Anda di halaman 1dari 1

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

2017

UJIAN PENILAIAN 1
MAC
2 Jam

ARAHAN:

1. Buka kertas peperiksaan ini apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang


disediakan di dalam kertas peperiksaan ini.

4. Kertas peperiksaan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas


peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa:
Markah Markah
Soalan
Penuh Diperoleh
1 10
2 10
3 20
4 15
5 5
6 30
7 10
Jumlah 100

NAMA : .....

KELAS :

TERHAD
Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,
____________________ ____________________ ________________________