Anda di halaman 1dari 14

TEMA12

T5B9

1
T5B9 : GLOBALISASI Atau

11. Gambar berikut berkaitan dengan globalisasi Contoh:


a) Jelaskan maksud globalisasi. [4 markah] Pendirian:Tidak setuju
Alasan:Sistem pendidikan akan terus berkembang maju dengan
F1 Perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan adanya
F2 disebabkan kepesatan dan kepantasan perkembangan internet.Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan
teknologi maklumat berkesan sama
F3 Segala aspek penting ekonomi dan sosial ada di dalam atau di luar negeri.Pendidikan bertaraf dunia dapat
S F4 seperti barangan,modal,tenaga manusia,kemahiran dan nilai
F5 Menyeberangi sempadan dalam masa begitu singkat
diwujudkan di Malaysia dalamera globalisasi.
Pendedahan pelbagai maklumat kepada rakyat Malaysia
E F6 Perubahan yang meliputi skop yang luas
F7 ini dihubungkan dengan kemajuan teknologi,
Contoh: bidang perubatan- makanan berkhasiat, senaman yang
betul.
T F8 khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi
(ICT) 11.c) Apakah yang harus dilakukan oleh warga Malaysia agar tidak
ketinggalan dalam
11 b) Globalisasi merupakan ancaman kepada negara kita. Adakah persaingan dengan warga dunia yang lain ? [8 markah]
(1) anda setuju ?
Berikan alasan anda [8 markah] Aras 4

Aras 4 Contoh:
Melengkap diri dengan ilmu pengetahuan
Contoh: agar memberi nilai tambah kepada ilmu pengetahuan yang sedia
Pendirian: Setuju ada
Alasan: contoh menghadiri kursus jangka panjang/pendek yang disediakan
Ancaman dari sudut pergaulan oleh
Terlibat dengan pergaulan bebas yang biasa dilakukan oleh pihak kerajaan atau swasta.
masyarakat dapat memberi peluang untuk meningkatkan kualiti individu
Barat.Ini akan merosakkan moral dan etika generasi muda tersebut dan
Contoh seks bebas,penyalahgunaan dadah seterusnya meningkatkan sumber pendapatan
Hal ini terjadi pada masyarakat yang mudah terpengaruh dan mampu bersaing dengan diperingkat global.
oleh arusglobalisasi.

2
T5B9 : GLOBALISASI
H5d Rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan budaya dan agama masing-
11. Maklumat berikut berkaitan Dasar Luar Malaysia. masing
(a) Huraikan faktor-faktor penggubalan dasar luar negara Malaysia. [4 markah]
F1 Faktor sejarah 11(b) Dasar luar negara yang dinamik, Malaysia telah banyak memberi
H1a Malaysia merupakan sebahagian daripada negara/empayar KMMelaka sumbangan
H1b Menjalin hubungan dengan negara yang telah terjalin sejak zaman KMM dalam pertubuhan antarabangsa. Huraikan pernyataan tersebut [8 markah]
H1c Menjalin hubungan perdagangan dengan China, Arab, Siam dan negeri-negeri di F1 Sumbangan dalam Komanwel
Kepulauan Melayu H1a Menentang Dasar Arpartied di Afrika Selatan
H1d Menjalinkan hubungan dengan negara serumpun di Kepulauan Melayu / Nusantara H1b Menyalahgunakan hak asasi manusia
H1e Malaysia pernah menjadi tanah jajahan British
S
H1c Menyarankan Benua Antartika menjadi warisan dunia / hak milik semua negara
H1f Selepas merdeka Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel F2 Sumbangan dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
H1g Menjalinkan hubungan diplomatik dengan Britain / Australia /New Zealand dan H2a Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa
E negara-negara Komanwel yang lain
F2 Faktor ekonomi
H2b Menyertai pasukan pendamai dibawah panji PBB
H2c Menamatkan perang saudara di Congo

T
H2a Mengamalkan pasaran bebas H2d Mewakili pasukan pengaman ke Namibia
H2b Menjalinkan hubungan baik dengan negara yang dapat membantu memajukan H2e Membantu Namibia mencapai kemerdekaan
ekonomi negara H2f Menghantar pasukan pemerhati ke Iran Iraq / Kampuchea
H2c Malaysia merupakan negara pengeluar utama bijih timah / getah H2g Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
H2d Hubungan dengan Britain/Amerika Syarikat untuk mendapatkan pasaran dan modal F3 Sumbangan dalam OIC
(2) H2e Mengamalkan Dasar Pandang Ke Timur
H2f Menjalinkan hubungan dengan Jepun / Korea
H3a Menjadi perantara menyelesaikan perang Iran Iraq
H3b Menyokong perjuangan rakyat Palestin
H2g Mengukuh dan menggalakkan pelaburan/pasaran/modal H3c Menentang pengganas dalam negara islam
F3 Faktor politik F4 Sumbangan dalam NAM
H3a Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen H4a Mengelak campurtangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara
H3b Menjalinkan hubungan yang kukuh dengan negara demokrasi H4b Membuat beberapa usul membela negara membangun
H3c Malaysia berpegang teguh dengan prinsip memelihara kedaulatan negara2 lain H4c Antaranya Palestin / ekonomi / Antartika
H3d Malaysia berhak menentukan hala tuju/masa depan H4d Kemukakan cadangan menghapuskan Dasar Arpartied
H3e Berpegang prinsip keamanan sejagat / prinsip PBB F5 Sumbangan dalam ASEAN
H3f Dasar Malaysia konsisten menyokong Palestin H5a Mengisytiharkan ZOPFAN
H3g Malaysia tidak menjalin hubungan dengan Israel H5b Mengekalkan keamanan / kestabilan Asia Tenggara
F4 Faktor geografi H5c Tidak bersekongkol dengan blok Timur / blok Barat
H4a Malaysia berkedudukan strategik di Asia Tenggara H5d Elak campurtangan kuasa besar
H4b Bersempadan dengan negara serantau iaitu Thailand, / Singapura / Indonesia / H5e Mempersetujui ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear
Filipina /Brunei H5f Tidak benarkan kapal menggunakan perairan / kemudahan untuk angkut bahan
H4c Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal dagang dunia dan senjata nuklear
H4d Keselamatan negara serantau/perairan akan memberikan kesan terhadap Mana mana jawapan munasabah
keselamatan negara
F5 Faktor demografi
H5a Menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara Islam 11c) Sejauh manakah dasar luar negara penting kepada Malaysia ? [8 markah]
H5b Majoriti penduduk Malaysia beragama Islam Aras 4
H5c Malaysia tidak mengadakan hubungan dengan Israel / menceroboh wilayah Pengetahuan dan pemahaman sangat jelas.Bukti / contoh sangat sesuai
Palestin Membuat inferens yang tepat
Jawapan sangat mendalam / terperinci
Komunikasi / pengolahan sangat menarik
Menunjukkan kematangan

