Anda di halaman 1dari 5

A) Isikan arah pergerakan berdasarkan gambar.

Lompat
Lompatke Lompat
Lompatke Lompat
ke ke Lompatke
keatas
atas
depan belakang
depan belakang

( 15 markah )

B) Namakan pergerakan berikut.

B R L R

B R J L N

M E R N G K K

( 24 markah )
C.) Nyatakan aktiviti yang mereka lakukan.

Tangkap
TangkapBola
Bola Lambung
Lambung
Bola
Bola

( 8 markah )

D).Tentukan aras bola. [ Bola Tinggi, Bola Sederhana, Bala Rendah


]

2.

1. 3.

( 12 markah )

E).Namakan alatan sukan berikut.


bola belon
belon baju
baju
bola

Tali
Tali
kasut
kasut skipping
skipping

( 15 markah )

F).Padankan berikut.
( 15 markah )

G).Apakah huruf yang ditunjukkan oleh pelajar ini.


( 10 markah )