Anda di halaman 1dari 7

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 006 SUNGAI BEDUK
KECAMATAN SUNGAI BEDUK
Alamat Sekretariat: JLN. S.Parman, SDN. 006 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN : ARMEL WAKTU : 90Menit


KELAS : V (Lima) TH : 2016

A. Berilah tanda silang (X) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar !
1. Burung Bangau mempunyai ( ) yang panjang. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Bulu B. Ekor C. Kuku D. Paruh
2. ( ) Bakau banyak di pinggir laut. Tulisan Arab Melayu disamping dibaca
A. Pohon B. Hutan C. Kayu D. Rumput
3. Ayah membaca ( ) di ruang tamu. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Koran B. Buku C. Majalah D. SMS
4. Nanang anak yang ( ) sekolah. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Cepat B. Pandai C. Rajin D. Baik
5. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di ( ). Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Palembang B. Medan C. Padang D. Dunia
6. Nenek baru saja pulang dari ( ) . Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Jawa B. Batam C. Jakarta D. Sumatera
7. Daging Udang berwarna ( ). Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Merah B. Coklat C. Kuning D. Putih
8. Pohon (
) ditiup angin tadi malam. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Tumbang B. Patah C. Jatuh D. Bergoyang
9. Sebelum ( ) gosok gigi. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Makan B. Tidur C. Sekoalah D. Belajar
10. Jangan (
) melawan orang tua. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Suka B. Selalu C. Sering D. Pernah
11. Terhadap teman kita harus saling menghargai. Tulisan Arab Melayu (HARUS) yang benar adalah
A. B. C.
D.
12. Pisang hanya berbuah sekali. Penulisan Arab Melayu kata ( PISANG) yang benar adalah
A. B. C. D.
13. Di perumahan saya pernah diadakan perlombaan burung Merpati. Penulisan Arab Melayu kata ( BURUNG )
yang benar adalah
A. B. C. D.
14. Ayah saya selalu ikut kegiatan gotong royong di lingkungan RT kami. Penulisan Arab Melayu kata ( AYAH) yang
benar adalah
A. B. C. D.
15. Ibu memasak di dapur, saya menjaga adik. Tulisan Arab Melayu kata ( DAPUR ) yang benar adalah
A. B. C. D.
16. Warung pak DE tidak melayani pengisian pulsa. Penulisan Arab Melayu kata ( WARUNG ) yang benar adalah
A. B. C. D.
17. Sudah tiga hari teman kami di rawat di rumah sakit. Penulisan Arab Melayu kata ( HARI ) yang benar adalah
A. B. C. D.
18. Dilarang membawa motor sendiri pergi ke sekolah. Penulisan Arab Melayu kata ( MOTOR ) yang benar adalah
A. B. C. D.
19. Cita-cita dapat diraih belajar dengan sungguh-sungguh. Penulisan Arab Melayu kata ( SUNGGUH ) yang benar
adalah
A. B. C. D.
20. Uang jajan yang diksih ibu selalu saya sisahkan untuk tabungan. Tulisan Arab Melayu kata ( JAJAN ) yang benar
adalah
A. B. C. D.
21. dibaca
A. Bunga Melati B. Bunga Mawar C. Bunga Kaktus D. Bunga Kertas
22. dibaca
A. Deras turun hujan B. Turun hujan deras C. Hujan deras turun D. Hujan turun deras
23. dibaca
A. Patah tumbuh hilang lagi C. Patah tumbuh hilang baru ganti
B. Patah tumbuh hilang diganti D. Patah tumbuh hilang berganti
24. dibaca
A. Jangan dilupakan kawan lama C. Kawan jangan lama dilupakan
B. Kawan dilupakan jangan lama-lama D. Kawan lama dilupakan jangan
25. dibaca
A. Teman yang baik adalah buku C. Buku adalah teman yang baik
B. Buku adalah tempat duduk yang baik D. Teman adalah buku yang baik
26. dibaca
A. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu
B. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu
C. Gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu
D. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu
27. dibaca
A. Ayam hari lebih baik daripada telur bedok pagi
B. Hari ini makan telur ayam besol hari
C. Lebih baik makan telur hari ini daripada ayam esok hari
D. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari
28. dibaca
A. Tangan di atas lebih tinggi daripada tangan di bawah
B. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah
C. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah
D. Tangan di bawah lebih mulia daripada tangan di atas
29. dibaca
A. Berat sama dipikul C. Ringan dijingjing saja
B. Sama-sama dipikul yang berat supaya ringan D. Berat jangan dipikul
30. dibaca
A. Guru yang paling baik adalah pengalaman
B. Pengalaman adalah guru yang paling baik
C. Guru adalah yang paling baik pengalamannya
D. Pengalaman yang paling baik adalah guru
31. dibaca
A. Orang yang hemat tandanya pelit
B. Orang hemat belum tentu pelit
C. Orang hemat bukan berarti pelit
D. Oran hemat sudah pasti pelit
32. dibaca
A. Air beriak tanda tak dalam C. Air teriak tanda dalam
B. Air mengalir menghanyutkan D. Air keruh taka da ikan
33. dibaca
A. Tetanggamu adalah saudara yang paling dekat
B. Tetanggamu adalah saudaramu yang paling dekat
C. Saudaramu yang paling dekat yaitu tetanggamu
D. Yang paling dekat dengan rumahmu adalah tetanggamu
34. dibaca
A. Nampak Gajah di depan mata C. Gajah di depan mata tak nampak
B. Mata Gajah di depan mata D. Di depan Gajah Nampak mata
35. dibaca
A. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian
B. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian
C. Bersak-sakit dulu, sembuh kemudian
D. Berakit-rakit dahulu berlayar kemudian
PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 006 SUNGAI BEDUK
KECAMATAN SUNGAI BEDUK
Alamat Sekretariat: JLN. S.Parman, SDN. 006 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN : ARMEL WAKTU : 90Menit


