Anda di halaman 1dari 17

Matapelajaran Dunia Seni Visual

Tahun : 2 Cerdas
Bidang : Menggambar : Lukisan Objektif Pembelajaran
Tema dan Tajuk : Alam Benda : Rumah Pada akhir pembelajaran murid dapat:
Masa : 60 minit 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
Standard : 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni dalam lukisan.
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media 2. Menghasilkan lukisan yang baik dan menarik menggunakan
Pembelajaran
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 1.3 Ekspresi Kreatif media yang betul.
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.3.1, 1.3.2 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah
1.1.2.1 1.4 Apresiasi Seni dipelajari.
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
Aktiviti P&P : 1. Murid membuat penerokaan jenis-jenis EMK Kreativiti, keusahawanan, nilai murni
garisan menggunakan media yang 1. Contoh : garisan, rupa, lukisan (garisan), dan gambar rumah
ditetapkan. Bahan Bantu Mengajar 2. Media : Kertas lukisan, pensel warna, pensel HB, dan pensel
2. Murid menghasilkan lukisan menggunakan 2B
garisan selari dan melengkung. 1. Proses kerja semasa membuat penerokaan dan penghasilan
Penilaian P&P
3. Murid mempamerkan karya seni yang lukisan
dihasilkan dan menceritakan pengalaman Refleksi Pada akhir pembelajaran:
mereka ketika melakukan aktiviti.

Tahun/Masa/Matapelajaran STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


2 Cerdas 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni EMK
Masa : 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media 1.3.1 1.4.1 Keusahawanan, (EK1-
Dunia Seni Visual 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 1.2.1.1 1.3.2 1.4.2 EK5), Kreativiti dan
Bidang: Menggambar 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.2.1.2 1.3.3 inovasi dan nilai Murni
(Catan) - 1.1.2.1 1.2.2 Proses Dan Bahan Bantu Belajar
Tema dan Tajuk: Teknik 1.Contoh catan
Alam Semula 1.2.2.1 2. Media:berus, palet,
Jadi(Pokok Bunga) kertas lukisan, cat
Poster dan pensel.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1.Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.
2.Memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam membuat catan.
3.Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran media, proses dan teknik serta bahasa seni visual dalam penghasilan karya seni.
4.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

Aktiviti P&P Penilaian P&P


1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang bahasa seni Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti dengan membuat catan
visual yang ada pada contoh catan menggunakan media basah. pokok bunga berdasarkan empat standard kandungan.
2. Guru menunjuk cara melakar dan mewarna gambar bunga.
3. Murid menghasilkan catan pokok bunga dengan menggunakan
teknik basah atas kering.
4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang
dihasilkan.
TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN EMK
Tahun 2 cerdas 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi Seni Keusahawan, Kreativiti &
Masa : 1.1.1 Unsur seni 1.2.1 Media Kreatif 1.4.1 Inovasi dan Nilai Murni.
Dunia Seni Visual 1.1.1.1, 1.1.1.2 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1.4.2 Bahan Bantu Belajar
Bidang: Menggambar 1.1.1.3,1.1.1.4 1.2.2 Proses dan Media: Pelbagai jenis permukaan
(Gosokan) 1.1.2 Prinsip rekaan Teknik berjalinan, gambar salinan
Tema dan Tajuk: Objek 1.1.2.1, 1.1.2.2 1.2.2.1 fotostat dan pensel
Buatan Manusia (Robot) warna

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal , memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik gosokan.
2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik gosokan.
3. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran proses dalam penghasilan gosokan.
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
Aktiviti P&P Penilaian P&P
1. Guru menunjukkan lukisan robot dan bersoal jawab. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gosokan
2. Guru menunjukkan cara gosokan menggunakan pensel warna. berdasarkan empat Standard Kandungan.
3. Murid memilih permukaan yang sesuai untuk kesan pelbagai jalinan.
4. Murid membuat gosokan pada gambar robot. Refleksi:
5. Murid mempamerkan hasil karya

TAHUN /MASA/
MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
EMK :
2 CERDAS 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi Seni Keusahawananan( EK1-EK5)
MASA: 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media Kreatif 1.4.1 Kreativiti dan inovasi dan nilai
Dunia Seni Visual 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.3.1,1.3.2, 1.3.3 1.4.2 Murni.
Bidang : Menggambar 1.1.1.3 1.2.2 Proses dan Bahan bantu belajar :
( Resis ) 1.1.2 Prinsip Rekaan teknik 1. Contoh hasil karya.
Tema dan tajuk: Alam 1.1.2.1 1.2.2.1 2. Media:
semula jadi Lilin, kertas lukisan, warna air,
(Bunga kebangsaan) Berus, palet, surat khabar,pensel.

