat organisasi
pendekatan ditetapkan
Perbezaan
Aspek Formal Tdk formal
Pemimpin formal
Matlamat Fokus kpd organisasi Fokus kpd kumpulan berkepentingan
dgn tdk formal
Komunikasi Mengikut aliran hierarki Tdk ada aliran tertentu
Pelantik Dilantik o pihak pengurusan Dipilih o ahli kumpulan
Jawatan Memegang jawatan rasmi Memegang jawatan berdasarkan
persetujuan ahli

Dorongan dalaman wujud pada diri ssorg usahawan & pekerja bagi mencapai matlamat
Motivasi
organisasi
usaha , prestasi & moral pekerja
Kepentingan kerjasama dlm kalanga ahli organisasi
motivasi Mengelakkan pekerja mahir dlm organisasi
(-) kadar ponteng kerja dlm organisasi
Pencapaian : pekerja meletakan matlamat ingin mencapai
Tanggungjawab : Pekerja diberi kuasa membuat keputusan
Faktor motivasi Kemajuan kejaya : Pekerja ada peluang prestasi kerja
Ganjaran kewangan : Bonus & kenaikan gaji terhadap pekerja
Suasana tempat kerja selesa : Keselamatan & susun atur perabot dlm organisasi
Teori motivasi Teori motivasi Maslow
Teori motivasi Herzberg
Teori motivasi McGregor
Teori motivasi McClelland
Teori motivasi Keperluan fisilogi : Keperluan asas manusia
Maslow Keperluan keselamatan : Keperluan dilindungi drpd sbrg ancaman
Keperluan sosial : Keperluan diterima o masyarakat mempunyai perasaan dimiliki & kasih
syg
Keperluan Penghargaan : Keperluan mendapat penghormatan & kedudukan
Keperluan pencapaian hasrat diri : pencapaian terakhir diinginkan o ssorg manusia
Teori motivasi Faktor penjagaan ( Hygiene )
Herzberg Berkaitan dgn faktor luaran
Menimbulkan tdk puas hati sekiranya keperluan gagal dipenuhi
Menimbulakan perasaan neutral sekiranya keperluan dipenuhi
Faktor motivasi ( Dorongan )
Berkaitan dgn factor motivasi
Ketidakpuasan tdk timbul walaupun tanpa motivasi
Teori motivasi
McGregor Teori X Teori Y
Malas bekerja Rajin bekerja
Tiada cita2 Bertanggungjawab
Perlu kawal Sanggup menghadapi risiko
Perlu dipaksa Berusaha mencapai matlamat
organisasi
Teori motivasi Keperluan terhadap kuasa : individu suka memberi tunjuk ajar kpd org lain
McClelland Keperluan penggabungan : Individu suka bekerja dlm kumpulan
Keperluan Pencapaian : Individu sentiasa mengingkan kejayaan & suka mengambil risiko
Pasukan Kumpulan manusia bekerja scr bersama
Organisasi mendapatkan byk idea utk tujuan inovasi
Menyempurnakan akt. kerja scr tanggungjawab bersama membantu organisasi melatih
Kepentingan pekerja
pasukan Meningkatkan produktiviti pekerja
Wujud semangt kerja antara ahli kumpulan
Pembentukan
Proses Peributan
pembentukan Penyesuain
pasukan Pelaksanaan
Penangguhan
Pembentukan Peringkat pengenalan antara ahli
Ahli kumpulan bertemu pertama kali
Peributan Konflik timbul antara ahli kumpulan
Konflik menetukan siapa layak menjadi ketua
Penyesuain Konflik Berjaya diselesaikan
Kesepaduan antara ahli terbentuk
Semua ahli menerima nrma kumpulan
Pelaksanaan Setiap ahli bekerjasama menjayakan projek
Setiap ahli menjalankan tuga2 masing2
Penangguhan Tugas Berjaya disempurnakan & matlamat tercapai
Pasukan dibubarkan
Faktor Persekitaran luar
Faktor Organisasi
Punca Stres
Faktor Pekerjaan
Faktor Individu
Faktor Persekitaran Situasi ekonomi tdk stabi : Industri berisiko menyebabkan ramai pekerja kehilangan kerja
