Anda di halaman 1dari 26

HUKUM COULOMB

Menurut Coulomb, dua muatan yang didekatkan akan bekerja gaya tarik atau gaya
tan
tolak. Gaya tarik terjadi jika muatan berlainan jenis sedangkan gaya tolakan terjadi
pada muatan yang sejenis
ya
Gaya tersebut disebut gaya coulomb yang besarnya sebanding dengan perkalian
kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dapat dituliskan
sebagai berikut.
-ta
Keterangan:
F = Gaya Coloumb (N)
k = Konstanta = 9 x 109 Nm2 / C2
q1 = Besar muatan 1 (C)
q2 = Besar muatan 2 (C)
r = Jarak antar muatan (m)
ny

Kuat Medan Listrik


Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang masih merasakan pengaruh
gaya Coulomb.
a.c
om

Dari gambar tersebut arah garis garis medan listrik jika muatan positif (+) keluar
menuju muatan negatif (-) masuk.
Besarnya medan listrik disebut kuat medan listrik yang dirumuskan sebagai berikut:
atau
tan
Keterangan:
E = Kuat Medan listrik (N/C)
k = konstanta = 9 x 109 Nm2/C2
q = Muatan listrik (C)
ya
r = jarak dari titik ke muatan sumber medan listrik (m)

Energi Potensial Listrik


Energi potensial listrik secara matematis dapat di rumuskan sebagai berikut:
-ta

Keterangan:
Ep = energi potensial listrik (joule)
k = konstanta = 9 x 109 N m2 / C2
q1, q2 = besar muatan listrik (C)
r = jarak antara muatan (m)
ny

Usaha

Merupakan perubahan energi potensial


a.c

Keterangan:
W = Usaha (joule)
k = konstanta = 9 x 109 N m2 / C2
q1, q2 = besar muatan listrik (C)
r1 = jarak awal (m)
om

r2 = jarak akhir (m)


Kekekalan energi

Berlaku dalam medan listrik


tan
Di mana:

Keterangan:
E = kuat medan antar pelat (N/C)
d = jarak antar pelat (m)
ya
Potensial Listrik
Energi potensial merupakan besarnya energi potensial yang dimiliki muatan 1
Coulomb. Dari definisi ini, potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut.
-ta

atau

Keterangan:
V = Potensial listrik (Volt)
ny

k = Konstanta = 9 x 109 N m2 / C2
q = besar muatan sumber (C)
r = jarak titik dari muatan (m)

Hukum Gauss
a.c

Hukum gauss menyatakan bahwa jumlah garis medan listrik yang menembus suatu
permukaan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang ada di dalam permukaan
tersebut. Hukum ini menghubungkan medal listrik pada permukaan tertutup dengan
muatan total di dalam permukaan tersebut. Dirumuskan sebagai berikut:
om

Keterangan
f = fluks listrik (weber)
q = muatan total di dalam permukaan (C)
eo = permitivitas listrik di ruang hampa (8,85 x 10-12 C2/N m2)
E = medan listrik (N/C)
A = Luas permukaan yang dilingkupi muatan (m2)

q = sudut antara medan listrik dan normal bidang

Penerapan Hukum Gauss


tan
Bola Konduktor Bermuatan

Bola konduktor berongga


ya
-ta
Kuat medan di dalam bola ( r < R)
E=0
Potensial Listrik di dalam bola (r < R)

Kuat Medan di luar bola ( r > R)


ny

Potensial listrik di dalam bola (r > R)


a.c

Keterangan
r = Jarak titik ke muatan sumber
R = jari jari bola konduktor
om
Keping Sejajar Bermuatan
tan

Kuat Medan
ya
Keterangan :
E = Kuat medan listrik di antara keping sejajar (N/C)
q = muatan total di dalam permukaan (C)
eo = permitivitas listrik di ruang hampa (8,85 x 10-12 C2/N m2)
-ta
A = Luas keping (m2)
= rapat muatan keping (C/m2)

Kapasitor
Kapasitor berfungsi sebagai komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan
ny

muatan listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan disebut dengan


kapasitas kapasitor. Besarnya kapsitas dari suatu kapasitor di rumuskan sebagai
berikut:
a.c

Keterangan :
C = kapasitas kapasitor (Farad)
q = muatan yang tersimpan (Coulomb)
V = beda potensial (Volt)
Kapasitor pada umumnya terdiri dari dua keping sejajar yang diletakkan berdekatan
tetapi tidak saling bersentuhan.
om

Rumusan kapasitas kapsitor jika tanpa bahan penyekat :

Jika ada bahan penyekat/dielektrik:


Keterangan:
Co = kapasitas kapasitor tanpa bahan elektrik (F)
tan
A = luasan penampang plat ()
d = jarak antarplat sejajar (m)
C = Kapasitas kapasitor dengan bahan elektrik (F)
k = konstanta dielektrik bahan