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat : ( Merujuk standard kandungan )
1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar resis.
2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam Penghasilan gambar dengan teknik resis.
3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran media, proses dan teknik serta bahasa seni visual dalam penghasilan lukisan.
4. Membuat apresiasi terhadap kerya sendiri dan rakan dengan memberikan Penekanan pada bahasa seni visual.
Aktiviti : Penilaian P&P :
1. Guru menunjukkan contoh sedia ada dan bersoal jawab sambil Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat teknik resis
mencungkil pengetahuan sedia ada murid. berdasarkan empat standard kandungan.
2. Guru menunjukkan cara untuk menghasilkan lukisan teknik resis.
3. Murid menghasilkan lukisan teknik resis dengan bimbingan guru. REFLEKSI :
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.
TAHUN/MASA/MATA
STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
2 Cerdas 2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi Seni EMK
Masa : Estetik 2.2.1 Media kreatif 2.4.1, 2.4.2 Kreativiti dan Inovasi,
Dunia Seni Visual 2.1.1 Unsur seni 2.2.1.1, 2.2.1.2 2.3.1, 2.3.2, Keusahawanan (EK1-
Bidang : Membuat corak dan 2.1.1.1 2.1.1.2 2.2.2 2.3.3 EK5) dan Nilai murni
rekaan (Lipatan Dan Guntingan) 2.1.2 Proses dan Teknik
Bahan Bantu Belajar
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Prinsip rekaan 2.2.2.1
1.Contoh : hasil karya
Manusia (Hiasan Dinding) 2.1.2.1 2.1.2.2
2.Media : gunting,
2.1.2.
kertas warna, gam,
kertas lukisan, pensel.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan.
2. Mengenali media, proses dan teknik dalam menghasilkan corak lipatan dan guntingan.
3. Menghasilkan hiasan dinding daripada corak lipatan dan guntingan yang menarik .
4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang pelbagai corak lipatan dan guntingan.
2. Guru menunjuk cara menghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan.
3. Murid menghasilkan hiasan dinding bercorak teknik lipatan dan guntingan dan menampal corak.
4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan dinding bercorak teknik lipatan dan guntingan berdasarkan empat Standard
Kandungan.

Refleksi
TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN
2 cerdas EMK
Masa : 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi Seni Kreativiti dan inovasi,
2.1.1 Unsur Seni 2.2.1 Media Kreatif 2.4.1 Keusahawanan (EK1-EK5),
Dunia Seni Visual 2.1.1.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.2 dan nilai murni.
Bidang : Membuat Corak 2.1.1.2 2.2.1.2 2.3.2 Bahan Bantu Belajar
dan 2.1.1.3 2.2.2 Proses dan 2.3.3 1. Contoh:Contoh-contoh corak
Rekaan (Tiupan) 2.1.2 Prinsip Rekaan teknik teknik tiupan
Tema/tajuk : Alam 2.1.2.1 2.2.2.1 2.Media:
semulajadi 2.1.2.2 surat khabar, gunting, berus
(Hiasan bingkai gambar) lukisan, palet, straw
kertas lukisan, gam , warna poster

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat : (rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam menghasilkan corak teknik tiupan.
2. Mengenal media, proses dan teknik dalam menghasilkan corak teknik tiupan.
3. Menghasilkan hiasan bingkai gambar yang menarik menggunakan warna poster dengan teknik tiupan.
4. Membuat apresiasi menggunakan bahasa seni visual yang dipelajari.

Aktiviti P&P
1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang corak tiupan.
2. Guru menunjuk cara teknik tiupan.
3. Murid menghasilkan hiasan bingkai gambar bercorak teknik tiupan.
4. Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya seni yang dihasilkan.