luar Situasi politik tdk menentu : Penduduk berasa bertekan krn keadaan huru hara berlaku
Perubahan teknologi : Pekerja berasa semakin tertekan utk menimba seberapa byk
pengetahuan tertentu
Faktor Organisasi Struktur organisasi kabur : Rantaian arahan tdk jelas pekerja menerima arahan yg diberikan
kpd mereka
Gaya pengurusan : Autokratik menyebabkan pekerja tertekan apabila pandangan tdk ambil
kira dlm sebarang keputusan
Pengalaman dasar , prosedur & peraturan ketat : (-) memberi penekanan terhadap aspek
kemanusiaan menyebabkan pekerja terpaks bekerja keras
Faktor Pekerjaan Keperluan kerja : Kemahiran tdk cukup utk menjalankan tugas diberikan menyebabkan
mereka stress
Gangguan seksual : Dialami o erkerja wanita menimbulkan perasaan takut
Peruntukan masa : Tempoh masa diberikan utk menyiapkan tugasan terlalu pendek /
panjang
Faktor Individu Persepsi (-) individu : Tahap kemampuan ssorg pekerja kurang yakin malaksanakan sesuatu
pekerjaan diberikan kepadanya
Tiada motivasi : Individu (-) bermotivasi & mempunyai tahap keyakinan diri rendah lebih
mudah mendapat stress
(-) kemampuan : Pekerja (-) berkemampuan mudah berasa tertekan jika kerja diberikan
berada di luar keupayaan pekerja
Cara / Kaedah Individu
mengurus stress Organisasi
Individu Kaedah pengurusan masa :
membuat jadual setiap kerja
tdk melaksanakan tugas pd saat akhir
menyenaraikan tugas
Kaedah fisiologi :
mengamlakan kaedah yoga
merehatkan tubuh badan utk menghilangkan stres
Kaedah sukan & rekreasi :
melakukan akt. sukan & akt. rekreasi
Kaedah sokongan sosial :
dpt khidmat kaunseling
berinteraksi dgn rakan
Organisasi Iklim organisasi yg baik :
(-) birokrasi dlm organisasi
Sentiasa menjaga kebajikan pekerja
Program pengurusan stress :
Melaksanakan aktiviti senaman
Melakukan latihan teknik meditasi
Program sokongan keluarga :
Wujud jadual waktu kerja fleksibel
Ibu bapa tdk perlu menghantar anak ke pusat penjagaan
Individu
Kesan stress
Organisasi
Individu Fisiologi : Individu memahami stress akan mengalami mslh drpd fizikal
Psiologi: Cepat rasa bersalah , murung & sedih
Gelagat : Pelakuan yg (-)
Organisasi Produktiviti terjejas : Kemerosotan prestasi pekerja
Kos organisasi meningkat : Organisasi membayar kos harta yg rosak akibat vendalisme
Imej organisasi terjejas : Pekerja bergaduh , melakukan vendalisme
Pengawalan Proses memantau akt. & mencapai prestasi serta memastikan hasil akhir tecapai dlm
organisasi
Kepentingan Memastikan maklum balas diberikan dgn tepat
kawalan Memastikan hasil akhir diperoleh dlm piawaian yg tetap
Memastikan setiap operasi disempurnakan mengikut piawaian ditetapkan
Mengelakkan penyelewengan berlaku
Memastikan akt. organisasi mengikut perancangan & piawaian ditetapkan
Fleksibiliti : kelonggaran diberi drpd kawalan ditetapkan mengikut keadaan dari semasa
ke semasa
Ketepatan maklumat : Maklumat2 diberi haruslah benar & tepat utk mendapatkan
kawalan yg berkesan
Prinsip kawaln
Ketepatan masa : Menggunakan prinsip keberkesanan & kecekapan utk mendapat
maklumat pada masa tepat
Penerimaan o ahli organisasi : perkara dikawal mesti ipersetujui o ahli organisasi
Fokus kpd perkara penting : Fokus kpd prestasi ingin meningkatkan kerja organisasi
Kawlan dalaman : Kaedah digunakan utk menguruskan operasi dgn cekap & semua akt.