3
T5B9 : DASAR LUAR 11(b) Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia pada tahap kedua
(1970-1981). [6 markah]
11(a) Terangkan faktor-faktor berikut yang mempengaruhi dasar luar Malaysia.
F1 Dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara
11(a) (i) Sejarah [4 markah] F2 Disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA
F3 Kurangnya pengaruh Britain di Timur
F1 Sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka telah terjalin hubungan F4 Pergolakkan di Vietnam
dengan negara luar F5 Melibatkan kuasa besar
F2 seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan Melayu. F6 Iaitu Amerika dan China
F3 Hubungan ini berbentuk perdagangan. F7 Untuk isytihar Zon Aman, Bebas dan berkecuali / Zone of peace
F4 Terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu seperti freedom and neutrality (ZOPFAN)
S Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia.
F5 Setelah merdeka, Malaysia menyertai Komanwel dan meneruskan
F8Menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara berfahaman
komunis

E hubungan diplomatik dengan Britain, Australia dan New Zealand. F9Seperti China/ Jerman Timur / Korea Utara / Vietnam Utara /
F6 Malaysia diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan oleh Parti Monggolia
F10 Atasi masalah pelarian
T
Komunis Malaya (PKM).
F7 Ancaman Komunis menggugat keamanan negara dan
F8Mendorong Malaysia mengamalkan dasar pro-Barat dan anti 11(c) Pada pandangan anda, mengapakah Malaysia perlu berbaik-baik dengan
komunis negara-negaralain?
F9 Malaysia masih bergantung kepada Barat kerana Malaysia belum [6 markah]
(3) mempunyai keupayaan pertahanan.
F1 Menjamin keamanan negara
11(a) (ii) Ekonomi [4 markah] F2 Menarik pelabur asing datang melabur
F1 Mengamalkan pasaran bebas F3 Menambah peluang pekerjaan
F2 Untuk memajukan ekonomi F4 Menjamin keselamatan negara
F3 Mengharapkan pasaran luar F5 Menjamin hubungan baik dengan semua negara
F4 Malaysia negara pengeluar bijih timah dan getah F6 Barang keluaran negara dapat dipasarkan ke seluruh dunia
F5 Bagi menggalakkan pelabur asing F7 Memajukan ekonomi Negara
F6 Dapat menyediakan peluang pekerjaan F8 Menarik ramai pelancong asing ke negara kita.
F7 Dasar pandang ke timur (Mana-mana jawapan munasabah)
F8 Meningkatkan pasaran barangan keluaran negara
F9 Dapat menjalinkan hubungan dengan negara membangun

4
T5B9 : PBB 11(c) Pada pandangan anda, apakah PBB masih mampu berperanan
menjamin keamanan dunia? [6 markah]

11.PBB telah ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1945 iaitu setelah F1 Mampu
tamatnya Perang Dunia Kedua. F2 Menyelesaikan krisis yang berlaku di Utara Greece.
F3 Menyelesaikan krisis pertempuran tentera Indonesia dengan tentera
11(a) Apakah matlamat penubuhan PBB? [4 markah] Belanda.
F4 Menyelesaikan pertikaian antara Korea Utara dengan Korea Selatan.
F5 Penyelesaian isu dalam penubuhan negara Israel.
S F1 Menjamin keamanan dunia
F2 Menjamin keselamatan dunia F6 Isu masyarakat Kashmir yang telah mencetuskan peperangan antara
India Pakistan.
E
F3 Menggalakkan hubungan baik antara negara anggota
F4 Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa F7 Menamatkan konflik antara kerajaan El Salvador dengan pemberontak.
F5 Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa / agama / warna (Mana-mana jawapan munasabah)
T kulit
F6 Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota
11(d) Kuasa veto tidak wajar diberikan kepada lima ahli tetap dalam PBB.
Jelaskan. [4 markah]

(4) 11(b) Jelaskan sumbangan Malaysia dalam PBB? [6 markah]