Penilaian P&P
1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan bingkai gambar bercorak
teknik tiupan berdasarkan empat standard kandungan.
TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN

Tahun 2 cerdas EMK


Masa : 3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi Seni Keusahawanan (EK1-EK5),
Dunia Seni Visual Estetik 3.2.1 Media kreatif 3.4.1 Kreativiti dan Inovasi, Nilai Murni
Bidang : Membentuk 3.1.1 Unsur Seni 3.2.1.1 3.3.1 3.4.2 Bahan Bantu Belajar
dan Membuat binaan 3.1.1.1 3.2.1.2 3.3.2 1.Contoh : stabail yang telah siap
( stabail) 3.1.1.2 3.2.2 Proses & 3.3.3 2. Media : tanah liat, pen marker,
Tema dan Tajuk : Alam 3.1.2 Prinsip teknik kad manila, ranting kayu, kertas
Semula jadi (Bunga) Rekaan warna
3.1.2.1 botol plastik, gam dan gunting.
3.1.2.2
Objektif Pembelajaran Refleksi
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) Pada akhir pembelajaran:
1. Mengenal, memahami dan menyatakan Bahasa Seni Visual yang ada pada stabail.
2. Mengetahui dan memahami Bahasa Seni Visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.
3. Mengaplikasikan pengetahuan Bahasa Seni Visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses
dalam penghasilan stabail dalam bentuk 3D.
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada Bahasa Seni
Visual.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang stabail.
2. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan serta tunjuk cara menghasilkan stabail.
3. Murid menghasilkan stabail bunga.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya stabail yang dihasilkan.
Penilaian P&P
1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat bunga berdasarkan empat Standard Kandungan.

TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN

Tahun 2 cerdas EMK


Masa : 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi Seni Keusahawanan (EK1-EK5),
Dunia Seni Visual 3.2.1 Media kreatif 3.4.1 Kreativiti dan Inovasi, Nilai Murni
Bidang : Membentuk 3.2.1.1 3.3.1 3.4.2 Bahan Bantu Belajar
dan Membuat binaan 3.2.1.2 3.3.2 1.Contoh : stabail yang telah siap
( stabail) 3.2.2 Proses & 3.3.3 2. Media : tanah liat, pen marker,
Tema dan Tajuk : Alam teknik kad manila, ranting kayu, kertas
Semula jadi (Bunga) warna
botol plastik, gam dan gunting.

Objektif Pembelajaran Refleksi


Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) Pada akhir pembelajaran:
1. Mengaplikasikan pengetahuan Bahasa Seni Visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses
dalam penghasilan stabail dalam bentuk 3D.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada Bahasa Seni
Visual.
Aktiviti P&P
1. Murid menghasilkan stabail bunga.
2. Murid mempamer dan menceritakan karya stabail yang dihasilkan.
Penilaian P&P
1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat bunga berdasarkan tiga Standard Kandungan.
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Tahun : 2 ARIF 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni EMK :Keusahawanan
Masa : 02.15 3.15 ptg 2.1.1 Unsur seni 2.2.1 Media (EK1,2,3), Kreativiti dan
Mata pelajaran : Dunia Seni Visual 2.1.1.1 2.2.1.1 Inovasi dan Nilai Murni
Bidang : Membuat Corak & Rekaan 2.1.1.2 2.2.1.2 Bahan Bantu Belajar :
(Cetakan) 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.2.2 Teknik 1. Contoh-contoh karya
Tema/Tajuk : Alam Semulajadi (Pembalut 2.1.2.1 2.2.2.1 cetakan, blok cetakan.
Hadiah) 2.Media : Bongkah kayu,
Objektif Pembelajaran : tali parcel, gam UHU
Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk Standard Kandungan Mengikut Tajuk) tali parcel, gam UHU
1. Memahami bahasa seni visual seperti rupa,warna dan harmoni yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek Refleksi :
buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak mengguna kan teknik cetakan. 35 orang murid dapat
2. mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan menghasilkan blok cetakan
teknik dalam membuat corak. 3 orang murid tidak dapat
menghasilkan blok cetakan
Aktiviti P & P : dan akan diberi bimbingan
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang corak teknik cetakan. di luar P & P
2. Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat corak teknik di luar P & P
cetakan.
3. Guru menunjukkan cara membuat blok cetakan menggunakan parcel dan bongkah kayu.
4. Murid menghasilkan blok cetakan.

