Anda di halaman 1dari 8

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09.

00pagi

Kelas 1 Dinamik Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku Kolam

Bidang Menggambar-Lukisan

Standard Pembelajaran 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni

Visual

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Memahami dan menyatakan bahasa seni Visual

2. Menyenarai dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif

3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Aktiviti PdP 1. Guru memerihal bahasa seni visual menggunakan peta i-think

2. Murid membuat penerokaan dan mengaplikasi media, proses dan teknik

3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan,

warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Peta Buih, Flash Kad dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.
Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi

Kelas 1 Dinamik Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku - Kolam

Bidang Menggambar-Lukisan

Standard Pembelajaran 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni

Kreatif

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Menghasilkan gambar kolam dengan teknik lukisan

2. Membuat apresiasi terhadap karya

Aktiviti PdP 1. Guru mengulang pdp yang lepas

2. Murid mula menghasilkan karya lukisan kolam

3. Murid membuat Apresiasi hasil karya sendiri dan rakan

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Bahan maujud dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.
Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi

Kelas 1 Dinamik Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku Selendang Ibuku

Bidang Membuat Corak dan Rekaan Ikatan dan Celupan

Standard Pembelajaran 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni

Visual

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Memahami dan menyatakan bahasa seni Visual

2. Menyenarai dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif

3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Aktiviti PdP 1. Memerihal bahasa seni visual menggunakan peta i-think

2. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik

3. Menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan,

warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Bahan maujud, Flash Kad dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi

Kelas 1 Dinamik Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku Selendang Ibuku

Bidang Membuat Corak dan Rekaan Ikatan dan Celupan


Standard Pembelajaran 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni

Kreatif

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Menghasilkan rekaan selendang dengan teknik ikatan dan celupan

2. Membuat apresiasi terhadap karya

Aktiviti PdP 1. Guru mengulangi Pdp yang lepas


2. Murid membuat aktiviti menghasilkan karya ikatan dan celupan dengan menekankan bahasa seni visual dan
prinsip rekaan.
3. Membuat Apresiasi hasil karya sendiri dan rakan

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Bahan maujud dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi

Kelas 1 Dinamik Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku Kartun kegemaranku


Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Tongkat

Standard Pembelajaran 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni

Visual

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Memahami dan menyatakan bahasa seni Visual

2. Menyenarai dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif

3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Aktiviti PdP 1. Memerihal bahasa seni visual menggunakan peta i-think

2. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik

3. Menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan,

warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Bahan Maujud dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi

Kelas 1 Cemerlang Tema dan Tajuk Seni Di Sekeliling Ku Kartun Kegemaranku

Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Tongkat


Standard Pembelajaran 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni

Kreatif

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Menghasilkan boneka tongkat kartun kegemaran

2. Membuat apresiasi terhadap karya

Aktiviti PdP 1. Guru mengulangi Pdp yang lepas


2. Murid membuat aktiviti menghasilkan karya boneka tongkat dengan menekankan bahasa seni visual dan
prinsip rekaan.
3. Membuat Apresiasi hasil karya sendiri dan rakan

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Bahan maujud dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi

Kelas 1 Dinamik Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu Alat Perhiasan Diri

Bidang Mengenal Kraf Tradisional Hiasan kepala


Standard Pembelajaran 1.1 Bahasa Seni Visual 2.1 Kemahiran Seni

Visual

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Memahami dan menyatakan bahasa seni Visual

2. Menyenarai dan mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik secara kreatif

3. Membuat penerokaan media, teknik dan proses.

Aktiviti PdP 1. Memerihal bahasa seni visual menggunakan peta i-think

2. Meneroka dan mengaplikasi media, proses dan teknik

3. Menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan,

warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Bahan Maujud dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.

Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Masa 08.00-09. 00pagi

Kelas 1 Dinamik Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu Alat Perhiasan Diri

Bidang Mengenal Kraf Tradisional Hiasan kepala

Standard Pembelajaran 3.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi Seni


Kreatif

Objektif Pembelajaran Diakhir pengajaran murid dapat:

1. Menghasilkan alat perhiaan diri hiasan kepala

2. Membuat apresiasi terhadap karya

Aktiviti PdP 1. Guru mengulangi Pdp yang lepas


2. Murid membuat aktiviti menghasilkan karya hiasan kepala dengan menekankan bahasa seni visual dan prinsip
rekaan.
3. Membuat Apresiasi hasil karya sendiri dan rakan

EMK 1 .Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5),TMK dan nilai murni

BBB Bahan maujud dan Internet

Refleksi 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan. 5 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi pengajaran pada masa akan datang.

Anda mungkin juga menyukai