F1 Tidak mampu
F2 Kegagalan menyelesaikan krisis di Sudan
F3 PBB gagal bertindak ke atas Israel.
F1 Malaysia menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang F4 Lambat mennyelesaika maslah di Timor Leste.
saudara di Congo (Zaire). F5 Gagal menyelesaikan masalah di Syria
F6 Tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah masyarakat
F2 Malaysia mewakili pasukan pendamai di Namibia bagi membantu Rohingya di Myanmar.
negara itu mencapai kemerdekaan. F7 Tidak Berjaya menyelesaikan masalah perang saudara di Yaman.
(Mana-mana jawapan munasabah)
F3 Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq.
F4 Malaysia juga menghantar pasukan pemerhati ke Kampuchea.
F5 Malaysia jua menghantar pasukan pengaman ke Bosnia.
F6 Malaysia lantang bersuara di PBB menentang dasar apartheid di Afrika
Selatan.
F7 Malaysia menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia
yang diletakkan di bawah hak milik / kuasa semua negara.

5
11(c)Bagaimanakah OIC boleh meningkatkan imej umat Islam di seluruh dunia ?
T5B9: OIC [8markah]
CONTOH
11.(a) Jelaskan latar belakang Pertubuhan Persidangan Islam ? Pengetahuan dan Memajukan umat islam dalam bidang ekonomi /
[4markah] pemahaman yang politik / sosial
A sangat jelas Meningkatkan taraf pendidikan
F1 Ditubuhkan pada tahun 1971 beribu pejabat di Jeddah, Arab Saudi R Bukti/contoh sangat Dengan menubuhkan universiti Islam
F2 Idea Tunku Abdul Rahman A sesuai Contohnya Universiti Islam Antarabangsa
F3 Semasa ditubuhkan 57 buah negara dan tiga negara sebagai Membuat inferens yang Menawarkan kursus-kursus dalam bidang
pemerhati S tepat kejuruteraan/ perubatan /

S Jawapan sangat
F4 Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang undang-undang/ teknologi maklumat
F5 Bersuara dalam satu nada bagi kepentingan umat Islam 4 mendalam /terperinci Melahirkan lebih ramai intelektual dan
F6 Mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara Komunikasi/pengolaha cendekiawan Islam
E negara Islam
F7 Bersama-sama memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan
n sangat menarik Contoh Dr Zakir Naik tokoh perbandingan agama
tersohor
Menunjukkan
T tidak dicemari kematangan Pemahaman masyarakat antarabangsa terhadap
Islam lebih positif
11(b) Terangkan peranan OIC pada negara dan umat Islam
[8markah] Pengetahuan dan Memajukan umat islam dalam bidang ekonomi /
pemahaman yang politik / sosial
F1 Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC pertama A
(5) F2 Menjadi perantara dalam menyelesaikan peperangan Iran-Iraq sangat jelas Meningkatkan taraf pendidikan
F3 Memberikan sokongan kepada rakyat Palestin yang berjuang R Bukti/contoh sangat Dengan menubuhkan universiti Islam
mendapatkan semula tanah air daripada Israel A sesuai Contohnya Universiti Islam Antarabangsa
F4 Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003 Membuat inferens Menawarkan kursus-kursus dalam bidang
S Jawapan sangat kejuruteraan/ perubatan /
F5 Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan
negara Islam 2002 mendalam undang-undang/ teknologi maklumat
F6 Tawaran biasiswa kepada para pelajar dari negara OIC untuk belajar 3 Komunikasi/ Melahirkan lebih ramai intelektual dan
di Universiti Islam Antarabangsa(UIAM) pengolahan menarik cendekiawan Islam
F7 Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam Pengetahuan dan Memajukan umat islam dalam bidang ekonomi /
untuk urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi A pemahaman yang jelas politik / sosial
F8 Pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan R Jawapan kurang Meningkatkan taraf pendidikan
projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat A mendalam Dengan menubuhkan universiti Islam
F9 OIC memberikan bantuan kepada Malaysia untuk menubuhkan S Menyatakan hujah Contohnya Universiti Islam Antarabangsa
UIAM secara ringkas Menawarkan kursus-kursus dalam bidang
F10 Malaysia mendapat penghormatan daripada negara-negara anggota kejuruteraan/ perubatan /
2
kerana amat serius memperjuangkan hak dan kebajikan negara- undang-undang/ teknologi maklumat
negara Islam Melahirkan lebih ramai intelektual dan
F11 Menghantar pasukan perubatan ke Lubdan, Bosnia dan cendekiawan Islam
Afghanistan A Pengetahuan dan Memajukan umat islam dalam bidang ekonomi /
F12 Bantuan kewangan kepada negara-negara Islam yang kurang maju R pemahaman terhad politik / sosial
seperti Sudan, Nigeria dan Chad A Jawapan secara umum Meningkatkan taraf pendidikan
F13 OIC menubuhkan Bank Pembangunan Islam bagi memberikan S
perkhidmatan kewangan kepada negara anggota
1
(Mana-mana jawapan yang munasabah )