Penilaian :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti untuk membuat blok cetakan berdasarkan dua standard kandungan.
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti untuk membuat blok cetakan berdasarkan dua standard kandungan.
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Tahun : 2 Arif 2.3 Ekspresi kreatif 2.4 Apresiasi Seni EMK : Keusahawanan
Masa : 2.15 3.15 ptg 2.3.1 2.4.1 (EK4-5) Kreativiti dan Inovasi dan
Mata pelajaran : Dunia Seni Visual 2.3.2 2.4.2 Nilai Murni
Bidang : Membuat Corak & Rekaan 2.3.3 Bahan Bantu Belajar :
(Cetakan) 1. Contoh-contoh karya cetakan
Tema/Tajuk : Alam Semulajadi (Pembalut Media : blok cetakan,berus
Hadiah) lukisan, palet, warna poster, kertas
lukisan dan surat khabar.
Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran murid dapat : (Rujuk Standard Kandungan Mengikut Tajuk) Refleksi : pada akhir pembelajaran
1. menghasilkan cetakan melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam menghasilkan corak
2. mengapresiasikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

Aktiviti P & P :
1. Guru menunjukkan contoh dan ulangkaji tentang corak teknik cetakan.
2. Guru menunjukkan cara bagi menghasilkan corak teknik cetakan menggunakan blok cetakan.
3. Murid menghasilkan pembalut hadiah menggunakan teknik cetakan.
4. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

Penilaian :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat pembalut hadiah bercorak teknik cetakan berdasarkan dua
standard kandungan.
TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN

2 ARIF EMK
2.15 3.15 PTG 4.1 Persepsi 4.2 Aplikasi Seni 4.3 Ekspresi 4.4 Apresiasi Seni Keusahawanan
Dunia Seni Visual Estetik 4.2.1 Media kreatif 4.4.1 (EK1-EK5),TMK
Bidang : Mengenal Kraf 4.1.1 Unsur Seni 4.2.1.1 4.3.1 4.4.2 Kreativiti dan inovasi,
Tradisional .(Gasing) 4.1.1.1 4.2.1.2 4.3.2 dan nilai murni
Tema/Tajuk : Objek 4.1.1.2 4.2.2 Proses dan 4.3.3 Bahan Bantu Belajar
buatan manusia (Gasing 4.1.2 Prinsip teknik 1.Contoh : gambar
Mudah) rekaan gasing,
4.1.2.1 hasil karya
Objektif Pembelajaran 2. Media : Gunting,
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk m/s :31-32) Gambar salinan
1. Mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gasing. fotostat rupa bulatan
2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing. pada kertas A4, box
3. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam board, gam, gam UHU,
penghasilan gasing dalam bentuk 3D. lidi sate,krayon
4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan slaid contoh gambar gasing menggunakan LCD dan bersoal jawab tentang gasing.
2. Guru menunjuk cara menghasilkan gasing mudah dengan menggunakan box board.
3. Murid menghasilkan gasing mudah.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat gasing berdasarkan empat Standard Kandungan.
Refleksi: Pada akhir pembelajaran:
TAHUN/MASA/MATA STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN
PELAJARAN
Tahun 2 ARIF 3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi 3.3 Ekspresi 3.4 Apresiasi Seni EMK
Masa : 2.15-3.15 ptg Estetik Seni kreatif 3.4.1 Keusahawanan,Kreativiti dan Inovasi (EK1-
Dunia Seni Visual 3.1.1 Unsur 3.2.1 Media 3.3.1 3.4.2 5)
Bidang : Membentuk dan seni 3.2.1.1 3.3.2 Bahan Bantu Belajar
Membuat Binaan (Topeng Muka) 3.1.1.1 3.2.1.2 3.3.3 1.Contoh :topeng
Tema dan Tajuk : Alam Semula 3.1.1.2 3.2.2 Proses 2.Media: oil pastel, lidi,Kad manila, gam,
Jadi 3.1.1.3 dan Teknik benang gelang getah atau tali
(Muka Haiwan) 3.1.2 Prinsip
rekaan
3.1.2.1
3.1.2.2
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Murid dapat megenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada topeng muka.
2. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta Kemahiran teknik dan proses dalam penghasilan topeng muka
dalam bentuk 3D.
4. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan Penekanan pada bahasa seni visual.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan beberapa contoh dan bersoal jawab tentang pelbagai jenis topeng muka.
2. Guru menunjuk cara menghasilkan topeng muka haiwan.
3. Murid menghasilkan topeng muka haiwan.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat topeng muka haiwan berdasarkan Standard Kandungan.