Rangkaian Kapasitor

RANGKAIAN SERI
ya
-ta

Sifat-sifat yang dimiliki rangkaian seri sebagai berikut:


Kapasitas pengganti
ny

Muatan kapasitor sama


Q1 = Q2 = Q3 = Qtotal
Beda potensial antar kapasitor
a.c

RANGKAIAN PARALEL
om

Sifat-sifat yang dimiliki rangkaian seri sebagai berikut:


Kapasitas pengganti :
Co = C1 + C 2 + C3
Beda potensial tiap kapasitor sama
V1 = V2 = V3
Muatan antar kapasitor
Q1 : Q2 : Q 3 = C 1 : C 2 : C 3
Energi yang tersimpan pada kapasitor
tan
Keterangan:
W = energi yang tersimpan dalam kapasitor (Joule)
Q = muatan kapasitor (Coulomb)
V = beda potensial (Volt)
C = Kapasitas Kapasitor (Farad)
[adinserter block="5"]

CONTOH SOAL & PEMBAHASAN


ya
Soal No.1 (UN 2012)
Dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak r meter sehingga
terjadi gaya coloumb sebesar F1 Newton. ketika jarak keduanya di ubah menjadi dua
kali semula , gaya Coulomb yang di alami menjadi F2 . Perbandingan F 1: F2 adalah....
-ta
A. 1:2
B. 2:1
C. 1:4
D. 4:1
E. 3:2
ny
a.c
om
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta

Jawaban : D

Soal No.2 (SBMPTN 2013)


Jumlah muatan dari dua buah muatan q1 dan q2 adalah -6C. Jika kedua muatan
tersebut dipisahkan sejauh 3m maka masing masing muatan akan merasakan gaya
ny

listrik sebesar 8mN. Besar q1 dan q2 berturut turut adalah

A. -5 C dan -1 C
B. -10 C dan 4 C
C. -3 C dan -3 C
D. -8 C dan 2 C
a.c

E. -4 C dan -2 C
om
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta
ny

Jawaban : E

Soal No.3 (UN 2013)


Dua muatan listrik B dan C yang berada sejauh 8 cm menghasilkan gaya 50 N. Jika
muatan C digeser ke kanan sejauh 8 cm, maka besar gaya tarik pada muatan B dan C
adalah .....( 1C = 10-6 C)
a.c

A. 7,5 N
B. 12,5 N
om

C. 17,5 N
D. 22,5 N
E. 27,5N
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta

Jawaban : B
ny

Soal No.4 (SBMPTN 2013)


Dua buah bola identik bermuatan memiliki massa 3,0 x 10 2 kg digantung seperti
seperti pada gambar. Panjang L setiap tali adalah 0,15m. Massa tali dan hambatan
udara diabaikan. Bila tan = 0,0875, sin = 0,0872 dan g = 10m/s2 maka besar
muatan pada setiap bola adalah .
a.c
om

A. 4,4 x 10-6C
B. 4,4 x 10-7C
C. 4,4 x 10-8C
D. 8,8 x 10-7C
E. 8,8 x 10-8C
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta
ny
a.c

Jawaban : C

Soal No.5 (UN 2009)


Perhatikan gambar berikut ini!
om

Jika muatan +Q terletak antara A dan B di mana muatan +Q harus diletakkan


sehingga gaya Coulomb yang dialaminya nol?

A. 3 cm dari muatan B
B. 4 cm dari muatan B
C. 5 cm dari muatan B
D. 3 cm dari muatan A
E. 6 cm dari muatan A

PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta
ny
a.c

Jawaban : D

Soal No.6 (SNMPTN 2012)


Sebuah kapasitor 200 mF yang mula mula tidak bermuatan dialiri 10 mA selama 10
om

sekon. beda tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah

A. 1000 mV
B. 500 mV
C. 250 mV
D. 50 mV
E. 25 mV
PEMBAHASAN :
tan
ya

Jawaban : B
-ta
Soal No.7 (UN 2014)
Tiga buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC panjang sisi
AB = BC = 20 cm dan besar muatan sama (q = 2C). Besar gaya listrik yang bekerja
pada titik B adalah....
ny
a.c

A. 0,93 N
B. 0,92 N
C. 0,9 N
D. 0,81 N
om

E. 0,4 N
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta
ny
a.c

Jawaban : B

Soal No.8 (SNMPTN 2012)

Tiga buah kapasitor dengan kapasitansi masing- masing 1 mF , 2 mF, dan 3 mF


dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung ujungnya. Pernyataan
berikut ini yang benar adalah
om

1. Masing masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak


2. Kapasitor yang besarnya 1 mF menyimpan energi listrik terbesar
3. Pada kapasitor 3 mF Bekerja tegangan terkecil
4. Ketiga kapasitor bersama sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan
muatan tersimpan sebesar 6/11 C
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta

Jawaban : A
ny

Soal No.9 (UN 2000)