KELAS : VI (Enam) TH : 2016

B. Berilah tanda silang (X) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar !

1. Jalan-jalan ke jembatan (
) bersama keluarga. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Pulau Abang B. Barelang C. Dompak D. Pulau Terong
2. Kelas 2 sampai kelas 6 SDN. 006 menampilkan ( ) seni dalam kegiatan orientasi siswa baru. Tulisan Arab
Melayu di samping dibaca
A. Pentas B. Puisi C. Tari D. Panggung
3.
Setiap hari ( ) kami melaksanakan kegiatan pengembangan diri di sekolah. Tulisan Arab Melayu di
samping dibaca
A. Jumat B. Senin C. Sabtu D. Kamis
4. Kebersihan lingkungan sekolah adalah ( ) kita bersama. Tulisan Arab Melayu di samping
dibaca
A. Pekerjaan B. Tugas C. Kewajiban D. Tanggung jawab
5. Seluruh siswa SDN. 006 dilarang ( ) di luar lingkungan sekolah. Tulisan Arab Melayu di samping
dibaca
A. Keluar B. Bolos C. Jajan D. Buang sampah
6. Tidak mengerjakan tugas di sekolah merupakan perbuatan ( ) terhadap guru. Tulisan Arab Melayu
di samping dibaca
A. Melawan B. Tercela C. Malas D. Tidak baik
7. Upacara penaikan ( ) dilaksanakan setiap hari Senin. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Bendera B. Senin C. Petugas D. Jadwal
8. Salah satu budaya ( ) Indonesia adalah suka bergotong royong. Tulisan Arab Melayu di samping
dibaca
A. Negara B. Bangsa C. Rakyat D. Kita
9. Kebun sekolah penuh dengan ( ) obat-obatan. Tulisan Arab Melayu di samping dibaca
A. Tumbuhan B. Bibit C. Cangkokan D. Tanaman
10. Perpisahan kelas VI kami akan pergi ke Taman ( ) Mata Kucing. Tulisan Arab Melayu di samping
dibaca
A. Permaianan B. Rekreasi C. Kebun Binatang D. Wisata
11. Memancing di laut dapat ikan Paus. Tulisan Arab Melayu (PAUS) yang benar adalah
A. B. C. D.
12. Belajar bersama teman sambil melihat-lihat pemandangn yang indah. Tulisan Arab Melayu kata (INDAH) yang
benar adalah
A. B. C. D.
13. Teman yang baik adalah yang dapat menemani kita saat susah. Penulisan Arab Melayu kata (SUSAH) yang
benar adalah
A. B. C. D.
14. Jauhi oleh akan dengki terhadap siapa pun. Penulisan Arab Melayu kata (DENGKI) yang benar adalah
A. B. C. D.
15. Menunda-nunda pekerjaan merupakan sebuah kegagalan. Penulisan Arab Melayu kata (MENUNDA) yang benar
adalah
A. B. C. D.
16. Malulah karena tidak mendapatkan nilai yang baik. Penulisan Arab Melayu kata (NILAI) yang benar adalah
A. B. C. D.
17. Cobalah niscaya engkau akan bisa melakukannya. Penulisan Arab Melayu kata (ENGKAU) yang benar adalah
A. B. C. D.
18. Hormatilah orang lain agar engkau dihormati. Penulisan Arab Melayu kata (HORMATILAH) yang benar adalah
A. B. C. D.
19. Mencintainya sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Penulisan Arab Melayu kata (DIRIKU) yang benar
adalah
A. B. C. D.
20. Perintah ibu dan ayah wajib dilaksanakan. Penulisan Arab Melayu kata (PERINTAH) yang benar adalah