Refleksi
Pada akhir pembelajaran:
TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN

2 ARIF EMK
2.15 3.15 PTG 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni Keusahawanan (EK1-EK3),
Dunia Seni Visual 4.1.1 unsur seni 4.2.1 media kreativiti dan inovasi.Nilai murni
Bidang : Mengenal Kraf 4.1.1.1 4.2.1.1 Bahan bantu belajar
Tradisional (Tembikar) 4.1.1.2 4.2.1.2 Contoh tembikar sarawak
Tema : objek buatan 4.1.2 Prinsip rekaan 4.2.2 proses dan Media
manusia 4.1.2.1 teknik Plastik (alas), Tanah liat dan bekas
Tajuk : tembikar 4.2.2.1 air, air
Objektif : pada akhir pembelajaran, murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan berkaitan tajuk)
1. Mengenal, Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni dalam penghasilan tembikar.
2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, proses dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar menggunakan teknik
lingkaran.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan gambar atau tembikar dan bersoal jawab .
2. Guru memperkenalkan media yang digunakan seperti tanah liat.
3. Guru menunjukkan simulasi membentuk tanah liat supaya menjadi bentuk sfera
4. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan lingkaran.
5. Murid membentuk tanah liat secara bulatan (sfera) dan memanjang untuk menghasilkan lingkaran.
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk berdasarkan 2 standard kandungan

REFLEKSI :
TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN

Dunia Seni Visual EMK


Tahun 2 ARIF 3.1 Persepsi 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Persepsi 3.4 Apresiasi Seni TMK, kreativti dan nilai
Masa : 2.15 3.15 Estetik 3.2.1 Media Kreatif 3.4.1 murni.
Bidang: Membentuk dan 3.1.1 Unsur seni 3.2.1.1 3.3.1 3.4.2 Bahan Bantu Belajar:
Membuat Binaan 3.1.1.1 3.2.1.2 3.3.2 3.4.3 1. Slaid Powerpoint/video
(Model) 3.1.1.2 3.2.2 Proses dan 3.3.3 Contoh:model kenderaan
Tema dan Tajuk: 3.1.2 Prinsip teknik 2. Media: gunting, kertas
Alam Benda rekaan 3.2.2.1 warna, gam, kotak, magic
(Kenderaan) 3.1.2.1 pen dan pensel.

Objektif pembelajaran:
Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.Mengenal dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya contoh.
2.Mengaplikasikan pengetahuan media dalam penghasilan binaan model kenderaan.
3.Menghasilkan model kenderaan 3D yang menarik dan kreatif.
4.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual.
Aktiviti P&P:
1.Guru menunjukkan contoh model kenderaan dan bersoal jawab tentang ciri-ciri sebuah model kenderaan berdasarkan bahasa seni visual.
2.Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas.
3.Murid menghasilkan model bas yang menarik dan kreatif dengan panduan guru.
4.Murid menceritakan pengalaman semasa penghasilan model bas.
Penlaian P&P:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model bas berdasarkan empat standard kandungan.

REFLEKSI : Pada akhir pembelajaran


TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Dunia Seni Visual 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni EMK
Tahun 2 ARIF 4.1.1 Unsur seni 4.2.1 Media Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
Masa : 2.05 3.05 PTG 4.1.1.1 4.2.1.1 (EK1-EK5) dan nilai murni TMK
Bidang : Mengenal Kraf Tradisional 4.1.1.2 4.2.1.2 Bahan Bantu Belajar:
(Anyaman ) 4.1.1.3 4.2.2 Proses & 1. Contoh Anyaman Kelarai
Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi 4.1.1.4 teknik 2. Media : Gunting 2 helai Kertas warna
(Anyaman Kelarai ) 4.1.2 Prinsip Rekaan A4 dan gam.
4.1.2.1