Bila sebuah partikel bermuatan 4 x 10-19 C ditempatkan dalam medan listrik
homogen yang kuat medannya 1,2 x 105 N/C maka partikel tersebut akan mengalami
gaya sebesar
a.c

A. 4,8 x 10-14 N
B. 5,2 x 10-14 N
C. 3,0 x 10-23 N
D. 3,3 x 10-24 N
E. 4,8 x 10-24 N

PEMBAHASAN :
om

Diketahui:

q = 4 x 10-19 C

E = 1,2 x 105 N/C

Menentukan Gaya Coulumb jika diketahui q dan E menggunakan rumus:

F = qE
F = 4.10-19 x 1,2.105 = 4,8.10-14 N
Jawaban : A

Soal No.10 (SNMPTN 2010)

Empat buah muatan masing masing q2 = -2 C, q2 = 1 C, q3 = -1 C dan q1 =1 C


tan
terletak di sudut sudut suatu bujur sangkar berisi 0,2 m. Bila diketahui o adalah
termitivitas vakum maka potensial listrik dititik tengah bujur sangkar tersebut
adalah

A.
ya
B.

C.
-ta
D.
E. 0 V
ny
a.c
om
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta

Jawaban : B
ny

Soal No.11 (UN 2013)


Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar. Titik C berada 20 cm di
sebelah B. Jika k = 9.109 Nm2.C2 dan 1C = 10-6 C maka kuat medan di titik C
adalah
a.c

A. 1,275.108 N.C-1
B. 1,350.108 N.C-1
C. 1,425.108 N.C-1
om

D. 1,550.108 N.C-1
E. 1,675.108 N.C-1
PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta

Jawaban : C
ny

Soal No.12 (SNMPTN 2010)


Dua buah muatan titik masing masing sebesar 10 C dan 4C terpisah sejauh 10 cm.
kedua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif
sebesar 3. berapakah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut?
a.c

A. 10 N
B. 12 N
C. 36 N
D. 72 N
E. 100 N

PEMBAHASAN :
om

Jawaban : B

Soal No.13 (UN 2013)


Perhatikan gambar berikut ini!

Besar kuat medan listrik di titik A adalah(k = 9 x 109 N m2 C-2).


tan
A. 9,0 x 107 N/C
B. 7,5 x 107 N/C
C. 6,0 x 107 N/C
D. 7,2 x 107 N/C
E. 5,4 x 107 N/C

PEMBAHASAN :
ya
-ta
ny
a.c

Jawaban : B

Soal No.14 (UM UGM 2008)


Muatan +Q coulomb ditempatkan di x=-1 m dan muatan -2Q coulomb di x = +1 m.
Muatan uji q+ coulomb yang diletakkan di sumbu x akan mengalami gaya total nol
bila ia diletakkan di x = ...
om

A. (3+8) m
B. - 1/3 m
C. 0m
D. 1/3 m
E. 38 m

PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta
ny
a.c

Jawaban : A
om

Soal No.15 (UN 2013)

Perhatikan faktor-faktor berikut!

1. Luas pelat
2. Tebal pelat
3. Jarak kedua pelat
4. Konstanta dielektrik
Yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keeping sejajar jika di beri
muatan adalah

A. 1 dan 2 saja
B. 3 dan 4 saja
C. 1,2, dan 3
tan
D. 1,2 dan 4
E. 1,3, dan 4

PEMBAHASAN :
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keeping sejajar jika
di beri muatan dapat di lihat daripersamaan kapasitas kapasitor keeping sejajar jika
di beri bahan dielektrik.
ya

Keterangan:

k = konstanta dielektrik
-ta

A = luas pelat

d = jarak antar pelat

Sehingga faktor yang mempengaruhi adalah(1),(3), dan(4)


ny

Jawaban : E

Soal No.16 (UN 2014)


Perhatikan rangkaian di bawah ini!
a.c
om

besar nya muatan pada kapasitor C5 adalah...

A. 36 coulumb
B. 24 coulumb
C. 12 coulumb
D. 6 coulumb
E. 4 coulumb
PEMBAHASAN :
Menentukan muatan di C5 harus menentukan Qtotal dari Ctotal
tan
ya
-ta
ny
a.c
om
tan
ya
-ta
ny
a.c

Jawaban : B

Soal No.17 (UN 2013)


pada gambar di samping bila VAB = 6 volt maka nilai energi listrik pada gambar
adalah
om

A. 2 joule
B. 6 joule
C. 9 joule
D. 12 joule
E. 18 joule

PEMBAHASAN :
tan
ya
-ta
ny
a.c
om

Jawaban : D

Soal No.18 (UN 2013)


Perhatikan gambar kapasitas berikut.
tan
Energi yang tersimpan dalam rangkaian listrik di atas adalah

A. 576 joule
B. 288 joule
ya
C. 144 joule
D. 72 joule
E. 48 joule

PEMBAHASAN :
-ta
ny
a.c
om
om
a.c
ny
-ta
ya
tan

Jawaban : B