Anda di halaman 1dari 2

Bab 3 Koperasi dan OBBU 946/2

1. Pihak Berkepentingan
_________________ 7. Peranan warga korporat dalam mewujudkan
_________________ masyarakat penyayang
_________________ ____________________________ melalui
_________________ derma, biasiswa dan pinjaman
_________________ ____________________________, iaitu tidak
_________________ mencemarkan alam sekitar apabila melakukan
_________________ aktiviti perniagaan
_______________________ seperti gotong
2. Alasan yang menyokong tanggungjawab sosial royong
__________________________________ _____________________________________
melalui publisiti dan hubungan dengan awam seperti kerusi awam, lampu jalan,
masyarakat perhentian bas utk kegunaan masyarakat
Mematuhi peraturan kerajaan bagi __________ _______________________________ dengan
_____________________________________ menawarkan pelbagai pilihan barang pada
____________________________ akibat harga harga yang berpatutan
saham naik kerana syarikat kurang terdedah ______________________________________
kepada kritikan awam kepada masyarakat
______________________________________
yang gagal dilakukan oleh kerajaan 8. Masalah Kepenggunaan
______________________________________ ___________________________________
___________ melalui penawaran biasiswa ___________________________________
___________________________________
3. Alasan yang menentang tanggungjawab sosial ___________________________________
______________________________________ ___________________________________
kerana ia melibatkan perbelanjaan yang besar
______________________________________ 9. Hak-hak pengguna
________________________, di mana harga ___________________________________
barangan dan perkhidmatan yang dibeli tinggi ___________________________________
_____________________________________ ___________________________________
____________________________________ ___________________________________
Penglibatan perniagaan dalam bidang sosial ___________________________________
______________________________________ ___________________________________
______________________________________
______________________________________ 10. Peranan Persatuan Pengguna
___________________ sekiranya melibatkan ___________________________________
diri lagi dalam bidang sosial ___________________________________
___________________________________
4. Pendekatan tentang Etika dan Tanggungjawab ___________________________________
Sosial ___________________________________
_______________________________
_______________________________ 11. Peranan FOMCA
_______________________________ Menguatkan pembangunan pergerakan
pengguna di Malaysia
5. Warga Korporat Menyelaraskan isu-isu pengguna
_______________________________ Menasihati dan menyelaraskan semua
_______________________________ persatuan pengguna di Malaysia
_______________________________
_______________________________ 12. Faktor yang mendorong berlakunya jenayah kolar
putih
6. Peranan Better Business Bureau _________________
Menyebarkan maklumat kepenggunaan melalui _________________
media massa seperti surat khabar, TV dan _________________
bahan bercetak
Membantu menyelesaikan sesuatu aduan 13. Jenis-jenis jenayah kolar putih
tentang sesebuah syarikat _________________
Memantau amalan pengiklanan dan penjualan _________________
Memberi ceramah di sekolah, badan bukan
kerajaan dan organisasi perniagaan 14. Maksud suapan
Membekalkan maklumat mengenai organisasi ___________________________________
amal ___________________________________
___________________________________
Bab 3 Koperasi dan OBBU 946/2

15. Ciri-ciri rasuah


Melibatkan 2 pihak iaitu ________________
dan __________________
Unsur _______________, _______________,
helah, kecurangan, penyelewengan
________________________________ ialah
wang, hadiah berharga, keselesaan
Berlaku secara __________________________

16. Punca berlakunya rasuah


___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

17. Tindakan mencegah rasuah


___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

18. Jenis penyalahgunaan aset syarikat


___________________________________
___________________________________
___________________________________