A. B. C. D.
21. dibaca
A. Adat dijaga pusaka dijunjung C. idul adha lebaran haji
B. Amal dibawa mati D. Ajal menjemput nyawa
22. dibaca
A. Gulai manis serambi Mekah C. Gula manis sirih menyembah
B. Gula manisan serai melepah D. Kuala Namu sebuah bandara
23. dibaca
A. Malas sungguh gue melangkah C. Manis sungguh gue melangkah
B. Manis sungguh gula malaka D. Malas sungguh gula malaka
24. dibaca
A. Bahwasanya tiada dijual disini C. Biasakan tidak menjual
B. Bahasa Indonesia di jawa D. Bahasa tidak dijual beli
25. dibaca
A. Ayah berenang di dalam laut C. Ikan berenang di dalam lubuk
B. Ajak berenang di dalam laut D. andai aku bisa berenang di dalam lubuk
26. dibaca
A. Belok pokok menutup kayu C. Elok pakaian menutup malu
B. Ayahku memakai penutup baju D. Injak pakaian menutup kaki
27. dibaca
A. Pakaian harus menutup aurat C. Pakaian harus menutup tubuh
B. Pakaian harus menutup badan D. Pakaian harus menutup malu
28. dibaca
A. Pakaian mengandung tajuk dan ajaran C. Pakaian mengandung tujuan dan ajaran
B. Pakaian mengandung jebakan D. Pakaian mengandung tunjuk dan ajar
29. dibaca
A. Pakaian mengandung sopan dan taat C. Pakaian mengandung seni dan rupa
B. Pakaian mengandung sifat dan tabiat D. Pakaian mengandung makna dan tempat
30. dibaca
A. Beduk-beduk berbunyi keras C. Badak-Badak berlari ke hutan
B. Budak-budak berlari ke padang D. Biawak-biawak berlari ke lubang
31. dibaca
A. Liku-liku terjebak duri C. Laki-laki percaya diri
B. Lauk-pauk terkena bakteri D. Luka kaki terpijak duri
32. dibaca
A. Bertapa di gunung Ledang C. Berapa tinggi gungung Ledang
B. Betapa tinggi gunung Ledang D. Balapan di gunung Ledang
33. dibaca
A. Tunggu kami di sini lagi C. Tinggi lagi harapan kami
B. Tetangga lagi harapan kami D. Tenaga lagi harapan kami
34. dibaca
A. Bawakan kacang sembarang kacang C. Bukan kacang sembarang kacang
B. Bawakan kacang semarang kacang D. Bukan kacang semarang kacang
35. dibaca
A. Kacang melilit si kayu Jati C. Kacang memilih si kayu Jati
B. Kacang merayap di kayu Jati D. Kacang tumbuh di kayu Jati
36. dibaca
A. Bakwan datang semangat sekali C. Bukan datang bersama datang
B. Bukan datang sembarang datang D. Bukan datang sekali datang
37. dibaca
A. Datang membawa hajat kami C. Datang membawa hajat di hati
B. Datang membawa harapan kami D. Datang membawa harap di hati
38. dibaca
A. Wafat bagaikan pedang C. Upat bagaikan pedang
B. Waktu bagaikan pedang D. Waktu bagikan pedang
39. dibaca
A. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lewat C. Tidak akan kembali yang telah lewat
B. Tidak akan kembali hari yang telah lewat D. Tidak akan kembali lagi hari yang telah lewat
40. dibaca
A. Menahan kelapa di pinggir laut C. Menanam kelapa di pinggir pantai
B. Menanam kelapa di kebun paman D. Menanam kelapa di kebun kelapa