Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH :

ALAMAT :

PENILAIAN : 2017

MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN:


SAINS KELAS: 1 ALPHA

DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI


DOMAIN PENGETAHUAN DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK
MURNI
PENGURUSAN DAN PENEROKAAN BUMI PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA
KAEDAH SAINS PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP EKSPLORASI UNSUR DALAM ALAM KELESTARIAN HIDUP DAN ANGKASA
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA KESELURUHAN
PENGENALAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4 BIDANG 5 BIDANG 6 BIDANG 7 BIDANG 8 BIDANG 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30
31
32
33
34

PENGETUA
0
0
0
0
2017 NOTA : JANGAN PADAM

SAINS ###
###
Nama Murid ###
No. MY KID ###
Jantina ###
Kelas 1 ALPHA ###
Nama Guru 0 ###
Tarikh Pelaporan 04 JANUARI 2015 ###
###

Tahap Penguasaan Keseluruhan ###


SAINS ###

Berikut adalah pernyataan bagi


#N/A
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

###
KAEDAH SAINS

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 1
###
PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 2

###
HIDUP

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 3

###

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 4

###

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
EKSPLORASI UNSUR DALAM ALAM

BIDANG 5

###
SAINS
TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 6

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 7
KELESTARIAN HIDUP
PENGURUSAN DAN

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 8
PENEROKAAN
BUMI DAN
ANGKASA

TAHAP PENGUASAAN
#N/A
BIDANG 9
TAHAP PENGUASAAN #N/A

DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK

TAHAP PENGUASAAN #N/A

SAINS
###
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

TAHAP PENGUASAAN #N/A

###

TAHAP PENGUASAAN #N/A

###
###
###
ULASAN GURU : ###

###
###
###
###
###
###
###
###
0 0 ###
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA ###
0 0 ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI KSSM SAINS TINGKATAN 1

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 1
PENGUASAAN

Mengingat kembali definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
1
ketumpatan,langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.

Memahami definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan,langkah-
2
langkah dalam penyiasatan saintifik.
Mengaplikasikan definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
3
ketumpatan,langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.

Menganalisis dapatan penyiasatan dan membuat kesimpulan yang selaras dengan tujuan penyiasatan saintifik ke
4
atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan.

Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah yang boleh
5 ditambahbaik ke atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
ketumpatan.
Merekacipta cara penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk proses penyiasatan saintifik yang telah
6 dilaksanakan ke atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
ketumpatan.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 2
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam


4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif


dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 3
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 4
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 5
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 6
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.
Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif
TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 7
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 8
PENGUASAAN

Mengingat kembali prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
1
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Memahami prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
2
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Mengaplikasikan prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
3 cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya untuk melaksanakan tugasan
mudah.

Menganalisa masalah/fenomena dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip keabadian tenaga/


4 penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan
cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Menilai kesesuaian prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
5 cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.dalam penyelesaian masalah
harian tertentu
Merekacipta menggunakan pengetahuan mengenai prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/
pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.
6
dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 9
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.

2 Memahamistruktur bumi/geobencana/sumber Bumi

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.

Menganalisispengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian


4
masalahmengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan
5
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi
6 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.
TAHAP
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK : PENGGAL1
PENGUASAAN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
1
Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.
Merancang strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai.
2 Mengumpul dan merekod data yang tidak lengkap atau tidak relevan.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tidak bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan
yang jitu.
4 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.

Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.


Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
5
Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.

Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat
pelaporan.
6
Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.
TAHAP
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK : PENGGAL2
PENGUASAAN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
1
Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.
Merancang strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai.
2 Mengumpul dan merekod data yang tidak lengkap atau tidak relevan.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tidak bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan
yang jitu.
4 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.

Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.


Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
5
Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.

Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat
pelaporan.
6
Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.

TAHAP
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI : PENGGAL1
PENGUASAAN
Murid belum berkebolehan untuk.
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
1 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid kurang berkebolehan untuk:


Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
2 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
3 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik yang terhad untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sedikit sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Membincang dan menganalisa implikasi sains untuk meneyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
Menjadi role model kepada pelajar lain.

