Anda di halaman 1dari 16

JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP

BULAN DESEMBER TAHUN 2016

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 1 2 3 4

L L S S P P M M L L S S P P M

M M L L S S P P M M L L P P S

S S P P M M L L S S P P M M L

P P M M L L S S P P M M L L P

Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022
JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP
BULAN JANUARI TAHUN 2017

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 1 2 3 4

L S S P P M M L L S S P P M M

M L L S S P P M M L L S S P P

S P P M M L L S S P P M M L L

P M M L L S S P P M M L L S S

Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022
JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP
BULAN PEBRUARI TAHUN 2017

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9

S S P P M M L L S S P P M M L

L L S S P P M M L L S S P P M

P P M M L L S S P P M M L L S

M M L L S S P P M M L L S S P

Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022
JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP
BULAN MARET TAHUN 2017

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

M M L L S S P P M M L L S S P

P P M M L L S S P P M M L L S

L L S S P P M M L L S S P P M

S S P P M M L L S S P P M M L

`Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022
JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP
BULAN APRIL TAHUN 2017

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

P M M L L S S P P M M L L S S

S P P M M L L S S P P M M L L

M L L S S P P M M L L S S P P

L S S P P M M L L S S P P M M

`Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022
JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP
BULAN MEI TAHUN 2017

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

S P P M M L L S S P P M M L L

L S S P P M M L L S S P P M M

P M M L L S S P P M M L L S S

M L L S S P P M M L L S S P P

`Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022
JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP
BULAN JUNI TAHUN 2017

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

S S P P M M L L S S P P M M L

L L S S P P M M L L S S P P M

P P M M L L S S P P M M L L S

M M L L S S P P M M L L S S P

`Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022
JADWAL PIKET PERAWAT RAWAT INAP
BULAN JULI TAHUN 2017

TANGGAL
NO NAMA PETUGAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 NINGSIH BATUAH
S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M
JUBAIR ISEBARU
2 ARYANTO D MAMALA
IRMA K NUBE L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S P P
SITI W. MINTA
3 YUFRINA MAU SALY
RAMLA LOPA P P M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L
DEDDY ATACAY
4 MUHAMMAD ABDULAH
M M L L S S P P M M L L S S P P M M L L S S
RAMAJAN MOHALA

Mengetahui,
Ka. UPT Puskesmas Alor Kecil

Susantje Y. Moldena
NIP. 197502161995022001

Ket :
1 Jadwal Dinas Pagi : 07.00 - 13.00 Wita
Siang : 13.00 - 19.00 Wita
Malam : 19.00 - 07.00 Wita
2 Petugas Rawat Inap bertanggung jawab terhadap ruangan rawat inap
3 Setiap petugas jaga diwajibkan mengkonsultasikan kepada dokter ketika ada keluha baru pasien
4 Nama dokter dan perawat ka. dr. Anjas 081312262686 e. Zr. Erna 081353774383
b. dr. Linda 082146547482 f. Br. Amin 081338168379
c. dr. Fitri 085234550155 g. Zr. Vero 081338266775
d. Ka. Ance 082236077422 h. Zr. Ina 082242499819
AP

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

L L S S P P M M L L S S P P M

M M L L S S P P M M L L S S P

S S P P M M L L S S P P M M L

P P M M L L S S P P M M L L S

`Penanggung Jawab
Ruang Rawat Inap

Erna Y. Gaydaka
NIP. 198112142006042022