Anda di halaman 1dari 2

SESI : DISEMBER

POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PROGRAM LATIHAN INDUSTRI
GAMBAR
PASPORT
WARNA &
RESUME PELAJAR TERBARU

1.0 MAKLUMAT PERIBADI/PERSONEL BACKGROUND

Nama: KHAIRUL NIZAM BIN JASNI No.K/P : 950211-01-5229


Kursus : DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK KOMPUTER No. Pend : 02DTK13F1049
Umur : 19 Jantina : LELAKI Agama : ISLAM
Nama Bapa/Penjaga: JASNI BIN MUHAMAD
Alamat Tetap : LOT 3381,LORONG TAMAN HUSRAH,KAMPUNG PANCHOR KEMUMIN,
16100 KOTA BHARU,KELANTAN.
Poskod : 16100 Negeri : KELANTAN
Telefon : 09-7743811
Cadangan Alamat Semasa Latihan Industri (jika ada) :

Poskod : Negeri : KELANTAN


Telefon :
2.0 MAKLUMAT PENDIDIKAN/EDUCATIONAL BACKGROUND
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DI POLITEKNIK
SEMESTER C.G.P.A
SEMESTER SATU 3.25
SEMESTER DUA 2.96

Pengetahuan Sedia Ada (Sila senaraikan matapelajaran teras yang telah di pelajari).
COMPUTER APPLICATION,MEASUREMENT,ELECTRICAL TECHNOLOGY,ELECTRICAL
WIRING,FUNDAMENTAL PROGRAMMING,COMPUTER AIDED
DESIGN(CAD),SEMICONDUCTOR DEVICES,DIGITAL ELECTRONIC,ELECTRICAL
CIRCUIT,MICROPROCESSOR FUNDAMENTAL,ELECTRONIC CIRCUITS,COMPUTER
NETWORKING FUNDAMENTAL,ELECTRONIC COMPUTER AIDED
DESIGN(ECAD),COMPUTER ARCITTECTURE & ORGANIZATION

Pengetahuan/Pengalaman yang diperlukan:


SAYA INGIN MENGENALI KOMPONEN-KOMPONEN DALAMAN DENGAN
LEBIH MENDALAM. SELAIN ITU, SAYA INGIN MAHIR DALAM
MENGENALPASTI SEGALA MASALAH. AKHIR SEKALI , SAYA INGIN
MEMPELAJARI CARA MENGGUNAKAN JENTERA DENGAN BETUL DAN
SELAMAT

Saya akui bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan betul.

Tandatangan Pelajar : _________________________________ Tarikh : _______________


POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PROGRAM LATIHAN INDUSTRI