TAHAP
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI : PENGGAL2
PENGUASAAN
Murid belum berkebolehan untuk.
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
1 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.
Murid kurang berkebolehan untuk:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
2 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
3 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik yang terhad untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sedikit sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Membincang dan menganalisa implikasi sains untuk meneyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
Menjadi role model kepada pelajar lain.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Lemah
2 Sederhana
3 Memuaskan
4 Baik
5 Cemerlang
6 Sangat cemerlang
SAINS

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 1 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 2


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6
JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 3 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 4


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6
JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 5 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 6


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6
JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 7 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 8


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6
JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID
SAINS
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 9 DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK ; PENGGAL 1
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6
JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK ; PENGGAL 2 DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI; PENGGAL 1
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 2

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6
JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI; PENGGAL 2 TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6
JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID
MATA PELAJARAN
PELAPORAN KERJA PROJEK SAINS TINGKATAN 1
SAINS

KRITERIA
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN PENGETAHUAN JUMLAH 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 1 15 10 13 17 19

3 6

4 12

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
27

28

29


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
0
MATA PELAJARAN
PELAPORAN KERJA PROJEK SAINS TINGKATAN 1
SAINS

KRITERIA
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN PENGETAHUAN JUMLAH 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 AFFIQ AMSHAR BIN RIZAL 040404-04-0057 1 15 10 13 17 19 74 14.80

2 AHMAD FIKRY BIN AHMAD FAUZI 041228-04-0027 L 0 0.00

3 AHMAD YUSRY MOHD NAZRI 040927-04-0435 6 6 1.20

4 HAIRUL AMIN BIN HANIF 040105-03-0465 L 12 12 2.40

5 IRFAN RAZIQ BIN RASOL 040719-04-0123 L 0 0.00

6 IRWAN SHAH BIN AZHARI 040808-04-0133 L 0 0.00

7 MEOR AHMAD SHAHRUL BIN ABDUL KHALIQ 040413-14-0113 L 0 0.00

8 MUHAMMAD AMIRUL NAIM BIN NURI SUBANI 040613-04-0037 L 0 0.00

9 MUHAMMAD AMRIZA BIN ABD MALEK 040109-14-0055 L 0 0.00

10 MUHAMMAD AQIL FAIQ BIN NORZAIDI 040811-04-0011 L 0 0.00

11 MUHAMMAD HAIKAL BIN SAMSUL ANUAR 040331-05-0413 0 0.00

12 MUHAMMAD IRFAN BIN ZAILANI 040229-04-0227 L 0 0.00

13 MUHAMMAD IZZAD HAIKAL BIN MOHD YUSRI 040304-03-0257 0 0.00

14 MUHAMMAD RIDHWAN BIN MOHD ASNIZAM 040201-04-0073 L 0 0.00

15 MUHAMMAD SYAFIQ BIN JAMALUDDIN 041202-04-0571 L 0 0.00

16 RIDWAN HIDAYAD BIN MOHD RASOL 040228-04-0305 L 0 0.00

17 ELISSA NUR ANTASHA BT MOHAMAD RADZI 040619-04-0062 0 0.00

18 FADHILAH BT SHARIF 040818-04-0372 0 0.00

19 FARAH QYSTIENA FARHANA BT AWAB 040305-04-0254 0 0.00

20 HUSNUL KHATIMAH BT AZHAR 040611-04-0236 0 0.00

21 NORAZZAH EZZATI BT FARIZAL 040817-04-0012 p 0 0.00

22 NUR BATRISYIA BT MOHAMAD ODIYAS 041212-04-0372 0 0.00

23 NUR FATIHAH ALIYANATASHA BT AHMAD NAZURI 040809-01-0016 p 0 0.00

24 NUR IZZAHTI HAZIMAH BT MOHD AZHAR 041104-04-0172 0 0.00

25 NUR KHALEEDAH BT YUSOF 041105-04-0246 p 0 0.00

26 NUR SYAMIMI ATHIRAH BT ABD RAHIM 040413-04-0382 p 0 0.00


NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
27 NUR UMAIRAH BT ZULKIFLI 040422-04-0268 p 0 0.00

28 NURHAZIQAH NATASYA BT HAMIDAN 040327-01-1198 p 0 0.00

29 NURIN AIDA NAZIRAH BT AZAMAN 040725-04-0234 p 0 0.00


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
0