6
T5B9: NAM & OIC

11. Pada tahun 1970, Malaysia telah menyertai Pergerakan (ii) OIC [6 markah]
Negara-Negara Berkecuali (NAM) dan tahun 1971 F1 Ditubuhkan hasil idea Tunku Abdul Rahman
menganggotai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). F2 Tunku Abdul Rahman diberi penghormatan menjadi Setiausaha Agung OIC
pertama
11(a) Malaysia telah memberikan sumbangan penting kepada kedua- F3 Malaysia menjadi perantara menyelesaikan peperangan Iran - Iraq
dua pertubuhan di atas. F4 Memberi sokongan kepada rakyat Palestin untuk mendapatkan semula
Jelaskan peranan Malaysia dalam tanah air mereka daripada Israel
(i) NAM [6 markah] F5 Menjadi tuan rumah Persidangan OIC 1974 dan 2003
F6 Menganjur persidangan menentang pengganas di kalangan Negara Islam
pada tahun 2002
F1 Mengemukakan usul membela kepentingan negara-
F7 Memberi tawaran biasiswa kepada para pelajar dar negara OIC untuk belajar di
negara sedang membangun UIAM
F2 Isu Palestin / kerjasama ekonomi / isu Benua Antartika F8 Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam
F3 Sidang kemuncak kelapan di Harare kemukakan F9 Untuk urusan perdagangan / kegiatan ekonomi
S cadangan menghapuskan dasar aparteid di Afrika
Selatan
E F4 Tahun 1989 diberi penghormatan dipilih sebagai Naib
Presiden dalam sidang kemuncak NAM di Belgrade
11(b) Sejauh manakah hubungan diplomatik dapat mensejahterakan negara ?
[8markah]

T
F5 Dipilih ahli Kumpulan 16
F6 Membincangkan kerjasama politik negara anggota Aras 4
F7 Menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak NAM yang ke Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
13 tahun 2003 Bukti / contoh yang sesuai
F8 Sidang ini mencatat penyertaan tertinggi dengan Membuat inferens
(6) kehadiran 63 negara
F9 Iaitu 31 Ketua Negara dan 32 Ketua Kerajaan
Jawapan sangat mendalam / terperinci
Komunikasi / pengolahan sangat menarik
F10 Sidang ini juga Berjaya mendaftar dua negara baru Menunjukkan kematangan
F11 Timur Leste dan Pulau Catalina
F12 Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha Contoh:
menghidupkan kembali NAM Memelihara kedaulatan negara
F13 Mengeluar pernyataan bersama tentang kedudukan seperti dapat meningkatkan kawalan sempadan secara bersama dapat
Palestin membenteras kegiatan jenayah / perlanunan /penyeludupan
F14 Dan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq keselamatan negara terjamin / mengelak kerugian kutipan cukai
negara contoh mengadakan rondaan bersama pasukan keselamatan
Thailand /Indonesia
dapat mengeratkan hubungan dua hala
di samping dapat mempercepatkan bertukar-tukar maklumat
dan memberi impak yang baik kepada keamanan dan
keharmonian Negara.

7
T5B9 : DASAR LUAR
11(b) Jelaskan tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia [6markah]
Tahap Satu
Terangkan asas-asas penggubalan dasar luar negara Malaysia.
F1 Dasar pro-Barat yang anti komunis
[8 markah] F2 Berbaik-baik dengan negara jiran dan komanwel
F1 Faktor sejarah F3 Dilaksanakan oleh Tunku Abdul Rahman
H1a Hubungan dengan negara luar telah terjalin sejak zaman F4 Ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara / Ancaman Parti Komunis
Kesultanan Melayu Melaka Malaya di Malaysia
H1b Seperti China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan F5 Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel
Melayu. Terutama Britain / Australia / New Zealand
H1c Hubungan luar lebih berbentuk hubungan perdagangan F6 Menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu / Anglo-Malayan
Defence Treaty (AMDA) pada tahun 1956
S H1d Hubungan erat juga terjalin dengan negara-negara Melayu
serumpun di Kepulauan Melayu ( Indonesia, Brunei, Singapura F7 British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh
mana-mana negara
E
dan Malaysia ) F8 Dasar luar berbaik-baik dengan negara jiran bagi menangani krisis dengan
H1e Selepas merdeka, Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel negara luar
H1f Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain / negara
T
F9 Seperti konfrantasi dengan Indonesia / Filipina / keluarnya Singapura daripada
Komanwel lain Malaysia
H1g seperti Austaralia dan New Zealand. F10 Membuat perjanjian bagi memelihara hubungan dengan negara jiran
H1h Malaysia ketika itu diancam oleh fahaman komunis F11 Menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia
H1i Disebarkan oleh Parti Komunis Malaya ( PKM ) H1j Tenggara (ASA) / MAPHILINDO / ASEAN

(7) Ancaman ini menggugat keselamatan Malaysia F12 Memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain dalam
menjaga kepentingan ekonomi
H1k Mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat
F13 Malaysia merupakan anggota blok sterling
dan antikomunis F14 Menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang pound sterling
H1l Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana belum F15 Mengharapkan sepenuhnya permintaan daripada Britain bagi pasaran bijih timah
mempunyai keupayaan pertahanan. dan getah
F16 Pelabur Britain masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia
F2 Faktor Ekonomi F17 terutama sektor perladangan dan perindustrian
H2a Mengamalkan pasaran bebas F18 Mengurangkan pergantungan kepada Britain dengan mengamalkan
H2b Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain bagi pasaran bebas / mencari pasaran baharu
memastikan kemajuan ekonomi F17 Membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika
Syarikat / Jepun / Singapura / Jerman Barat
H2c Malaysia merupakan negara pengeluar utama bijih timah / getah
sejak zaman penjajahan British Tahap Kedua
H2d Terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara- F18 Era Tunku Abdul Razak (1972 -1976) dan Tun Hussein (1976 1981)
negara maju F19 Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara
H2e Seperti Britain dan Amerika Syarikat F20 Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA dan kurangnya
H2f Selepas merdeka, Malaysia masih mengharapkan pasaran / pengaruh Britain di timur
modal dari negara-negara tersebut F21 Ia juga kerana pergolakan yang berlaku di Vietnam
H2g Usaha diambil untuk menggalakkan pelaburan asing F22 Mengisytiharkan ZOPFAN
H2h Bagi meningkatkan ekonomi dan menyediakan peluang F23 Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis
seperti China
pekerjaan kepada rakyat F24 Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam pada 1976
H2i Dasar Pandang ke Timur diperkenalkan tahun 1980an