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 2 standard kandungan):
1.Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada anyaman.
2.Mengenal media, proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai
Aktiviti P&P:
1. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai dengan menggunakan komputer dan bersoal jawab.
2. Guru menggalakkan murid meneroka media.
3. Guru menunjukkan cara menghasilkan anyaman kelarai.
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat anyaman berdasarkan Dua Standard Kandungan.
Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.
Refleksi :
TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Dunia Seni Visual 2.1 Persepsi Estetik 2.2 Aplikasi Seni 2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi Seni EMK
2.1.1 Unsur seni 2.2.1 Media kreatif 2.4.1 Kreativiti,
Tahun 2 ARIF
2.1.1.1 2.2.1.1 2.3.1 2.4.2 Keusahawanan
Masa : 2.05 3.00 2.1.1.2 2.2.1.2 2.3.2 2.4.3 (E1-E5) dan Nilai
2.1.1.3 2.2.2 Proses dan murni
Bidang : Membuat corak dan rekaan
2.1.2 Prinsip rekaan Teknik Bahan Bantu Belajar
(lukisan) 2.1.2.1 2.2.2.1 1.Contoh : hasil karya
2.1.2.2 2.Media : oil pastel
Tema dan Tajuk : Alam benda
@
(kad hari raya) krayon, kertas
lukisan.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak Teknik lukisan.
2. Mengenali media, proses dan teknik dalam menghasilkan lukisan.
3. Menghasilkan corak motif huruf daripada lukisan yang menarik
4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari .
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang pelbagai lukisan. (EK1)
2. Guru menunjuk cara menghasilkan corak teknik lukisan. (EK4)
3. Murid menghasilkan kad raya dengan teknik lukisan. (EK2) (EK3)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5)
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat kad hari raya teknik lukisan berdasarkan empat Standard Kandungan
Refleksi
Pada akhir pembelajaran
TAHUN/MASA/
MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Dunia Seni Visual EMK
Tahun 1 AZAM 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi 1.3 Ekspresi 4.4 Aprisisasi Seni Kreativiti, Keusahawanan
Masa: 4.05 5.05 ptg 1.1.1 Unsur seni Seni kreatif 1.4.1 (E1-E5)dan Nilai murni
Bidang : Menggambar 1.1.1.1 1.2.1-Media 1.3.1 1.4.2 Bahan Bantu Belajar
(Lukisan) 1.1.1.2 1.2.1.1 1.3.2 1.4.3 1.Contoh : gambar
Tema dan Tajuk : Alam 1.1.1.3 1.2.1.2 1.3.3 rumah
benda (bendera 1.1.2 Prinsip 1.2.2- Proses & 2.Media : kertas
malaysia) rekaan Teknik Lukisan, pensel dan
1.1.2.1 1.2.2.1 Pensel warna.
1.1.2.2

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual dalam menghasilkan luisan.
2. Mengenal media, proses dan teknik dalam menghasilkan lukisan bendera.
3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan lukisan.
4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang contoh gambar bendera malaysia
2. Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan gambar bendera malaysia
3. Murid menghasilkan lukisan bendera malaysia dengan menggunakan bahasa seni yang telah dipelajari.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan bendera Malaysia berdasarkan epat Standard Kandungan.

Refleksi :
TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA
PELAJARAN
Dunia Seni Visual EMK
Tahun 2 Arif 3.1 Persepsi Estetik 3.2 Aplikasi Seni 3.3 Persepsi Kreatif 3.4 Apresiasi Seni TMK,kreativti dan nilaimurni.
Masa : 2.05-2.55 3.1.1 Unsur seni 3.2.1 Media 3.3.1 3.4.1 Bahan Bantu Belajar:
Bidang: 3.1.1.1 3.2.1.1 3.3.2 3.4.2 1. Slaid Powerpoint/video
Membentuk dan 3.1.1.2 3.2.1.2 3.3.3 3.4.3 Contoh : Origami udang
Membuat Binaan 3.1.1.3 3.2.2 Proses dan teknik 2. Media:kertas origami /
(Origami) 3.1.2 Prinsip rekaan 3.2.2.1 A4, gam, magic pen dan
Tema dan Tajuk: 3.1.2.1 pensel warna.
Alam haiwan Refleksi :
( udang)