Jenis kawlan kewangan & bukan kewangan berjalan dgn lancar
Kawalan luaran : Kaedah menjejaskan operasi yg tdk digubal o syarikat
Ciri Kawlan dalaman Penentuan tanggungjawab : Individu bertanggungjawb dlm bidang kuasa mereka
Kelulusan & penurunan kuasa : Dpt menghindari penyalahgunaan kuasa & penipuan
Pertukaran kerja : mengelakkan individu melakukan kerja yg sama dlm masa yg pjg
Rekod dokumen lengkap : Dokumen lengkap utk menggambarkan urus niaga yg betul
Jenis Kawalan Audit dalaman : Akauntan bekerja dlm organisasi utk menilai aktiviti penyimpanan rekod
dalaman organisasi
Dasar organisasi : Panduan organisas membantu pengurus membuat keputusan &
mengambil tindakan
Prosedur kerja : Tatacara berturutan diikuti o pengurus membat keputusan
Jenis Kawalan luaran Audit luaran : Juruaudit dilantik dari luar organisasi utk menilai penyata kewangan
Peraturan : Tatacara bagaimana sesuatu perkara dilakukan dgn baik
Undang2 : Peraturan mentadbir tingkah laku masyarakat
Menetapkan standard
Mengukur pencapaian
Proses kawalan
Membandingkan pencapaian dgn standard
Membuat langkah pembatulan
Menetapkan Penetapkan standard dicapai dlm organisasi
standard Standard harudlah jelas & mudah faham serta dpt dicapai
Standard diukur dlm sebutan kualiti , kuantiti & masa
Mengukur Tujuan mengeetahui tahap pencapaian dijalankan dlm aktiviti
pencapaian Pengukuran pencapaian dilakukan scr berterusan
Ukuran pencapaian digunakan scr lisan / bertulis
Membandingkan Tujuan mengukur keberkesanan proses pengawalan
pencapaian dgn Pengurus mengenal pasti penyelewengan berlaku
standard Tindakan pembetulan diambiljia berlaku sebarang penyelewengan
Membuat langkah Tindakan pembetulan dilakukan dgn segera jika terdapat perbezaan besar
pembatulan Pengurus mengenal pasti punca penyelewengan berlaku spy dpt langkah pembetulan
dilakukan
Tindakan pembetulan dilakukan dari peringkat awal punca mslh
Kawalan awalan
Kaedah kawalan Kawalan semasa
Kawalan selepas
Kawalan awalan Kawalan dibuat terhadap input yg memenuhi standard piawaian ditetapkan
Memastikan mutu input dpt mengelakkan kerosakan apabila output telah dihasilkan
Kawalan mengenal pasti kerosakan produk
Kawalan semasa Kawaln dibuat semasa dlm proses transformasi input kpd output
Dpt menilai prestasi pekerja dlm melaksanakan tugasan
Mengenal pasti sebahagan proses diubahsuai spy tindakan pembetulan dilaksanakan gn
segera
Kawalan selepas Kawalan dibuat ke atas output dilakukan dgn memenuhi standard ditetapkan
Menilai prestasi syarikat keseluruhan
Memastikan produk memenuhi standard
Analisis Pulang Modal : kualiti produk dijual menanmpung kos berubah & kos tetap utk
mendapatkan keuntungan
Bajet : memperuntukan sumber kewangan tujuan pelaksanaan sesuatu aktiviti
Alat kawalan Carta Gantt : memberi gambaran ttg perancangan tahap kemajuan setiap aktiviti
disiapkan berdasarkan tarikh ditetapkan
Analisis PERT/CPM: rajah menggunakan garisan bagi turutan akt.2 & jangka masa
diperuntukan
Tujuan Analisis Menentukn harga minimum setiap produk
Pulang Modal Menentukan masa utk mendapatkan titik pulang modal
Menentukan kesan dari perubahan jumlah hasil dlm pel. peringkat aktiviti
Tujuan Bajet Membantu menyediakan akt. lebih efektif
Membantu mengagihkan sumber dgn berkesan
Peruntukan digunakan scr berkesan dpt mengelakkan pembaziran
Tujuan Carta Gantt Mengawal penggunaan masa dlm proses pengeluaran
Memantau akt. dijalankan dgn serentak
Aktiviti disiapkan mengikut jadual masa ditetapkan
Tujuan Analisis Aktiviti disiap pada masa dirancang
PERT/CPM Mengawal aktiviti luar jangka dlm proses pengeluaran

Anda mungkin juga menyukai