8
H2j Menggalakkan pelaburan asing dari Jepun dan Korea
H2k Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang Tahap Ketiga
membangun / negara-negara Islam F25 Era Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad (1981 2003)
H2l Bertujuan meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia F26 Dasar tahap ini mengekalkan dasar tahap kedua tetapi
H2m Menggalakkan pelaburan di negara berkenaan memberi penekanan kepentingan ekonomi
F27 Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara
F3 Faktor Politik ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea
H3a Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen F28 Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur pada 1982 dengan
H3b Berhak menentukan hala tuju / masa depan berdasarkan prinsip menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan

S keamanan sejagat
H3c Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
F29 Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain
F30 Membuat lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr

E
H3d Dasar Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan Mahathir ke negara Afrika,Amerika Selatan Caribbean dan Pasifik
keamanan di rantau Asia Barat Selatan
H3e Berpegang teguh kepada Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa F31 Melalui siri lawatan ini,Malaysia menandatangani
T Bersatu (PBB) bagi memelihara keamanan dunia perjanjian perdagangan dua hala
F4 Faktor Geografi F32 Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga
H4a Malaysia berkedudukan strategik di Asia Tenggara F33 Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa
H4b Bersempadan dengan kebanyakan negara serantau seperti
(7) Singapura / Thailand / Indonesia / Filipina / Brunei
H4c Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal
11(c) Jelaskan kepentingan dasar luar Malaysia dalam meningkatkan ketamadunan
bangsa dan negara? [6 markah]
perdagangan di dunia
H4d Keselamatan negara serantau akan memberi kesan terhadap Aras 3
keselamatan Malaysia
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
F5 Faktor Demografi Bukti/ contoh sangat sesuai
H5a Menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Memberikan inferens
Islam Jawapan mendalam
H5b Majoriti penduduk Malaysia beragama Islam Komunikasi/ pengolahan menarik
H5c Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
negara Israel Menunjukkan kematangan
H5d Kerana menceroboh dan menindas penduduk Palestin
H5e Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum bebas mengamalkan Contoh:
budaya hidup dan agama masing-masing Menjamin keselamatan rakyat dan negara agar
H5f Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak rakyat hidup selesa tanpa rasa ketakutan
asasi manusia seperti ancaman pengganas atau militan
H5g menyebabkan Malaysia menentang keras Dasar Aparteid di Malaysia bekerjasama dengan negara jiran mengahadapi ancaman
Afrika Selatan musuh
H5h Tiada hubungan diplomatik dengan bertukar maklumat dan risikan
H5i Sehingga Dasar Aparteid dihapuskan oleh Afrika Selatan bagi menghalang sebarang anasir yang menggugat rantau ASEAN
H5j Kepelbagaian kaum di negara ini mempengaruhi penggubalan
dasar luar Malaysia

9
T5B9: GLOBALISASI
11. Rajah berikut menunjukkan cabaran globalisasi yang harus dihadapi oleh masyarakat F7 Semangat serta daya saing yang tinggi
masa depan F8 Kekayaan hasil bumi semakin berkurang dan sangat lambat untuk dijana semula
a) Apakah usaha Malaysia bagi menghadapi cabaran berikut:- F9 Menjamin peluang pekerjaan yang luas dan terbuka
i) Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) F10 Tenaga kerja berpengetahuan diperlukan untuk membangunkan industri berasaskan
F1 mempromosikan penggunaan ICT pengetahuan.
F2 merancang pembinaan prasarana ICT F11 Inovasi kunci kejayaan k-ekonomi.
F3 melancarkan projek Koridor Rata Mutimedia F12 Dicapai melalui penyelidikan dan pembangunan atau Research and Development
F4 memulakan e-pendidikan (R&D).
F5 pemasaran tanpa sempadan F13 Bagi mengalakkan penciptaan baru dan pendaftaran patent.
F6 e-dagang F14 Kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan penemuan baru.
F7 penyiaran digital F15 Bagi meningkatkan tahap kemajuan bangsa dan negara.