Objektif pembelajaran:
Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.Mengenal dan memahami unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan origami.
2.Mengaplikasikan pengetahuan penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.
3.Menghasilkan baju kemeja daripada origami menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan.
4.Menghargai hasil karya berpandukan bahasa seni visual.
Aktiviti P&P:
1.Guru menunjukkan contoh baju dan menerangkan unsur seni yang ada pada contoh.
2.Guru menayangkan video dan menunjuk cara membuat origami baju kemeja.
3.Murid menghasilkan origami baju dan menghiaskannya dengan corak menarik pada bahagian hadapan baju kemeja dengan kreatif.
4.Murid menceritakan pengalaman semasa penghasilan origami menggunakan bahasa seni visual.
Penlaian P&P:
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat origami baju kemeja berdasarkan empat standard kandungan.
Refleksi :
Bidang : Menggambar : Lukisan Objektif Pembelajaran
Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi : Buah - buahan Pada akhir pembelajaran murid dapat:
Masa : 60 minit 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
Standard : 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni dalam lukisan.
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media 2. Menghasilkan lukisan yang baik dan menarik menggunakan
Pembelajaran
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 1.3 Ekspresi Kreatif media yang betul.
1.1.2 Prinsip Rekaan 1.3.1, 1.3.2 3. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah
1.1.2.1 1.4 Apresiasi Seni dipelajari.
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
Aktiviti P&P : 1. Murid membuat penerokaan jenis-jenis EMK Kreativiti, keusahawanan, nilai murni
garisan menggunakan media yang 1. Contoh : garisan, rupa, lukisan (garisan), dan gambar buah
ditetapkan. Bahan Bantu Mengajar 2. Media : Kertas lukisan, pensel warna, pensel HB, dan pensel
2. Murid menghasilkan lukisan menggunakan 2B
garisan selari dan melengkung. 1. Proses kerja semasa membuat penerokaan dan penghasilan
Penilaian P&P
3. Murid mempamerkan karya seni yang lukisan
dihasilkan dan menceritakan pengalaman Refleksi Pada akhir pembelajaran:
mereka ketika melakukan aktiviti.

TAHUN/
MASA/ STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
MATA PELAJARAN

2 ARIF EMK
2.15 3.15 PTG 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni Keusahawanan (EK1-EK3),
Dunia Seni Visual 4.1.1 unsur seni 4.2.1 media kreativiti dan inovasi.Nilai murni
Bidang : Mengenal Kraf 4.1.1.1 4.2.1.1 Bahan bantu belajar
Tradisional (Tembikar) 4.1.1.2 4.2.1.2 Contoh tembikar sarawak
Tema : objek buatan 4.1.2 Prinsip rekaan 4.2.2 proses dan Media
manusia 4.1.2.1 teknik Plastik (alas), Tanah liat dan bekas
Tajuk : pinggan 4.2.2.1 air, air
Objektif : pada akhir pembelajaran, murid dapat : (rujuk 2 standard kandungan berkaitan tajuk)
3. Mengenal, Memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni dalam penghasilan alatan pinggan.
4. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, proses dan teknik dalam penghasilan kraf tembikar menggunakan teknik
lingkaran.
Aktiviti P&P
6. Guru menunjukkan gambar atau alatan pinggan dan bersoal jawab .
7. Guru memperkenalkan media yang digunakan seperti tanah liat.
8. Guru menunjukkan simulasi membentuk tanah liat supaya menjadi bentuk sfera
9. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan lingkaran.
10. Murid membentuk tanah liat secara bulatan (sfera) dan memanjang untuk menghasilkan lingkaran.
Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membentuk berdasarkan 2 standard kandungan

REFLEKSI :
TAHUN/MASA/
MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Dunia Seni Visual EMK
Tahun 2 arif 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi 1.3 Ekspresi 4.4 Aprisisasi Seni Kreativiti, Keusahawanan
Masa: 2.15 3.15 ptg 1.1.1 Unsur seni Seni kreatif 1.4.1 (E1-E5)dan Nilai murni
Bidang : Menggambar 1.1.1.1 1.2.1-Media 1.3.1 1.4.2 Bahan Bantu Belajar
(Lukisan) 1.1.1.2 1.2.1.1 1.3.2 1.4.3 1.Contoh : gambar
Tema dan Tajuk : Alam 1.1.1.3 1.2.1.2 1.3.3 pemandangan
semulajadi 1.1.2 Prinsip 1.2.2- Proses & 2.Media : kertas
(pemandangan) rekaan Teknik Lukisan, pensel dan
1.1.2.1 1.2.2.1 Oil pastel/crayon.
1.1.2.2

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual dalam menghasilkan luisan.
2. Mengenal media, proses dan teknik dalam menghasilkan lukisan pemandangan.
3. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan lukisan.
4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari.
Aktiviti P&P
1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang contoh gambar pemandangan alam
2. Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan gambar pemandangan
3. Murid menghasilkan lukisan pemandangan dengan menggunakan bahasa seni yang telah dipelajari.
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.

Penilaian P&P
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat lukisan pemandangan berdasarkan epat Standard Kandungan.

Refleksi :