(Mana-mana yang munasabah)


ii) K-ekonomi
F1 menggunakan tenaga kerja berpengetahuan Sejauh manakah globalisasi mempengaruhi kehidupan manusia hari ini?
F2 menjalankan penyelidikan dan pembangunan seperti research [ 8 markah ]
and development [R& D] Kebaikan
F3 mengalakkan msyarakat menggunakan penemuan baru untuk H1 membawa kemajuan dunia dalam bidang komunikasi
S meningkatkan tahap kemajuan bangsa dan Negara
F4 memiliki semangat daya saing yang tinggi
H2
H3
perhubungan semakin pantas
internet / telefon/ i-pad/telefon pintar
E iii) K-masyarakat
H4
H5
memudahkan urusan perniagaan/perdagangaan antarabangsa
promosi produk barangan semakin pantas

T
F1 membina sekolah wawasan bertujuan untuk memupuk H6 urusan penghantaran semakin cepat/pantas
perpaduan melalui komunikasi murid pelbagai kaum H7 perhubungan sesama individu semakin meluas
F2 membina sekolah bestari dilengkapi dengan kemudahan H8 mewujudkan persefahaman antarabangsa
teknologi maklumat (IT) untuk menarik minat terhadap IT H9 kerjasama pelbagai bidang di peringkat global
F3 kurikulum diubahsuai dan dibentuk semula untuk membentuk H10 menangani pelbagai isu

(8)
pelajar yang kreatif, dinamis dan berfikiran kritis dan analitis
F4 mengalakkan pembelajaran sepanjang hayat (Mana-manajawapan munasabah)
F5 penubuhan kolej komuniti
F6 mempergiatkan e-pendidikan
F7 pelepasan cukai bagi pembelian komputer Keburukan
[ 6 markah ]
11b) Pada pendapat anda, mengapakah rakyat Malaysia perlu mencapai status H11 penyebaran pelbagai maklumat negatif
K-masyarakat dan k-ekonomi? [ 6 markah ] H12 maklumat tidak ditapis / dikawal
F1 Kos sewa dan pengangkutan murah. H13 mempengaruhi pemikiran orang awam
F2 Proses komunikasi berlaku pantas, mudah dan berkesan tanpa mengira H14 generasi muda mula mempertikaikan norma / nilai / ajaran sedia ada
sempadan. H15 pronografi / keganasan tersebar meluas
F3 Pemasaran barangan tanpa sempadan melalui e-dagang. H16 menimbulkan gejala / penyakirt social yang sukar dikawal
F4 Mampu bersaing dalam meningkatkan mutu pengeluaran dan H17 pergolakan poliitik
perkhidmatan. H18 ramai menjadi mangsa penupuan
F5 Teknologi dan industri berasaskan pengetahuan menjana keuntungan, H19 memudahkan pengintipan asing terhadap negara
kemajuan perniagaan dan perkongsian pintar. (Mana-mana jawapan yang munasabah)
F6 Sumber utama berasaskan modal intelek dan pekerja berpengetahuan.

10
T5B9: GLOBALISASI F4 Faktor Geografi
H4a Kedudukan strategik di Asia Tenggara
11. Petikan dibawah menghuraikan maksud dasar luar negara
H4b Bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini
11(a) Jelaskan bentuk-bentuk hubungan luar Malaysia [4 markah]
C4b Singapura,Thailand,Filipina dan Brunei
F1 Dua bentuk hubungan luar
H4c Perairan menjadi laluan utama kepada perdagangan dunia
F2 Hubungan bilateral
H4d Keselamatan negara serantau mempengaruhi keselamatan Malays
H2a Hubungan secara terus dengan negara tertentu
H2b Hubungan dengan negara jiran
C2a Singapura/ Thailand/ Vietnam F5 Faktor Demografi
H2c Hubungan dengan negara Asia/Amerika Latin/Afrika/Asia H5a Hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam
Barat H2d Hubungan dengan negara maju H5b Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel
C2b Britain/ Amerika Syarikat H5c disebabkan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas
F3 Hubungan multilateral peribumi Palestine
H3 Hubungan dalam bentuk kumpulan/ pertubuhan H5d Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama
C3 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)/ Komanwel/OIC/ NAM/ PBB
H5e Diberi kebebasan untuk mengamalkan budaya hidup dan agama H5f Amalan
11(b) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi asas penggubalan dasar luar
konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi menyebabkan Malaysia
menentang keras Dasar Aparteid di Afrika Selatan H5g Malaysia tidak akan
S
Malaysia [8 markah]
F1 Faktor Sejarah mengadakan sebarang hubungan diplomatic dengan negara berkenaansehingga
H1a Kesultanan Melayu Melaka menjalin hubungan dengan China, Arab dan undang-undang dasar apartheid dihapuskan kerajaan Afrika Selatan
E Siam H1b Hubungan perdagangan
H1c Terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu
Indonesia,Brunei,Singapura dan Malaysia 11c) Malaysia telah menjalin hubungan yang baik dengan semua negara.Wajarkan
T C1c Malaysia menyertai pertubuhan Komanwel
H1d Meneruskan hubungan diplomatik dengan Britian/Australia/New Zealand
negara kita berbuat demikian ? Berikan alasan anda. [8 markah]
H1e Malaysia diancam fahaman komunis oleh PKM
H1f Mengamalkan dasar luar pro-Barat dan antikomunis
F1 Wajar
H1g Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat F2 Menjamin keselamatan negara

(9)
H1h Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan F3 Melindungi kepentingan negara
F2 Faktor Ekonomi F4 Membantu pembangunan negaral
H2a Mengamal pasaran bebas F5 Mengekalkan kedaulatan negara
H2b iaitu menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam F6 Membantu pertahanan negara
usaha memajukan ekonominya F7 Mengekalkan/ memelihara keamanan sejagat/ negara
H2c Negara pengeluar utama bijih timah dan getah
F8 Menggalakkan kemajuan/ kemakmuran ekonomi
H2d Malaysia masih mengharapkan pasaran dan modal dari Britain dan Amerika
Syarikat F9 Meluaskan pasaran barangan
H2e Beberapa langkah diambil untuk menggalakkan pelaburan asing melalui Dasar F10 Mempelbagaikan aktiviti ekonomi
Pandang Ke Timur F11 Menjamin keselamatan rakyat
H2f Terutama dari Korea dan Jepun F12 Menghindar pengaruh/ anasir negatif
H2g Malaysia menjalin hubungan dengan negara-negara sedang membangun dan F13 Membina semangat setiakawan
negara-negara Islam F14 Tidak Wajar
H2h bagi meningkatkan pasaran barangan ke luar Malaysia dan mengadakan F15 Tidak perlu berhubung dengan negara komunis/ Israel
pelaburan di negara berkenaan
F16 Menindas penduduk/ penganut agama lain
F3 Faktor Politik
H3a Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen F17 Israel menindas penduduk muslim
H3b Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip F18 Negara pernah diancam komunis
keamanan sejagat F19 Mengancam keamanan sejagat
H3c Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain F20 Melanggar Piagam PBB
H3d Menyokong Palestin F21 Terdapat negara yang menyalahguna hak asasi manusia
H3e Malaysia berpegang teguh kepada prinsip dan Piagam PBB (Mana-mana jawapan munasabah)
H3f Malaysia menyokong semua resolusi PBB bagi mengekalkan keamanan dunia

11
T5B9: GLOBALISASI
11b) Mengapakah dasar luar Malaysia pada tahap pertama bersifaat pro-barat?
11 Jadual 1 berkaitan dengan perkembangan dasar luar negara dari tahun [ 6 markah ]
1957 hingga 2003. F1 Ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara
F2 Ancaman Parti Komunis Malaya di dalam negara
11a) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar negara? F3 Bantuan pertahanan daripada Negara Komanwel
[ 8 markah ]
F4 Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu / AMDA
F1 Faktor sejarah
H1a Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka hubungan luar terjalin dengan negara- F5 British memberikan bantuan kepada Malaysia sekirannya diserang
negara luar.melalui perdagangan F6 Pergantungan kepada Britain dalm menjaga ekonomi negara
C1a seperti China dan Arab F7 Malaysia anggota Blok Sterling
H1b Hubungan serumpun dengan seperti Kepulauan F8 Menggunakan mata wang paun Sterling dalam perdagangan
Melayu C1b Seperti Indonesia / Brunei / Singapura F9 Mengharapkan permintaan barat dalam eksport getah dan bijih timah
H1c Menjalin hubungan diplomatik dengan negara Komanwel F10 Pelabur Britain menguasai peratus besar dalam ekonomi Malaysia
C1c hubungan dengan Britain / Australia / New Zealand F11 Mengurangkan pergantungan eksport hasil utama kepada Britain
H1d Hubungan luar yang pro-barat bagi menghadapi ancaman komunis
yang menggugat keselamatan negara
F12 Malaysia mengamalkan perdagangan bebas
S C1d Malaysia belum mempunyai keupayaan dalam
pertahanan F2 Faktor Ekonomi
F13 Membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara maju
C13a Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Jerman Barat

E
C2a Malaysia mengamalkan pasaran bebas
H2b Malaysia negara pengeluar bijih timah dan getah
C2b Mengadakan hubungan dengan Britain dan Amerika Syarikat kerana negara

T tersebut pembeli utama


H2c Mengharapkan pasaran dan modal daripada negara tersebut
11c) Berdasarkan jadual di atas, mengapakah dasar luar Malaysia berubah dari
H2c Dasar Pandang ke Timur menggalakkan pelaburan asing
C2c daripada Jepun dan Korea semasa ke semasa? [ 6 markah ]
H2d meningkatkan pasaran barangan negara
C2d Menjalin hubungan baik dengan negara membangun F1 Perubahan kepimpinan negara
(10) H2e Hubungan dengan negara Islam
C2e meningkatkan pelaburan di negara
F2 Dasar berbaik-baik dengan negara jiran kerana berkonfrontasi dengan
Indonesia
berkenaan F3 Faktor Politik F3 Berusaha memelihara hubungan dengan negara lain melalui perjanjian
H3a Amalan demokrasi berparlimen , F4 Untuk pertukaran teknologi
C3a Malaysia berhak menentukan hala tuju sendiri berdasarkan prinsip-
F5 Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan negara lain
prinsip kemanusiaan sejagat
H3b Menekankan pemeliharan kedaulatan negara lain disebabkan pergolakan yang berlaku di Vietnam.
seperti C3a mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat F6 Untuk mencapai matlamat ASEAN, iaitu ZOPFAN
C3b Berpegang teguh pada prinsip dan piagam F7 Mengamalkan Dasar Pandang Ke Timur dengan menggunakan Jepun
PBB F4 Faktor Geografi sebagai model untuk membangunkan negara Malaysia
H4a Kedudukan di rantau Asia Tenggara bersempadan dengan negara rantau ini F8 Menekankan kepentingan ekonomi kerana berkaitan dengan isu-isu
C4a Hubungan dengan Singapura/ Thailand/ Indonesia / Brunei perdagangan / pelaburan / pebangunan dalam kalangan negara
H4b Perairannya menjadi laluan kapal-kapal perdagangan dunia, membangun.
H4c Keselamatan negara serantau mempengaruhi dan meninggalkan kesan
F9 Untuk mengelakkan negara dari terlibat dalam kancah peperangan
terhadap keselamatan negara
F5 Faktor Demografi
H5a Hubungan baik dengan negara Islam kerana majoriti penduduk beragama Islam (Mana-mana munasabah )
H5b Tidak mengadakan hubungan dengan negara Israel kerana pencerobohan
negara Palestin
H5c Menentang dasar aparteid
H5d Tidak mengadakan hubungan dengan Afrika Selatan sehingga ia dihapuskan.

12
T5B9: DASAR LUAR

11. Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri, iaitu berbaik-baik (b) Jelaskan tahap-tahap perkembangan dasar luar Malaysia.
dengan semua negara. Kepentingan dasar luar merujuk pada matlamat yang [6 markah]
ingin dicapai oleh Malaysia.
(a) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi asas penggubalan dasar luar F1 Tahap I
Malaysia. [8markah] H1 Dasar pro-Barat yang antikomunis
H2 Berbaik-baik dengan negara jiran
F1 Faktor sejarah H3 Berbaik-baik dengan negara Komanwel
H1 Hubungan perdagangan dengan China, Arab, Siam dan Kepulauan
Melayu
F2 Hubungan serumpun di Kepulauan Melayu F2 Tahap II
C1 Contoh Brunei, Singapura, Indonesia dan Malaysia H4 Berkecuali
H3 Menyertai Komanwel selepas merdeka H5 Berbaik-baik dengan semua negara
H4 Pro-Barat kerana mengamalkan dasar antikomunis
S H5 Bergantungan kepada Barat untuk mendapatkan bantuan pertahanan
F2 Faktor ekonomi
Tahap III
Kurangkan peranan yang dimainkan oleh AMDA
E H6 Mengamalkan pasaran bebas
H7 Hubungan baik dengan Britain dan Amerika kerana pasaran bijih timah
Kurangkan pengaruh Britain di Timur
Pergolakan yang berlaku di Vietnam
T
dan getah
H8 Mengharapkan pasaran dan modal dari Barat selepas merdeka
H9 Menggalakkan kemasukan pelaburan asing
H10 Meningkatkan peluang pekerjaan kepada penduduk (c) Pada pandangan anda, apakah kebaikan yang boleh diperoleh
H11 Pelaksanaan Dasar Pandang Ke Timur sekiranya negara kita berbaik-baik dengan negara lain?
[6 markah]
(11)
H12 Berbaik dengan Jepun dan Korea Selatan
H13 Meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia
H14 Menggalakkan kemasukan pelaburan negara Jepun dan Korea F1 Mudah menerima bantuan
F3 Faktor politik F2 Keamanan serantau terjamin
H15 Mengamalkan amalan demokrasi berparlimen F3 Dihormati oleh negara lain
H16 Berhak menentukan hala tuju masa depan negara F4 Ekonomi berkembang pesat
berdasarkan keamanan sejagat
H17 Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain F5 Perkongsian kepakaran
H18 Menyokong Palestin untuk mewujudkan keamanan di Asia Barat F6 Pertukaran maklumat
H19 Berpegang teguh kepada prinsip piagam PBB F7 Perkongsian kebudayaan
H20 Menyokong resolusi PBB ke arah keamanan dunia (Mana-mana jawapan munasabah)
F4 Kedudukan geografi
H21 Berkongsi sempadan dengan Indonesia, Singapura, Filipina
dan Thailand
H22 Perairan menjadi laluan kapal dagang dunia
F5 Faktor demografi
H23 Menjalin hubungan baik dengan negara Islam
H24 Tidak menjalin hubungan dengan Israel kerana menceroboh Palestin
H25 Menentang dasar Aparteid
H26 Menghargai kebebasan beragama dan budaya hidup rakyat.

13
T5B9: KOMANWEL

11. Komanwel telah dibentuk pada tahun 1931 dan keanggotaannya


c) Bagaimanakah memanfaatkan hubungan luar Malaysia untuk
terdiri daripada negara bekas tanah jajahan British yang telah merdeka
menjamin kecemerlangan negara.
[8 markah]
a) Apakah matlamat pertubuhan tersebut [4 markah]
S F1 Membina semangat setia kawan
H1 Berbaik-baik dengan semua negara
H2 Menjamin keselamatan rakyat
E F2 Mewujudkan kerjasama dalam segala bidang
F3 Memberi bantuan kepada negara anggota
H3 Menjadi warga global yang bertanggungjawab
H4 Sentiasa menimba ilmu pengetahuan
F4 Memelihara keamanan dan kedaulatan negara anggota
T b) Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan
H5 Mengekalkan keamanan sejagat
H6 Mengekalkan kedaulatan negara
H7 Memupuk semangat kerjasama dan tolenrasi
tersebut.
H8 Peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia
[8 markah]
(12) F1 Malaysia menjadi tuan rumah Mesyuarat ketua
(Mana- mana jawapan munasabah)
kerajaan Komanwel (CHOGM)
F2 Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi
F3 Bersuara mengenai isu Dasar Aparteid
F4 Menerima bantuan untuk menyekat perjuangan PKM
F5 Perjanjian pertahanan dengan Britain, Australia
F6 Mendapat bantuan pertahanan semasa berkonfrontasi
dengan Indonesia.
F7 Eksport Malaysia ke negara Britain dikenakan cukai yang rendah
F8 Menyediakan bantuan teknikal dan biasiswa dalam pendidikan
F9 Penganjuran sukan Komanwel

14